۱۳۸۹ اسفند ۷, شنبه

فراخوان راه سبز امید به نافرمانی و مقاومت مدنی

دهم اسفند آغاز سه‌شنبه‌های اعتراضی به بازداشت رهبران جنبش سبز | فراخوان راه سبز امید به نافرمانی و مقاومت مدنی


بامدادخبر:
هم‌زمان با آنکه شورای هماهنگی راه سبز امید، متشکل از افراد نزدیک به رهبران مخالفان، از احتمال استفاده از راهکارهایی چون تحصن، اعتصاب و مقاومت مدنی در مواجهه با حاکمیت خبر داده است، مشاور مهدی کروبی از تصمیم به حضور خیابانی معترضان در سه‌شنبه‌های آخر سال می‌گوید.

مجتبی واحدی در یک پیام ویدئویی می‌گوید که تجمعات سه‌شنبه‌های آخر سال، بر اساس پیشنهادی که از داخل ایران به شورای هماهنگی راه سبز امید ارائه شده، طراحی شده است و در صورت استقبال مردم روند جدیدی در اعتراض‌ها آغاز خواهد شد.

سه‌شنبه‌های آخر سال مصادف است با دهم اسفند، شب تولد میرحسین موسوی، ۱۷ اسفند، روز جهانی زن، و ۲۴ اسفند، مصادف با شب چهارشنبه سوری که به گفته مشاور مهدی کروبی امکان شرکت مردم در آن‌ها به صورت بالقوه وجود دارد.

قرار است این تجمعات از ساعت ۵ عصر هم‌زمان با غروب آفتاب آغاز شود و بر اساس فراخوان منتشر شده بر روی صفحه ۲۵ بهمن در فیسبوک، مسیر اولین تجمع در ۱۰ اسفند از میدان انقلاب تا میدان آزادی پیش‌بینی شده است.

آقای واحدی همچنین در مورد دلیل انتخاب سه‌شنبه‌های آخر سال برای تجمعات اعتراضی، گفته است که «قرار نیست کاری بکنیم که زندگی روزمره مردم مختل شود و هر روز دعوت به تظاهرات کنیم» و همچنین قرار نیست «فاصله‌ها زیاد شود که حاکمیت با سوءاستفاده امکان سرکوب راحت‌تری داشته باشد.»

بیانیه سوم شورای هماهنگی

اظهارات آقای واحدی در حالی است که شورای هماهنگی راه سبز امید که از نیروهای نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی تشکیل شده، در سومین بیانیه خود تأکید کرده است که همراهان جنبش سبز «از هر مناسبت ملی، و دینی و آئینی برای نمایش حضور و طرح مطالبات خود، «شجاعانه و مدبرانه» استفاده خواهند کرد.

این شورا تأکید کرده است که جنبش سبز علاوه بر این «از راهکارهای دیگری مانند تحصن، اعتصاب، تحریم، و مقاومت مدنی برای تثبیت حاکمیت قانون به معنای واقعی، شناسایی و تضمین حقوق بنیادین شهروندان» استفاده خواهد کرد.

در این بیانیه «رفع حصر خانگی رهبران جنبش سبز»، «تضمین حق شهروندان برای تجمعات و راهپیمایی‌ها»، «آزادی زندانیان سیاسی»، «آزادی مطبوعات و رفع سانسور»، «خاتمه دادن به شرایط امنیتی حاکم بر کشور» و «برگزاری انتخابات آزاد، غیرگزینشی، و سالم از طریق لغو نظارت استصوابی» از اهم مطالبات جنبش سبز شمرده شده است.

شورای هماهنگی راه سبز امید در این بیانیه از «حاکمیت و دولت کودتا» خواسته است تا «به جای سخن گفتن با زبان زر و زور و تزویر، و سرکوب معترضان مسالمت‌جو» با تحقق این مطالبات «حق حاکمیت مردم را به رسمیت شناخته و با فراهم آوردن فضای نقد، رحمت و مدارا در جامعه، با مردم به گفت‌وگو بنشیند.»

در این بیانیه همچنین تأکید شده است که اقتدارگرایان با تکیه بر سازمان‌های امنیتی و نظامی نمی‌توانند مانع از شکست و سقوط جباران شود و از این رو جنبش سبز با اتکا به مبانی و راهکارهای مندرج در منشور جنش، راه خود را به سوی ایران آباد و آزاد می‌گشاید.

بی‌اطلاعی از وضعیت کروبی و موسوی

در سومین بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید با «ابراز نگرانی شدید از حصر خانگی رهبران جنبش سبز و رفتار غیرقانونی و کینه‌توزانه با آن‌ها» تأکید شده است که از تاریخ ۲۵ بهمن «هیچ اطلاعی» از سلامتی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، و مهدی و فاطمه کروبی نیست.

این بیانیه حصر خانگی رهبران جنبش سبز را «خلاف قانون اساسی و موازین حقوق بشر پذیرفته توسط جمهوری اسلامی» خوانده و افزوده است که «موسوی و کروبی در هیچ دادگاهی محاکمه و محکوم نشده‌اند و سلب آزادی آن‌ها نقض آشکار حقوق شهروندی ایشان است.»

شورای هماهنگی راه سبز امید در ادامه به «اقتدارگرایان» هشدار داده است که «نتیجه این گونه رفتار غیرقانونی و غیرشرعی، چیزی جز تشدید بحران در کشور نیست.»

در این بیانیه همچنین حصر خانگی رهبران جنبش سبز، در کنار دیگر اقدامات حاکمیت علیه این جنبش، نمونه‌ای از «سیاست‌های سراپا خطای اقتدارگرایان برای نشنیده گرفتن صدای مردم» ارزیابی شده است.


در بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید، همچنین از هواداران جنبش سبز خواسته شده است تا به تقویت شبکه‌های اجتماعی به ویژه «شبکه‌های محلی» برای «حضور فعال در اعتراض‌های مدنی» بپردازند و تأکید شده است که در شرایط دشوار فعلی، تشکیل و گسترش شبکه‌های سبز یک «فریضه ملی» است.

منبع: رادیوفردا

Read more

فراخوان راه سبز امید به نافرمانی و مقاومت مدنی

دهم اسفند آغاز سه‌شنبه‌های اعتراضی به بازداشت رهبران جنبش سبز | فراخوان راه سبز امید به نافرمانی و مقاومت مدنی


بامدادخبر:
هم‌زمان با آنکه شورای هماهنگی راه سبز امید، متشکل از افراد نزدیک به رهبران مخالفان، از احتمال استفاده از راهکارهایی چون تحصن، اعتصاب و مقاومت مدنی در مواجهه با حاکمیت خبر داده است، مشاور مهدی کروبی از تصمیم به حضور خیابانی معترضان در سه‌شنبه‌های آخر سال می‌گوید.

مجتبی واحدی در یک پیام ویدئویی می‌گوید که تجمعات سه‌شنبه‌های آخر سال، بر اساس پیشنهادی که از داخل ایران به شورای هماهنگی راه سبز امید ارائه شده، طراحی شده است و در صورت استقبال مردم روند جدیدی در اعتراض‌ها آغاز خواهد شد.

سه‌شنبه‌های آخر سال مصادف است با دهم اسفند، شب تولد میرحسین موسوی، ۱۷ اسفند، روز جهانی زن، و ۲۴ اسفند، مصادف با شب چهارشنبه سوری که به گفته مشاور مهدی کروبی امکان شرکت مردم در آن‌ها به صورت بالقوه وجود دارد.

قرار است این تجمعات از ساعت ۵ عصر هم‌زمان با غروب آفتاب آغاز شود و بر اساس فراخوان منتشر شده بر روی صفحه ۲۵ بهمن در فیسبوک، مسیر اولین تجمع در ۱۰ اسفند از میدان انقلاب تا میدان آزادی پیش‌بینی شده است.

آقای واحدی همچنین در مورد دلیل انتخاب سه‌شنبه‌های آخر سال برای تجمعات اعتراضی، گفته است که «قرار نیست کاری بکنیم که زندگی روزمره مردم مختل شود و هر روز دعوت به تظاهرات کنیم» و همچنین قرار نیست «فاصله‌ها زیاد شود که حاکمیت با سوءاستفاده امکان سرکوب راحت‌تری داشته باشد.»

بیانیه سوم شورای هماهنگی

اظهارات آقای واحدی در حالی است که شورای هماهنگی راه سبز امید که از نیروهای نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی تشکیل شده، در سومین بیانیه خود تأکید کرده است که همراهان جنبش سبز «از هر مناسبت ملی، و دینی و آئینی برای نمایش حضور و طرح مطالبات خود، «شجاعانه و مدبرانه» استفاده خواهند کرد.

این شورا تأکید کرده است که جنبش سبز علاوه بر این «از راهکارهای دیگری مانند تحصن، اعتصاب، تحریم، و مقاومت مدنی برای تثبیت حاکمیت قانون به معنای واقعی، شناسایی و تضمین حقوق بنیادین شهروندان» استفاده خواهد کرد.

در این بیانیه «رفع حصر خانگی رهبران جنبش سبز»، «تضمین حق شهروندان برای تجمعات و راهپیمایی‌ها»، «آزادی زندانیان سیاسی»، «آزادی مطبوعات و رفع سانسور»، «خاتمه دادن به شرایط امنیتی حاکم بر کشور» و «برگزاری انتخابات آزاد، غیرگزینشی، و سالم از طریق لغو نظارت استصوابی» از اهم مطالبات جنبش سبز شمرده شده است.

شورای هماهنگی راه سبز امید در این بیانیه از «حاکمیت و دولت کودتا» خواسته است تا «به جای سخن گفتن با زبان زر و زور و تزویر، و سرکوب معترضان مسالمت‌جو» با تحقق این مطالبات «حق حاکمیت مردم را به رسمیت شناخته و با فراهم آوردن فضای نقد، رحمت و مدارا در جامعه، با مردم به گفت‌وگو بنشیند.»

در این بیانیه همچنین تأکید شده است که اقتدارگرایان با تکیه بر سازمان‌های امنیتی و نظامی نمی‌توانند مانع از شکست و سقوط جباران شود و از این رو جنبش سبز با اتکا به مبانی و راهکارهای مندرج در منشور جنش، راه خود را به سوی ایران آباد و آزاد می‌گشاید.

بی‌اطلاعی از وضعیت کروبی و موسوی

در سومین بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید با «ابراز نگرانی شدید از حصر خانگی رهبران جنبش سبز و رفتار غیرقانونی و کینه‌توزانه با آن‌ها» تأکید شده است که از تاریخ ۲۵ بهمن «هیچ اطلاعی» از سلامتی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، و مهدی و فاطمه کروبی نیست.

این بیانیه حصر خانگی رهبران جنبش سبز را «خلاف قانون اساسی و موازین حقوق بشر پذیرفته توسط جمهوری اسلامی» خوانده و افزوده است که «موسوی و کروبی در هیچ دادگاهی محاکمه و محکوم نشده‌اند و سلب آزادی آن‌ها نقض آشکار حقوق شهروندی ایشان است.»

شورای هماهنگی راه سبز امید در ادامه به «اقتدارگرایان» هشدار داده است که «نتیجه این گونه رفتار غیرقانونی و غیرشرعی، چیزی جز تشدید بحران در کشور نیست.»

در این بیانیه همچنین حصر خانگی رهبران جنبش سبز، در کنار دیگر اقدامات حاکمیت علیه این جنبش، نمونه‌ای از «سیاست‌های سراپا خطای اقتدارگرایان برای نشنیده گرفتن صدای مردم» ارزیابی شده است.


در بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید، همچنین از هواداران جنبش سبز خواسته شده است تا به تقویت شبکه‌های اجتماعی به ویژه «شبکه‌های محلی» برای «حضور فعال در اعتراض‌های مدنی» بپردازند و تأکید شده است که در شرایط دشوار فعلی، تشکیل و گسترش شبکه‌های سبز یک «فریضه ملی» است.

منبع: رادیوفردا

Read more

۱۳۸۹ اسفند ۵, پنجشنبه

دویچه وله : دپیلمات ارشد ایران در ایتالیا به صف مخالفان پیوست

دپیلمات ارشد ایران در ایتالیا به صف مخالفان پیوست

احمد ملکی، دیپلمات ارشد و با سابقه کنسولگری ایران در شهر میلان در ایتالیا روز یکشنبه ( ۱ اسفند /۲۰ فوریه) خبر استعفای خود را منتشر کرد. دلیل این کناره‌گیری حمایت از جنبش سبز و اعتراض به سرکوب مردم در ایران اعلام شده است.

در اعتراض به کشتار و سرکوب جنبش اعتراضی مردم در ۲۵ بهمن، احمد ملکی چهارمین دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از سمت خود استعفا داد. خبر این استعفا از سوی "کمپین سفارت سبز" منتشر شده است.

محمد رضا حیدری، سرکنسول پیشین ایران در نروژ و سخنگوی "کمپین سفارت سبز" در مورد دلایل کناره‌گیری این دیپلمات ارشد ایران به دویچه وله اظهار داشت: «دلایل استعفا‌‌، نحوه‏ی برخورد حاکمیت با مردم و حمایت ایشان از جنبش سبز مردم ایران بوده که دوباره نیاز داشت به این‏که همکاران ما نشان بدهند در کنار مردم هستند. ایشان این مسئولیت را پذیرفت و شغل و موقعیتی را که موقعیت ممتازی هم بوده رها کرده و در آستانه‏ی روز اول اسفند که به مناسبت یادمان دو عزیزی که در روز ۲۵ بهمن شهید شده بودند، حرکت سبز مردم دوباره شروع شده است، به این جنبش پیوست. ایشان در واقع می‏خواست به مردم روحیه بدهد و "کمپین سفارت سبز" هم از او حمایت کرد که به مردم ملحق شود.»

احمد ملکی ۲۵ سال سابقه کار در وزارت خارجه جمهوری اسلامی را داشته و یک سال و نیم از مأموریتش باقی مانده بود.

حمایت از جنبش اعتراضی مردم

سخنگوی "کمپین سفارت سبز" ضمن اشاره به اقدام داوطلبانه همکارانش بر حمایت وسیع از مردم و جنبش سبز در ایران گفت: «تا کنون ما نشان داده‌ایم که هر زمانی که مردم ایران نیاز داشتند که ما به صورت علنی حمایتی از آن‌ها داشته باشیم، همکاران ما دواطلبانه خارج شدند و آن کاری را که باید بکنند، که حمایت از مردم و جنبش‌شان بوده، انجام داده‌اند.»

محمد رضا حیدری حرکت دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی را موجی می‌بیند که می تواند همکاران سفارت‌خانه‌های ایران در دیگر کشورها را نیز در برگیرد. وی در گفت‌وگو با دویچه‌وله گفت: « ما الان با تعداد زیادی از همکاران‏مان که در داخل سفارت‏خانه‏ها و در وزارت خارجه کار می‏کنند، تماس داریم. آن‏ها در زمان مقتضی که لازم باشد، از شغل‏شان استعفا می‏دهند و خارج می‏شوند. الان هم که با هم همکاری داریم، مبادله‏ی اطلاعات می‏کنیم و کارهای‏مان را در حمایت از حرکت مردم ایران جلو می‏بریم.»

"کمپین سفارت سبز" متشکل از تعدادی از دیپلمات‌های ایرانی است که پس از این حرکت اعتراضی مردم نسبت به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در ایران با خروج محمد رضا حیدری، سرکنسول پیشین ایران در اسلو تشکیل شد. در فواصل گوناگون چند دیپلمات دیگر نیز به این کمپین پیوسته‌اند.

Read more

۱۳۸۹ بهمن ۳۰, شنبه

بیانیه کمپین سفارت سبز در خصوص پیوستن دیپلمات ارشد سرکنسولگری ایران در میلان - ایتالیا به جنبش سبز ملت ایران

بیانیه کمپین سفارت سبز در خصوص پیوستن دیپلمات ارشد سرکنسولگری ایران در میلان - ایتالیا به جنبش سبز ملت ایران
در اعتراض به کشتار مردم ایران در 25 بهمن و در تداوم همیاری و دمیدن خونی تازه و انرژی مضاعف به جنبش سبز ملت ایران در داخل کشورکه در حال تدارک راهپیمایی های مسالمت آمیز است،و در پی وعده این کمپین به مردم دلیر و شجاع ایران و نیز دعوت از همکاران دیپلمات خود در نمایندگی های کنسولی و سیاسی خارج از کشور،و در آستانه روز ملی اول اسفند روز بزرگداشت شهدای راه آزادی ملت ایران، صانع ژاله و محمد مختاری, خوشوقت است پیوستن همکار محترم جناب آقای احمد ملکی دیپلمات ارشد ایران در سرکنسولگری میلان -ایتالیا را باستحضار شما هموطنان برساند.پیوستن ایشان با پشتوانه شغل و مقام مهم شان و یک سال و نیمی که از ماموریتشان باقی است,نشان دهنده موج نارضایتی و ریزش نیروهای هرم قدرت در سطح مقامات عالی در اعتراض به عملکرد هیات حاکمه بیرحم ایران ، علیه مردم صبوری است که ،ابتدا خواهان رای دزدیده شده خود، در کودتای انتخاباتی 22 خرداد 88 ،بوده و اکنون، بعلت عدم اجابت درخواست مسالمت آمیز خود ،و بالعکس سرکوب بیرحمانه و ضد بشری ,واژگونی کلیت نظام استبداد دینی ولی فقیه را خواهانند.اولین پیام این دیپلمات ارشد به مردم این است:من با میل و اراده خود به شما هموطنان شجاع و آزادیخواه میهنم می پیوندم تا ثابت کنم,فقط این قشر اکثریت قریب به اتفاق مردم عادی ایران نیستند که به حاکمیت معترضند،بلکه در صف بالای هرم قدرت و حاکمیت نیز اکثریت از وضع موجود، و سرکوب بیرحمانه مردم و تعطیل دموکراسی, آزادی ,حقوق بشر در ایران عزیز ما ناراضی بوده,خواهان انحلال و سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با نظامی مردم سالار, آزاد و سکولار، بر اساس آرای مردم،طی یک رفراندم عمومی تحت نظارت بین المللی هستند. لازم به یادآوری است که همچون گذشته اخبار تکمیلی در این خصوص در یک کنفرانس مطبوعاتی با شرکت مسئول و سخنگوی کمپین جناب آقای محمد رضا حیدری و سفیر سبز تازه پیوسته به مردم ایران و به این کمپین، جناب آقای احمد ملکی باستحضار عموم میرسد.کمپین سفارت سبز-دفتر مرکزی اسلو.نروژ
شماره تلفن تماس با کمپین
004741287232
Read more

۱۳۸۹ بهمن ۲۸, پنجشنبه

بیانیه کمپین سفارت سبز مورخ بیست وهشتم بهمن ماه 1389


بیست پنج بهمن بازخروش جنبش سبز
بیست و پنج بهمن خون تازه ای بود در رگ های جنبش سبز تا دلبستگان
آن دوباره قدرت خود را به رخ کشیده و منکران آن به رأی العین ببینند که جنبش نمرده است. حسین شریعتمدار یکبار به طعنه گفت : چه کسی از سر لشگر موسوی و کروبی بی لشگر می ترسد؟ او و بزرگ تر از او اینک لشگر سبز را در خیابان ها دیده و از ترس هراسیده اند که برای لاپوشی خون دوباره ای که از جنبش ریخته اند، اینبار بدتر از رأی دزدی ، مبادرت به شهید دزدی کرده اند تا شهید سبزمان صانع ژاله را به برچسب ناچسب بسیجی بودن متصف کنند بلکه نیازمند توجیهاتی از قبیل مننژیت و ...غیره نباشند
پس از دوسال سرکوب بی امان گویی خیزش ملت ایران را سر باز ایستادن نیست. شگفتا این یاوه گویان برای مستبدان عرب نسخه ی گوش دادن به آراء ملتشان را می پیچند ولی در ایران میلیون ها معترض را نادیده می انگارند. طرفه اینکه اینان جنبش سبز را فتنه و مفتی عربستان نیز خیزش جهان عرب را فتنه می نامند. با این تقارن می توان یافت که ارباب منبر و فتوا را فرقی نیست چه در عربستان و چه ایران با یک فرق و آن اینکه مفتی عربستان مبرا از بیماری مالیخولیا خود را ولی امر مسلمین جهان و نائب بر حق امام زمان نمی شمارد
خودکامگان صاحب منبر و فتوا بدانند، رهبران در حبس خانگی، فعالان در زندان، مطبوعات در محاق توقبف و سلاح های برهنه هیچ یک نمی تواند جنبشی را در قرون وسطا از پای درآورد چه رسد به عصر ارتباطات. رهبر خودکامه ایران اگر نشنید، جهانیان شنیدند فریادی که از حلقوم مردم آزادیخواهی ایران برخاست: مبارک ، بن علی... نوبت سید علی

بازخروش جنبش سبز خجسته باد

کمپین سفارت سبز/ 28 بهمن 89

www.sefaratesabz.com

Read more

مهدی کروبی: جمهوری اسلامی توسط میراث‌خواران حکومتی، سرنگون شده است

Read more

همراه شو عزیز در روز اول اسفند تا حماسی دیگر بسازیم

Read more

ما تا آخر ایستاده ایم و زمستان رفتنی است

Read more

اول اسفند؛ فراخوان شرکت در مراسم هفتم شهیدان صانع ژاله و محمد مختاری

Read more

فراخوان مراسم هفتم شهدای ۲۵ بهمن و آغاز مرگ استبدا دینی

با عرض تسلیت به مناسبت شهادت دو تن از جوانان مظلوم این مرز و بوم درتظاهرات 25 بهمن و با گرامیداشت خاطره دهها شهید جنبش سبز، از ملت بزرگوار ایران دعوت می شود تا در تجمعات بزرگداشت هفتمین روز شهادت این عزیزان که روز یکشنبه اول اسفندماه 89، ساعت 3 عصر در تهران و شهرستانهای سراسر کشور برگزار می شود، حضور به هم رسانند...

شورای هماهنگی راه سبز امید باصدور بیانیه ای از مردم ایران دعوت کرد روز یکشنبه، اول اسفندماه، به منظور هفتمین روز شهادت دو شهید تظاهرات ۲۵ بهمن و همچنین بزرگداشت یاد و خاطره سایر شهدای جنبش سبز،در تجمع های تهران و شهرستان شرکت کنند.

متن کامل بیانیه،شورای هماهنگی راه سبز امید به این شرح است:

با عرض تسلیت به مناسبت شهادت دو تن از جوانان مظلوم این مرز و بوم درتظاهرات ۲۵ بهمن و با گرامیداشت خاطره دهها شهید جنبش سبز، از ملت بزرگوار ایران دعوت می شود تا در تجمعات بزرگداشت هفتمین روز شهادت این عزیزان که روز یکشنبه اول اسفندماه ۸۹، ساعت ۳ عصر در تهران و شهرستانهای سراسر کشور برگزار می شود، حضور به هم رسانند.

این حضور پرشکوه در آستانه میلاد مسعود پیامبر رحمت حضرت محمد بن عبدالله(ص) و امام جعفر صادق (ع)، علاوه بر حمایت قاطع از مواضع رهبران جنبش آقایان میر حسین موسوی و مهدی کروبی برای ادامه راه دشوار آزادی و کرامت انسان، نشانه اعلام همبستگی با هموطنان کرد در پاسداشت خون این دو عزیز ایرانی شیعه و سنی است که به پای مبارزه با استبداد دینی بر زمین ریخت.

شورای هماهنگی راه سبز امید

۲۸ بهمن ۱۳۸۹

Read more

گزارش یک توطئه مرگبار از سوی سپاه پاسداران علیه آزادیخواهان در ایران- منبع : ایران پرس نیوز


این گزارش از سوی بسیاری منابع دیگر هم تأئید شده است

خبر این توطئه از داخل سپاه دریافت شده است
دوستان این گزارش که خبر از یک توطئه وسیع توسط رژیم بر علیه آزادیخواهان می دهد، از داخل سپاه به سایت ایران پرس نیوز رسیده است. این توطئه میتواند حقیقت داشته باشد و بسیار جدی است . لذا برای خنثی کردن آن باید در سطح وسیع در و در کلّ جامعه پخش شود

میتوان آنرا از طریق رادیو های فعال و مردمی در خارج از کشور ، شبنامه ها، نوشتن روی دیوارها، سایتها و فیس بوک و ایمیل - به هر طریق ممکن- به همه و بویژه به سطوح پائینی سپاه و بسیج برسانید. تنها به این شیوه است که میتوانیم چنین توطئه هایی را خنثی کنیم.


گزارش اضطراری از داخل سپاه

بنا به یک گزارش موثق از ادارهٔ اطلاعات سپاه، در پس بر ملا شدن شرکت صانع ژاله به همراه عکس ، مقتول در تظاهرات مردمی 25 بهمن 89 بر علیه رژیم ، در دیداری با آیت‌الله منتظری، شکاف عمیقی بین اطلاعات سپاه از یک سؤ و بیت رهبری از سوی‌ دیگر ایجاد شده است

در ساعت اول بعد از شهادت صانع ژاله ، نظر اطلاعات سپاه بر این بود که این قتل را می‌توان بر گردن سبزها گذشت و به این وسیله رهبران سبز را حصر دائمی کرد. این سناریو حتی تا داخل مجلس نیز دنبال شد ولی‌ ساعتی‌ بعد با مخالفت و عصبانیت شدید بیت رهبری قرار گرفت

اتاق فکر رهبری در نظر گرفته‌اند که اینبار باید یک گروه بسیجی‌ و سپاهی واقعی‌ و معروف ترور شوند که در واقعی‌ بودن این واقعه شکی نباشد. در روزهای آینده از قرار معلوم عدّه‌ای بسیجی‌ و سپاهی در نقاط مختلف تهران ترور خواهند شد. ترور‌هایی‌ که به مجاهدین خارج (لندن) نشین نسبت داده خواهد شد

اطلاعات سپاه هم از اکنون در حال تهیه یک سری نوارهای صوتی از مکالمات تلفنی اطرفیان رهبران سبز است. هدف این است که با مونتاژ حرفه‌ای این مکالمات، رهبران سبز به ارتباط با مجاهدین مربوط شوند و یک بار و برای همیشه قائله رهبران و هواداران جنبش سبز پایان یابد. از گوشه و کنار هم خبر از آمادگی برای بازداشت هزاران نفر شنیده میشود. سخنان چند روز اخیر اداره زندانها در مورد ایجاد بازداشتگاههای بزرگ در بیابانها از همین دست است

در اینجا به لایه پایینی بسیج و سپاه هشدار میدهیم که تیم ترور سپاه که ترکیبی‌ از اطلاعات سپاه و دایرهٔ قدس تشکیل شده در اقصی نقاط تهران در کمین شما هستند. حتی گمان میرود که بنا بر سناریوی انفجار در مقرّ حزب جمهوری اسلامی در سالهای اولیه انقلاب ، انفجاری در یکی‌ از اجتماعات بسیج رخ دهد

سبز ها، باید کامل هوشیاری را به خرج بدهند چون اینبار بیت رهبری سخن از تکرار خرداد ۶۰ می‌کند

بعد از مصر و تونس شرایط بازی بسیار خطرناک شده است و قدرت گرایان (بخوانید چندی سران سپاه و تند رو‌های بیت رهبری از قبیل آقا مجتبی‌) شدیدا به دنبال مقابله رودر رو هستند چون میدانند که این مسیر فرسایشی به شکست آنان خواهد انجامید

Read more

۲۵ بهمن آب در خوابگه مورچگان ریخت

کلمه – مهستی شیرازی: در ۲۴ ساعت پس از تجمع ۲۵ بهمن، واکنش های اقتدارگرایان دیدنی تر از همیشه بود. سراسیمه بودن این واکنش ها خبر می داد که تجمع ۲۵ بهمن، فراتر از انتظار آن ها بوده است و دستپاچگی آنها در مصادره ی نمادها و شهیدان جنبش نشان داد که به راستی دستشان ار همیشه خالی تر است.

همان شب، حسین شریعتمداری در سرمقاله کیهان از هول حلیم در دیگ افتاد و در مطلبی شکرین، شیرینی را از حد گذراند و در یک «گاف بزرگ» و یک «قیاس معنادار»، خودش را در مقام یکی از زندانبانان رژیم دیکتاتوری پهلوی قرار داد و به نقل از او خطاب به معترضان نوشت: اینا رو باش! بلد نیستند چند تا آشغال رو از دیگ بیرون بندازند، اون وقت می خواهند “اعلیحضرت همایونی” رو از تخت پایین بکشند!»

شاید هر کس دیگری به جز حسین شریعتمداری این خبط را مرتکب می شد و مناسبات و مقامات نظام را این گونه با دیکتاتوری پهلوی مقایسه می کرد و با این صراحت از «اعلیحضرت همایونی» می گفت، حسابش با کرام الکاتبین بود. به راستی چه شاهدی بهتر که این زندانی سابق با عقده گشایی در حال کامگیری از قدرت است و به نوعی انتقامش را از زندانیان امروزی می گیرد؟ و چه اعترافی صریح تر از این، که شریعتمداری ها از فرط دشمنی اعلیحضرت، رنگ و خلق و خوی او را به خود گرفته اند و از اقرار به آن هم ابایی ندارند؟

رسانه های اقتدارگرا که روز ۲۵ بهمن زبان به کام گرفته بودند، روز بعد در اقدامی هماهنگ چاره ای – و شاید هم تنها چاره ممکن را – اندیشیدند و در اقدامی غیر اخلاقی،‌ خبر شهادت «صانع ژاله» را مخابره کردند و برابر شیوه‌ی نخ نمای رایج، ترور او را به منافقین نسبت دادند. هنوز جنازه ی شهید دفن نشده، او را مصادره کردند که بسجی بوده است و مخابره کردند که حافظ کل قرآن بوده است و به خیال خود پیراهن عثمانی علیه تجمع ۲۵ بهمن و سبزها ساختند. سراغ عکس شهید رفتند و در تقلبی ناشیانه نسخه ای دستکاری شده را بر تارک تارنماهایشان گذاشتند. وقاحت را از حد گذراندند و یک مامور امنیتی و شناسنامه دار را به جای پدر شهید در برنامه بیست و سی به خلق الله قالب کردند. غافل از آن که خدای در جای حق نشسته است و در عصر رسانه، دروغگویان زودتر از همیشه رسوا می شوند. رسانه های مردمی و شبکه های اجتماعی به سرعت عکس ها و نوشته ها و خاطراتی را از شهید صانع ژاله منتشر کردند و معلوم شد که او عضوی از انجمن اسلامی دانشجویان بوده، در ستاد میرحسین فعالیت داشته و به ملاقات مرحوم آیت الله منتطری رفته و از نویسندگان نشریات جنگ نرم بوده است.

از طرفی دیگر، واکنش سراسیمه و خشونت زای نمایندگان هم در نوع خود تماشایی و خارق العاده بود. علی لاریجانی بی اختیار گزافه گفت و حداد عادل بنا به عادت مجیزه خواند و برکشیدگان مجلس، عربده ها کشیدند. رئیس مجلس برای آن که گوی سبقت را در نزدیکی به قدرت از رئیس دولت برباید، یک سخنرانی شعارزده را قرائت کرد تا نشان دهد صدایش از رسایی و حسینیان و کوچک زاده، بلندتر است و در صورت لزوم در اقتدارگرایی دست کمی از آنها ندارد. نمایندگان هم بی اختیار فریاد می کشیدند و شعار می دانند. ۲۵ بهمن به درستی آب را در خوابگه مورچگان ریخته بود و به خوبی مستی زدگان قدرت را رسوا کرد.

از آن طرف خبر آنلاین،رسانه ی لاریجانی ها هم از فرصت استفاده کرد و مصاحبه ی رئیس دولت را به تمسخر گرفت که چرا در پاسخ به مجری صدا و سیما طفره رفته است و به جای آن که تجمع ۲۵ بهمن را محکوم کند، از مشایی دفاع کرده است؛ تمسخری که ظاهراً کار خودش را کرد و رئیس دولت برای آن که از بقیه جا نماند و مبادا میدان قدرت به نفع لاریجانی ها واگذارد، در روز بعد بیانیه ای کوتاه در محکومیت تجمع ۲۵ بهمن نوشت تا رسانه رقیب دوباره تیتر بزند: اولین واکنش دفتر رئیس دولت پس از ۲۰ ماه عمر فتنه!

به تدریج، چهره های خشونت طلب به میدان آمدند و صدا و سیما، دست و دلبازانه میدان را برای خشونت ورزی آنان باز گذاشت تا خشونت و تهمت و توهین میدان داری کند. تلخی شکست در آزمون ۲۵ بهمن و حضور خارج از انتطار مردم، حلقه ی سخنرانان را باز هم به فحاشی واداشت و در غیبت قانون و دادستان بی محابا شعار مرگ سر دادند و تخم نفرت کاشتند. مرگ آفرینان از هراس قدرت خویش، موسوی و کروبی و خاتمی را به اعدام تهدید کردند و برایشان آرزوی مرگ کردند، غافل از آن میر و شیخ و سید را خدایی هست و دست خدا همیشه از آستین خلق بیرون خواهد آمد.

Read more

۱۳۸۹ بهمن ۲۷, چهارشنبه

دانشگاه در اشغال نظامیان، شهید بر دوش قاتلان ۲۷ بهمن, ۱۳۸۹

چکیده :شاید خیال دانشجویان این بود که دست‌کم حرمت تشییع جنازه‌ی شهید را نگه می‌دارند و از خشونت و کتک‌کاری و استفاده از گاز اشک‌آور دست برمی‌دارند. اما این تصور وقتی نقش بر آب شد که آنها شاهد حضور گسترده نیروهای شبه نظامی که سردار علی فضلی و سردار همدانی در محوطه‌ی دانشگاه آنها را هدایت می‌کردند، قرار دادن بلندگو در اختیار حسین الله کرم و فحاشی‌های گسترده علیه موسوی، کروبی، هاشمی و خاتمی...

کلمه – گروه سیاسی: اگرچه از دیروز پیش‌بینی می‌شد که تشییع پیکر پاک شهید صانع ژاله، با سازماندهی بسیج دانشجویی به یک برنامه نیمه‌رسمی و بی‌هویت تبدیل شود، اما هیچ‌یک از استادان و دانشجویانی که امروز در یکی از سالن‌های دانشگاه هنر محبوس شده بودند، تصور هم نمی‌کردند که دانشگاه اینگونه زیر چکمه نظامیان قرار گیرد و کوچکترین تحرک دانشجویان و دوستان شهید ژاله نیز با تهدید اسلحه و توهین و در مواردی ضرب و شتم از سوی لباس‌شخصی‌ها روبه‌رو شود.

شهید ژاله عضو انجمن اسلامی، فعال در ستاد میرحسین و هوادار آیت الله منتظری بود

به گزارش خبرنگار کلمه، شاید خیال دانشجویان این بود که دست‌کم حرمت تشییع جنازه‌ی شهید را نگه می‌دارند و در این روز، دست به حرمت‌شکنی دوباره از دانشگاه و دانشجو نمی‌زنند و از خشونت و کتک‌کاری و استفاده از گاز اشک‌آور دست برمی‌دارند.

اما این خیال وقتی کاملا نقش بر آب شد که آنها دیدند سردار علی فضلی و سردار همدانی، بی‌هیچ پرده‌پوشی و البته با اضطراب و نگرانی از واکنش احتمالی دانشجویان، در محوطه‌ی دانشگاه حضور یافته و در حال هدایت نیروهای خود هستند.

دانشجویان همچنین دیدند که بلندگو در اختیار حسین الله کرم، چهره شناخته شده و سابقه‌دار گروههای فشار، قرار گرفته تا به توهین و فحاشی و شعاردهی علیه موسوی، کروبی، هاشمی و خاتمی بپردازد.

گزارش خبرنگار کلمه از دانشگاه هنز حاکی است که از اولین ساعات صبح امروز – چهارشنبه ۲۷ بهمن – بیش از ۵۰۰ اتوبوس با آرمهای سپاه، وزارت دفاع، نیروی انتظامی و دانشگاه امام حسین، نظامیان لباس شخصی و نیروهای بسیجی را در اطراف چهارراه ولیعصر تهران پیاده کردند و این افراد به طور منظم و سازمان‌یافته در محوطه‌ی دانشگاه هنر و اطراف آن مستقر شدند.

حجم پوسترها و تراکت‌هایی که نیروهای شبه نظامی و بسیجی با مضمون‌های جهت‌دار و دروغین برای این برنامه تهیه کرده بود، به حدی زیاد بود که خبرنگار کلمه تعداد آنها را حدود ۵۰ هزار برگ تخمین زده و طبق مشاهدات او، بسیاری از بسته‌های این اقلام تبلیغاتی، باز نشده در کنار خیابان رها شده بود.

همچنین برای جلوگیری از حضور دانشجویان و اساتید دانشگاه هنر در تشییع جنازه دانشجوی شهید این دانشگاه، نیروهای شبه نظامی و بسیج تعداد قابل توجهی از آنها را در سالن کاربردی دانشگاه محبوس کرده بودند و گروهی از بسیجیان نیز در برابر آنها صف کشیده و شعار می‌دادند و در تلاش برای تحریک دانشجویان و ایجاد درگیری بودند.

تشییع جنازه‌ی شهید ژاله، در نهایت با تدارکات و تمهیدات گسترده‌ی نهادهای نظامی و امنیتی، از چهارراه ولیعصر به سمت دانشگاه تهران برگزار شد و هرگونه تحرک سبزها در این مسیر نیز با برخوردهای تند و خشن لباس‌شخصی‌ها و نیروهای امنیتی روبه‌رو شد.

این برخوردها به حدی بود که خبرگزاری فارس هم نتوانست وجود آن را پنهان کند. این خبرگزاری وابسته به نهادهای نظامی، با دروغ‌پردازی‌های متداول رسانه‌های اقتداگرا، نوشت: “چند تن از دختران منتسب به جریان فتنه نیز در حالی که موهای خود را سبزرنگ کرده بودند قصد اخلال در تشییع جنازه شهید ژاله را داشتند که با واکنش مردم و دانشجویان مواجه شده و محل تشییع را ترک کردند.”

تابناک هم به شیوه‌ی دیگر رسانه‌های اقتدارگرا، نوشت: “تعداد معدودی از هواداران جریان فتنه و خائن به آرمان های نظام و انقلاب، با دانشجویان شرکت کننده در تشییع جنازه شهید «صانع ژاله» درگیر شدند و از سوی دیگر دانشجویان شرکت کننده در این مراسم با شعار علیه موسوی و کروبی اغتشاشات روز دوشنبه را محکوم می‌کنند.”

آینده هم گزارش داد که “برخی دانشجویان دانشگاه هنر که ظاهر متفاوتی با میهمانان داشتند، با پرس و جوی انتظامات برنامه مواجه می شدند.”

بدین ترتیب برنامه‌ریزی نظامیان برای دزدیدن هویت این شهید و تشییع او با تدابیر شدید امنیتی، به انجام رسید. اما شاید تنها قسمت ماجرا که در این برنامه‌ریزی به آن توجه نشده بود، این بود که شهید صانع ژاله، اهل تسنن بوده است و تعیین ابوترابی برای نماز خواندن بر پیکر او، به همان اندازه بی‌تناسب است که بسیجی بودن او و ادعای ترورش توسط کسی غیر از نیروهای شبه نظامی.

اما ظاهرا نبود تناسب، چندان برای عوامل کودتا اثری ندارد، چرا که هدف آنها رجزخوانی‌های بعدی‌شان درباره برخورد با سران جنبش سبز و تهدید به تحصن و .. بود که تا ساعت نگارش این گزارش، همچنان ادامه دارد.

همچنین گزارش‌هایی از دستگیری تعدادی از دانشجویان و مردم نیز وجود دارد که هنزو تایید نشده است.

Read more

۱۳۸۹ بهمن ۲۶, سه‌شنبه

تقدیم به جان باختگان ۲۵ بهمن صانع ژاله و محمد مختاری

Read more

محمد مختاری، دومین شهید ٢۵ بهمن


محمد مختاری،  دومین شهید ٢۵ بهمن

جرس: درحالیکه رسانه های حکومتی همچنان در مورد جانباختگان حوادث ٢۵ بهمن به خبرسازی و قلب واقعیت می پردازند، هویت و جزئیات شهادت دومین شهید آن وقایع نیز منتشر شد.


به گزارش ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران، محمد مختاری، یکی از مجروحین اعتراضات مردمی روز ۲۵ بهمن ماه در تهران است که گفته می شود بر اثر شدت جراحات وارده ظهر امروز سه شنبه، در بیمارستان فوت کرده است.


بر اساس گزارش این ارگان، محمد مختاری، فرزند اسماعیل و ۲۲ ساله، بر اثر شلیک مستقیم گلوله نیروهای امنیتی از سوی ناحیه "کتف" مضروب شده بود.


وی در خیابان رودکی(پنجاه متر مانده به خیابان توحید) و به ضرب گلولهٔ مستقیم ماموران موتور سوار نیروی انتظامی و به وسیلهٔ کلت کمری مجروح شد و حاضران در صحنه شدت جراحات وی را در حد مرگ نمی دانستند چرا که وی تا مدتی با پای خودش نیز حرکت می نموده است.


به نظر می رسد وی به علت عدم رسیدگی به موقع پزشکی جان باخته باشد چرا که براثر شلیک گلوله به کتفش خون زیادی از بدن وی خارج شده بود تاجایی که شاهدان عینی تمامی لباس های وی را غرق در خون توصیف نموده اند.


خبرگزاری امنیتی فارس و رسانه های همسو در این زمینه مدعی شده اند "عوامل فتنه‌گر و گروهک مزدور و تروریستی منافقین (سازمان مجاهدین خلق) روز گذشته تنی چند از هموطنانمان را با تیر مستقیم مورد هدف قرار دادند که ۲ تن از این هموطنانمان به شهادت رسیده و باقی به شدت زخمی شدند."


روز دوشنبه ٢۵ بهمن ماه، منابع حقوق بشری از وقوع یک درگیری در حوالی خیابان رودکی- توحید و کشته شدن یک تن و مجروحیت سه نفر خبر داده بود؛ که مشخص گردید محمد مختاری، یکی از مجروح شدگان این حادثه است که در بیمارستان فوت کرده است.

Read more

خشم دانشجویان دانشگاه هنر از دروغ پراکنی های رسانه های حکومتی درباره دانشجوی شهید

Read more

لباس شخص ها ی وابسته به ولی فقیه مسئول کشتن فرزندان ایران هستند.

Read more

۱۳۸۹ بهمن ۲۵, دوشنبه

واکنش‌های داخلی و خارجی به تظاهرات ۲۵ بهمن

دویچه وله : در حالی که همه خبرگزاری‌های مهم جهان ناآرامی‌های امروز تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران را منعکس کردند، خبرگزاری‌های رسمی ایرنا، ایلنا و ایسنا در ایران، تا ساعت ۹ و نیم شب به وقت تهران، هیچ خبری در این مورد منتشر نکردند. در مقابل، دو خبرگزاری فارس و مهر، گزارش‌هائی منتشر کردند که در آن‌ها به تظاهرکنندگان به شدت حمله شده کرده یا آنها را مورد اهانت قرار داده‌اند.
خبرگزاری فارس(وابسته به سپاه پاسداران)، تظاهرکنندگان ایرانی را "منافق، سلطنت‌طلب، اراذل و اوباش و فتنه گر" خواند و نوشت که آن‌ها به بهانه حمایت از مردم مصر و تونس به خیابان آمدند، اما در تظاهرات خود هیچ شعاری در حمایت از مردم مصر و تونس سر ندادند.
آشوبگر خواندن معترضان
اغلب گزارش‌هائی که روز دوشنبه ۲۵ بهمن از تهران رسید، نشان می‌داد که حکومت بسیجی‌های ۱۴ تا ۱۸ ساله تازه‌ای را به انواع وسایل سرکوب مجهز کرده و برای جلوگیری از به‌هم پیوستن معترضان به جان آن‌ها انداخته است. همین گروه‌ها، با همراهی موتورسوارها و لباس شخصی‌های مجهز به گاز اشک‌آور و چوب و چماق، در نقاط مختلف تهران به جان معترضان افتادند و تعداد بی‌شماری را مجروح کردند. اما خبرگزاری فارس، تظاهرکنندگان را به "آزار و اذیت مردم، و ایجاد راهبندان" متهم کرد و نوشت:«عده‌ای از آشوبگران موجب ترافیک شدند و برخی از آن‌ها در حوالی میدان توحید حداکثر تلاششان به آتش کشیدن سطل زباله و ایستگاه اتوبوس در خیابان‌های فرعی بود که با نفرت و اعتراض مردم روبرو شدند.»
زمینه‌سازی برای دستگیری موسوی و کروبی
خبرگزاری فارس، گروه‌های چندهزار نفری را "تجمعات چند نفره" نامید و نوشت که مردم در اعتراض به تظاهرکنندگان، میرحسین و کروبی را مورد لعن و نفرین قرار ‌دادند و خواستار دستگیری، محاکمه و اشد مجازات برای "سران بازی‌خورده دشمن" شدند.
محافل و چهره‌های تندرو در حکومت ایران، ماه‌ها است در رسانه‌های خود خواستار دستگیری، محاکمه و حتی اعدام موسوی و کروبی شده‌اند.
خبرگزاری فارس، دراقامه اتهام علیه معترضانی که امروز دستگیر شده و یا احتمالا در روزهای آینده دستگیر خواهند شد، تا آنجا پیش رفت که آن‌ها را به مجاهدین خلق و کومله نیز منتسب دانست و نوشت: «یکی از عوامل این گروهک‌ها، تمام جیب‌های خود را پر سنگ کرده بود و این سنگ‌ها را به سمت مردم و نیروی انتظامی پرتاب می‌کرد، وی بلافاصله شناسائی و دستگیر شد.»
خبرگزاری فارس، در پایان گزارش خود کوشیده است روایتی به کلی متفاوت از گزارش‌های خبرگزاری‌های غیردولتی و شاهدان مستقل در باره حضور معترضان در پیاده روها به دست دهد. این خبرگزاری نوشته است:«ساعاتی که برای این تجمع انتخاب شده بود، با تعطیلی مردم از ادارات روبرو شده بود و به طور طبیعی مردمی که می‌خواستند به منزل خود بازگردند، در اثر ترافیک مجبور بودند پیاده‌روها را پیاده طی کنند.»
خبرگزاری فارس گرچه در ابتدای گزارش خود اجتماعات مردم را "چند نفره" خوانده است، اما در پایان می‌نویسد:«صاحب‌نظران تعداد نیروها در این تجمعات را بسیار کمتر از تجمعات ۱۳ آبان و روز عاشورا ارزیابی می‌کنند.»
تعطیل جشنواره فجر
خبرگزاری مهر نیز که معمولا لحن آرام‌تری دارد، این‌بار تظاهرات معترضان را "اغتشاشات" نام نهاده و خبر داده که ناآرامی‌های امروز تهران برخی از برنامه‌های رسمی دولتی، از جمله جشنواره فجر را به تعطیل کشانده است. این خبرگزاری افزوده:«در حالی که عده معدودی از قانون شکنان بنابر اعلامیه کارگزاران فتنه امروز بعد از ظهر در محدوده میدان انقلاب اقدام به اغتشاش کرده بودند، ترافیک سنگینی را در حمل و نقل عمومی به‌خصوص شبکه اتوبوسرانی بی. آر.تی ایجاد کرده و موجب سرگردانی مردم شدند.»
در ادامه این گزارش تعطیل مغازه‌ها نیز بدینگونه توضیح داده شده است:«کسبه این محدوده نیز از ترس تعرض اغتشاشگران و تخریب اموالشان اغلب تعطیل کرده و آن‌ها نیز به نوعی دیگر از فعالیت روزانه خود بازماندند.» در ناآرامی‌های پس از انتخابات سئوال برانگیر ریاست‌جمهوری سال گذشته ایران، اسناد و مدارک بی‌شماری نشان داد که نیروهای لباس شخصی و بسیج به مغازه‌ها و خانه‌های مردم حمله کرده و خسارات سنگینی به بار آورده‌اند.
خبرگزاری مهر هم ناراضیان را متهم می کند که آن‌ها هیچ شعار و نمادی مبنی بر حمایت از انقلاب مردم مصر و تونس حمل نمی‌کرده‌اند.
سایت الف، وابسته به احمد توکلی، چهره‌ پرنفوذ در مجلس ایران نیز نوشته است که نیروهای امنیتی معترضان را متفرق کردند و «در مواردي پليس ناچار شد برای پراكندن و پيشگيری از ايجاد اغتشاش توسط آنها از گاز اشك آور استفاده كند.»
این سایت در ادامه گزارش خود به شلوغی و ازدحام خیابان‌های اصلی شهر در روز ۲۵ بهمن اشاره کرده، ولی آن را با «تجمع وسیع نیروهای انتظامی» مرتبط دانسته است. این سایت توضیح نداده است که دلیل این بسیج قوا و حضور گسترده نیروهای انتظامی در خیابان‌های تهران چه بوده است.
واکنش‌های خارجی
برخورد خشونت‌آمیز با تظاهرکنندگان، در خارج از کشور واکنش انتقادی مقام‌های سیاسی و سازمان‌های مدافع حقوق‌بشر را برانگیخت. سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای برخورد خشن نیروهای امنیتی را با تظاهرکنندگان در تهران و اصفهان محکوم کرد.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود بار دیگر حق مردم ایران را برای برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز در حمایت از مردم مصر و تونس مورد تاکید قرار داد.
به‌گزارش خبرگزاری‌های آلمان و فرانسه، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز به دنبال برخورد خشونت‌آمیز با تظاهرکنندگان، دولت ایران را به "مقدس‌نمائی" متهم کرد. کلینتون به خبرنگاران گفت:«رژیم ایران، از اعتراضات مخالفان دولت در مصر استقبال کرد، اما تلاش می‌کند مخالفان را در کشور خودش سرکوب کند.»
خبرگزاری آلمان به نقل از وزیر خارجه آمریکا نوشت:«من و سایر اعضای دولت آمریکا، به روشنی از تلاش‌های مردمی که در تهران به خیابان رفتند پشتیبانی می‌کنیم. دولت ایران باید سیستم سیاسی را باز کند و صدای مخالفان و جامعه مدنی را بشنود.»
همزمان، ویلیام هیگ وزیر امورخارجه بریتانیا نیز با اشاره به تصاویر ضرب و جرح تظاهرکنندگان ایرانی که امروز منتشر شده است، گفت:«محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری ایران معتقد است مردم مصر حق دارند آزادانه عقایدشان را بیان کنند. دولت ایران نباید این حق را از مردم خودش دریغ کند.»
همزمان با تظاهرات اعتراضی در ایران، گروه‌هائی از ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز، در برابر سفارت‌خانه‌های ایران در بروکسل، پاریس، لندن، برلین و اسلو چند شهر دیگر دست به تظاهرات اعتراض آمیز زدند.
Read more

۲۵ بهمن: از تهران تا اسلو

۹ تشکل، سازمان و حزب سیاسی در نروژ فراخوانی داده و از ایرانیان دعوت کرده‌اند تا با شرکت در تجمعی مقابل پارلمان نروژ در حرکت اعتراضی مردم ایران سهیم شوند. سازمان حقوق بشر ایران به همراه «حامیان مادران پارک لاله»‌ی اسلو از جمله دعوت‌کنندگان برگزاری این تجمع هستند. این تجمع ساعت ۴/۵ بعدازظهر به وقت اسلو جلو پارلمان شهر اسلو شروع شده و تجمع‌کنندگان از آنجا به طرف سفارت ایران در اسلو حرکت خواهند کرد.
نماینده سازمان حقوق بشر ایران، هدف از برگزاری این تجمع را چنین عنوان می‌کند: «ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که از حقوق مردم ایران و از حرکت‌شان در ایران، از خواسته‌های برحق‌شان برای داشتن دموکراسی و حقوق بشر حمایت کند. به همین دلیل هم جلو پارلمان شروع می‌کنیم و امیدواریم که نمایندگان پارلمان هم به جمع ما بپیوندند و درحمایت از مردم ایران سخنرانی کنند».

Read more

این خشم ملت ایران است در روز 25 بهمن زنده باد ایران و ایرانی

Read more

۱۳۸۹ بهمن ۲۴, یکشنبه

این صدای نسل امروز ایران است که دیگر تحمل دیکتاتوری را ندارند.

Read more

پیش به سوی 25 بهمن برای نابودی دیکتاتور ایران ، همه با هم ما می توانیم .

Read more

صدای مرگ بردیکتاتور در کنسرت سفارت ایران در مالزی

Read more

۱۳۸۹ بهمن ۱۹, سه‌شنبه

دومینوی دموکراسی در منطقه و مواضع کمپین سفارت سبز

تنها یک سال و اندی پس از ظهور جنبش مسالمت جويانه ی سبز مردم ایران ، متعاقب انتخابات ریاست جمهوری مهندسی شده خرداد سال 1388 ، به نظر می رسد مردم تحت ظلم و ستم کشورهای منطقه نيز با الهام از شور و شوق جوانان فهیم ایران برای آزادی و استقرار دموکراسی در کشور، یکی پس از دیگری به دنبال خروج از سیطره ی ظلم و ستم حکام دیکتاتور و جائربرآمده اند و وزش نسیم دموکراسی خواهی درمنطقه مهم و با اهميت خاورميانه تمامی کشورهای منطقه را یکی پس از دیگری درنورديده است.

ظهور قیام های پياپی مردمی در کشورهای منطقه شمال آفریقا همچون تونس، الجزایر و همچنين کشورهای عربی منطقه خاورمیانه همانند اردن ، سوریه ، یمن و مصر طی هفته ها و روزهای اخير موجب گشته تا باند مافیایی کودتاچی رژیم جمهوری اسلامی ، که همچنان گرفتار تبعات کودتای سال گذشته اش می باشد، سراسیمه رأس هرم قدرت را پس از غیبتی طولانی به نماز جمعه دولتی کشاند و از آن تریبون قیام های مردمی به وقوع پیوسته در آن کشورها را ملهم از انقلاب اسلامی سال 1357 ایران و با عنوان بیداری اسلامی ارزيابی نمايد.

اما درهمين رابطه واکنش های انجام شده به این نوع قرائت رژیم ولی فقیه قابل توجه بوده است. ابتدا از سوی رهبران مبارز و دموکراسی خواه 12 حزب میانه روی مصر و همچنين از جانب منسجم ترين و قوی ترين جريان سیاسی - مذهبی با انتشار بیانیه هایی نسبت به دخالت رژیم جمهوری اسلامی در امور آن کشور هشدار داده اند و انقلاب مردم مصر را نه اسلامی ، بلکه مصری دانسته اند و آن را متعلق به همه مسلمانان ، مسیحیان و تمامی گروهها و فرقه ها قلمداد کرده اند.

کمپین سفارت سبز ضمن ارج گذاردن به جنبش های آزادیخواهانه ی مردم کشورهای منطقه ، معتقد است جنبش سبز عدالتخواهی مردم ایران ، که از سال گذشته تاکنون از سوی حاکمين بر ایران به آتش و خون کشیده شده ، بهترین فرزندان این مرز و بوم به کام مرگ افتاده ، زندانی و مورد تعدی و تجاوز و شکنجه و اعدام شده اند، قربانی انحصارطلبی خودکامگانی شدند تا دیگر ملت های منطقه و جهان به دام گروههای افراطی و ضد بشری گرفتار نگردند. جامعه جهانی سال گذشته مردم ایران را تنها گذارد و رئیس جمهور دموکرات مآب ایالات متحده آمریکا حتی یک بارهم ترک قدرت از جانب خامنه ای را خواستار نگردید، اما اکنون به فاصله چند روز از آغاز و اوج قیام مصر علیه مهمترین هم پیمان آن کشور درمنطقه ، جهانیان شاهد صراحت لهجه باراک اوباما برای ترک حسنی مبارک از اریکه قدرت می باشند. درهمين راستا کمپين سفارت سبز هرگز موافق با اتخاذ اقدامی درجهت آسیب رساندن به مردم ایران نبوده است. ما خواهان تحریم های هوشمندی می باشیم که تغذیه مالی دستگاه های سرکوب گر در ایران را هدف قرار دهند و هیچیک از کشورهای عضو جامعه جهانی نتواند آن تحريم ها را به هر شکلی مورد نقض قرار داده و از طرق مختلف به انجام معاملات پنهانی خود با جمهوری اسلامی ادامه دهد.

درخاتمه کمپین سفارت سبز در شرایط کنونی تنها گزینه برای رهایی مردم ایران و جهان از معضل رژیم جمهوری اسلامی را قطع همه جانبه روابط سیاسی کشورهای جامعه جهانی با آن رژیم و ممانعت از حضور مقامات دولت کودتا درمجامع بین المللی از جمله سازمان ملل متحد می داند.

کمپین سفارت سبز – 18 بهمن 1389

Read more

۱۳۸۹ بهمن ۱۷, یکشنبه

بیا تا بهمنی دیگر بسازیم

Read more

درخواست مجوز راهپیمایی از سوی موسوی و کروبی


میرحسین موسوی و مهدی کروبی در نامه‌ای به وزیر کشور، اعلام کردند که قصد دارند برای همبستگی با حرکت‌های مردمی در منطقه، به ویژه قیام آزادی‌خواهانه مردم تونس و مصر علیه حکومت استبدادی در این دو کشور، مردم را به راهپیمایی دعوت کنند./ خامنه‌ای جمعه گذشته تحولات مصر و تونس را «حدوث بیداری اسلامی به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی» نامید. اگر حکومت آقای خامنه‌ای در گفته‌های صداقت دارد باید اجازه دهد مردم ایران دستکم ‌برای حمایت از مردم مصر و تونس، راهپیمایی کنند.

میرحسین موسوی و مهدی کروبی در نامه‌ای خطاب به مصطفی محمدنجار، وزیر کشور، اعلام کردند که قصد دارند برای همبستگی با حرکت‌های مردمی در منطقه، به ویژه قیام آزادی‌خواهانه مردم تونس و مصر علیه حکومت استبدادی در این دو کشور، مردم را به راهپیمایی دعوت کنند.

آیت‌الله خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه اخیر از تحولات کشورهای شمال افریقا استقبال کرد و گفت «حوادث امروز شمال آفریقا برای ملت ایران معنی خاصی دارد. این همان چیزی است که همیشه به عنوان حدوث بیداری اسلامی به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی گفته می‌شود.»
کاخ سفید بلافاصله به این سخنان علی خامنه‌ای واکنش نشان داد و گفت اگر آقای خامنه‌ای در گفته‌های صداقت دارد اجازه دهد مردم ایران نیز تظاهرات مسالمت‌آمیز برگزار کنند.
رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید گفت: «دنیا از این استقبال خواهد کرد که در ایران نیز مردم بتوانند به طور مسالمت آمیز مانند رخدادهای قاهره دست به اعتراض بزنند.»
اخوان‌المسلمین نیز که اصلی ترین گروه سیاسی اسلام‌گرای مخالف دولت مصر است، در پاسخ به اظهارات خامنه‌ای اعلام کرد که قیام مردم مصر شامل همه اقشار این کشور نظیر مسلمانان، مسیحیان و تمامی نگرش‌های سیاسی موجود در مصر است و برخلاف ادعای علی خامنه‌ای یک «انقلاب اسلامی» نیست.
به گزارش کلمه، زمان این راهپیمایی مردمی، روز دوشنبه ۲۵ بهمن ساعت ۳ بعدازظهر و مسیر آن، از میدان امام حسین تا میدان آزادی اعلام شده است.
متن کامل نامه موسوی و کروبی بدین شرح است:
جناب آقای نجار
وزیر محترم کشور
سلام علیکم
بدینوسیله به اطلاع می رساند که به منظور اعلام همبستگی با حرکت های مردمی در منطقه بویژه قیام آزادیخواهانه مردم تونس و مصر بر علیه حکومت استبدادی در کشور، درخواست صدور مجوز برای دعوت به راهپیمایی مردمی طبق اصل بیست و هفت قانون اساسی در جهت حمایت از قیام مردم این دو کشور مسلمان را در روز دوشنبه ۲۵ بهمن ساعت ۳ بعدازظهر از میدان امام حسین تا میدان آزادی را داریم.

مهدی کروبی، میرحسین موسوی

Read more

۱۳۸۹ بهمن ۱۳, چهارشنبه