۱۳۸۹ دی ۲, پنجشنبه

پاسخ کمپین سفارت سبز به مطالب بی پایه واساس اخیر سایت تابناک

با احترام به استحضار هموطنان می رساند :

سایت وابسته به جناح راست رژیم ولی فقیه ، آقایان محسن رضایی و محمد باقر قلیباف،با استناد به مصاحبه اخیر آقای محمد رضا حیدری با نشریه انگلیسی دیلی تلگراف بتاریخ دوم دیماه چنین القای ذهن می نماید که بانی کمپین سفارت سبز باتفاق همکاران به غرب پیوسته اش دراین کمپین،بخاطر سود شخصی،پشت به منافع مردم نموده و این عمل وی و همکارانش ،خیانت آشکار به ملتی است که ایشان و دوستانش خود را مدافع آنان می دانندودرخاتمه با اشاره به مواضع برخی از مقامات سازمان انرژی اتمی در زمان پیش از انقلاب و اینکه هیچ موضعی علیه برنامه هسته ای ایران علیرغم پافشاری های غربی ها نگرفته اند، تلویحا این تصور را ایجاد می کند، که هدف از اظهارات فوق دعوت به جنگ غرب با رژیم جمهوری اسلامی به منظور از بین بردن تاسیسات اتمی ایران است .
همانطور که هموطنان بارها در بیانیه های این کمپین و نیز در اولین سخنرانی بنیانگذار این کمپین در پیوستن به مردم و جدایی از رژیم و مقالات و مصاحبه های همه اعضای کمپین ملاحظه نموده اند،کمپین سفارت سبز مخالف هر نوع جنگی علیه ایران و ایرانی بوده وخواهان اجرا و تحقق راههای مسالمت آمیز جهت توقف برنامه تولید بمب اتمی رژیم می باشد و به هیچوجه مخالف تحقق حقوق مردم ایران جهت حصول به آخرین پیشرفت های علوم هسته ای مسالمت آمیز بر اساس قوانین و مقررات بین المللی مورد احترام عمومی نبوده است .

اینک یکبار دیگر تاکید می نماید یکی از علل جدایی اعضای این کمپین از رژیم جمهوری اسلامی از ابتدا تاکنون بخاطر اقدامات غیر قانونی و نقض حقوق بشر و مخفی کاری رژیم جهت تولید بمب اتمی وتبعات ناشی از آن از جمله کودتای 88 و سرکوب معترضین بوده است. نظر باینکه دیپلمات های این کمپین در ایام همکاری با رژیم سرانجام به ماهیت واقعی این فعل و انفعالات پی برده و اطمینان دارند،با توجه به تفکر امام زمانی ولی فقیه،عمال رژیم با کودتای 22 خرداد 88 وهمچنین اخیراً نیز با حذف یارانه ها و آزاد گذاشتن نرخ اجناس ضروری،زمینه را برای یک دست کردن قدرت به نفع گروه اندکی که در افکار خود خواهان انقلاب جهانی امام زمانی هستند و درصدد ساخت اولین بمب اتمی رژیم می باشند. لذا، با پشت کردن به مقام و موقعیت شغلی دیپلماتیک و امکانات مالی و رفاهی ، رنج دوری از پدران،مادران،اقوام و دوستان و با تبعید خود خواسته و در محیط بیگانه با کمترین امکانات زندگی و علیرغم تهدیدات و سم پاشی ها، ترور شخصیت ،توسط رژیم بلکه بتوانند فریاد تظلم خواهی ملت خود را بگوش جهانیان برسانند و ایران و منطقه و جهان و جهانیان را از خطر حتمی یک جنگ اتمی جهانی رهاسازند.
این کمپین اطمینان دارد در باغ سبزی که دربار ولی فقیه به صاحبان و وابستگان سایت تابناک وعده داده است،علت اصلی نگارش چنین مقاله توهین و افترا آمیز و ترجمه غلط و سراپا دروغ به نقل از یک نشریه وزین و معروف بین المللی است. در نتیجه هموطنان چه در داخل کشور و چه خارج ازایران را هوشدار می دهیم ، متوجه توطئه جدید ولی فقیه و اعوان و انصارش برای حمام خون دیگری که در نظر است دو باره در ایران راه بیافتد باشند.این حکایت سر دراز دارد و رژیم ولی فقیه تا ایران و ایرانی را بخاک سیاه نه نشاند دست بر نخواهد داشت.

تنها راه چاره ، اتحاد همه نیروهای وطن دوست ایران در چهارچوب حداقل های ممکن همچون :

آزادی، دموکراسی، سکولاریسم و رفراندوم نهایی است .

والسلام
کمپین سفارت سبز

03.10.1389

Read more