۱۳۹۲ شهریور ۸, جمعه

بازی جمهوری اسلامی با کارت سوریه برای اخذ امتیاز و خروج از بحران تحریم ها

درپی مذاکرات هفته پیش مقامات جمهوری اسلامی با قابوس سطان عمان و جفری فلتمن دیپلمات پیشن آمریکا و معاون دبیرکل سازمان ملل   و همچنین دیدار اخیر فرمانده سپاه قدس، قاسم سلیمانی با نخست وزیر عراق و اعزام فیاض مشاور امنیت ملی عراق با پیام جمهورى اسلامى به آمریکا موارد  قابل تاّمل زیر مورد توافق طرفین ،قرار گرفته است :

یک-حمله محدود موشکی آمریکا به سوریه بمنظور تعادل قوا و حفظ وضع موجود و قابل کنترل بودن منطقه و عدم استفاده از بمب شیمیایی و سایر سلاح های کشتار جمعی در آینده ،انجام می گیرد.تیم رئیس جمهور آمریکا از فشار منتقدین از جمله جمهوریخواهان و افکار عمومی منطقه خاورمیانه و جهان رهایی یافته و ابهّت و ابرقدرتی آمریکا ، کماکان حفظ و به نمایش گذاشته میشود.
دو-هدف این حمله محدود،از بین بردن حاکمیت اسد نبوده بلکه زمینه را برای تحت انقیاد نشان دادن بشار اسد ،بمنظور تقلیل فشارهای جامعه جهانی علیه وی و همچنین برگزاری  مذاکرات ژنو 2 بمنظور تداوم حاکمیت اسد تا انتخابات سال 2014(قبول پیشنهاد شش ماده ای جمهوری اسلامی) فراهم می نماید.
 سه - جمهوری اسلامی آزاد است ،بمنظور اینکه مسئله را مهم و واقعی جلوه دهد ،به شانتاز خبری، لفاّظی های گفتاری و قلمی  و مانورهای لازم جهت بزرگنمایی این مسئله به پردازد.اما تهران و حزب الله و سایر گروههای تروریستی فلسطینی مورد حمایت جمهوری اسلامی ،هیچگونه حرکت انتحاری انجام نخواهند داد

 چهار- مراکز جبهه نیروهای تندرو اسلامی وابسته  به شبه نظامیان  القاعده منهدم و پاکسازی میگردد.
نتیجه :
الف-حرکت،سمبلیک بوده و هدف آن تعدیل فشار افکار عمومی در جهان و حصول به توافق  مرضی الطرفین است که منافع همه طرف های ذینفع حفظ و خطر نفوذ القاعده در تحولات بعدی سوریه به حداقل رسیده،حل نهایی مسئله سوریه با حضور ضعیف تیم اسد در صحنه سیاسی سوریه از طریق انتخابات و به سال 2014 موکول می گردد.

ب-جمهوری اسلامی نشان میدهد که با تعامل در مورد سوریه ،وزارت خارجه و تیم جدید روحانی و ظریف،سکان مسائل خارجی را در دست گرفته و خامنه ای تحت فشار است و در مقابل این تهاجم غرب به سوریه اقدام غیر منطقی نمی کند.بنابرین برای اولین بار ،سیاست خارجی جمهوری اسلامی خردگرا با قابلیت زیست در صحنه و کمک به صلح بین المللی و همکاری با جامعه جهانی گردیده ،حاضر به تعدیلاتی در برنامه اتمی خود ،در قبال  برداشت فوری تحریم های ساختارشکن، از سوی غرب می باشد.
 با توجه به مراتب فوق باستحضار میرساند:

هموطنان : ما در جهان بی رحمی زندگی می کنیم که از یک سو ابر قدرتی در مقاطعی سفرای خود را (قتل سفیر آمریکا در پاکستان به همراه ضیاءالحق ریس جمهور این کشور در سال 1988 در یک حادثه هوایی .همچنین  قتل سفیر و سه دیپلمات آمریکا در سپتامبر 2012 در بن غازی ) قریانی مطامع گردانندگان اطاق فکر و سیاست های کلان خود می کند و با رژیم تهران علیرغم جنگ زرگری و ظاهری در افغانستان عراق و سوریه به توافق و استراتژی واحد می رسد.از سوی دیگر  رژیم بی پرنسیب و بی رحمی در ایران حاکم است که بر خلاف منافع ملی مردم ایران ، برای حفظ و تداوم نظام ضد بشری خود حاضربه هرنوع تعامل پنهان با غرب و شرق بوده وهمانطور که در افغانستان و عراق دیدیم و در سوریه می بینیم حتّی متحدین سابق خود را قربانی توافق کلان سیاست خود با  غرب  و شرق میکند.باین ترتیب من و تو می مانیم و این سیستم بیرحم در صحنه بین المللی که جز مطامع و منافع اطاق فکر قدرتمندان و اداره کنندگان گیتی به هیچ چیز دیگری نمی اندیشند. باید میلیونها ایرانی، افغانی ،عراقی ،سوریه ای ،قربانی گردند، تا به  این مطامع ،لطمه ای وارد نشود. در چنین دنیای بی رحمی به مصداق:  کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من ،چاره ای جز اتحاد من و تو، یعنی  ما شدن همه ایرانیان ،در چهارچوب اتحادی واحد و یکپارچه کردن نیرو و توان و انرژی جمعی ایرانیان، جهت تداوم مبارزات ملی، تا آزادی سرزمین مان ایران، از دست جبّاران زمانه نداریم.
 کمپین سفارت سبز، کلید حل این مشکل را در جمع شدن همه ایرانیان و پیوستن به پروژه ملی سکولار دموکرات شورای ملی ایران یافته است . میلیون ها ایرانی در داخل کشور بدان لبیک گفته اند. منتظر اتحاد نحله های مختلف فکری اپوزیسیون خارج و پیوستن تمام و کمال و نهایی ایندو بهم و آغاز مبارزات مشترک و یکپارچه ایی هستند ، که ایران و ایرانی را یک بار و برای همیشه از فلاکت جمهوری اسلامی و اربابانش  نجات دهد.
کمپین سفارت سبز

دفتر مرکزی اسلو- نروژ
30.08.2013  - هشتم شهریور 1392
Read more