۱۳۹۳ اسفند ۱۶, شنبه

بازی یک مرحله ای یا شاید دو مرحله ای هسته ای جمهوری اسلامی و غرب

دوره جدید مذاکرات هسته ای میان تیم جمهوری اسلامی به سرپرستی محمدجواد ظریف و تیم آمریکا به سرپرستی جان کری درباره برخی جزییات فنی به منظور دستیابی به توافق سیاسی ،مسائلی مطرح شده است و این احتمال که خبر توافق سیاسی در فروردین ماه رسانه ای شود قوت گرفته است.
در آخرین دیدار جان کری و ظریف درباره نحوه چینش سانترفیوژها به گونه ای که قدرت آنان کاهش یابد بحث شده است. علاوه بر این مقامات آمریکایی با استناد به بندی از توافق ژنو درباره مدت زمان گام نهایی پیشنهاد داده اند که طول مدت گام نهایی باید بیش از ۱۰ سال باشد. در این مدت جمهوری اسلامی علاوه بر انجام تعهدات خود باید یک رژیم بازرسی گسترده علیه خود را که تدوین شده ، پذیرفته و به اجرا در آورد. 
موضوع تحریم ها یکی دیگر از موارد مورد بحث میان دو طرف بوده است.
هرچند مقامات جمهوری اسلامی لغو یکباره همه تحریم ها را شرط اساسی برای امضای توافق نهایی عنوان کرده اند اما طرف آمریکایی در مذاکرات تاکید کرده است امکان لغو یکباره تحریم ها وجود ندارد و پس از انجام بازرسی های گسترده در طول ۱۰ سال تحریم هایی که مرتبط با موضوع هسته ای بوده است لغو خواهد شد. 
مقامات آمریکایی همچنین اعلام کردند در فاصله ۱۰ سال گام نهایی و در صورت موافقت کنگره با تعلیق زماندار بخشی از تحریم ها البته تحریم های مرتبط با موضوع هسته ای، موافقت خواهند کرد.
شایان ذکر است توافق سیاسی اینگونه ،با شرایطی که آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با فرماندهان نیروری هوایی ارتش مطرح کرده است خیلی متفاوت می باشد ،وی صراحتاً به موضوع دو مرحله ای شدن توافق اشاره کرد و آن را رد کرده است ( اگر توافقی انجام شود، باید در یک مرحله و در بردارنده کلیات و جزئیات، با یکدیگر باشد. مفاد این قرار داد نیز باید روشن، واضح و غیرقابل تفسیر و تأویل باشد و مفاد توافق نباید به گونه ای باشد که طرف مقابل که عادت به چانه زنی دارد، در قضایای مختلف بهانه جویی کند.)
پس بنابر این با توجه به ضرب الاجل ۷ ماهه مذاکرات تمدید توافق ژنو یعنی تا آخر ژوئن (تیرماه ۹۴) و همچنین اظهارات مقامات آمریکایی، توافق نهایی در ۱۱فروردین صورت نخواهد گرفت و در این تاریخ و در مرحله اول، 
یک توافق کلی و سیاسی منعقد می شود تا شرایط برای امضای توافق نهایی در تیرماه فراهم آید.

کمپین سفارت سبز

Read more