۱۳۹۲ تیر ۲۲, شنبه

بازی جمهوری اسلامی با کارت برنامه هسته ای به چه منظور؟

آیا 75 میلیون ایرانی باید فدای مسئله هسته‌ای شوند؟ با طرح اینکه برنامه هسته‌ای حق ماست و این حق باید به رسمیت شناخته شود تا کجا می توان ادامه داد . چون واقع مطلب این است که کسی اصلا منکر این حق نشده. هیچ‌گاه غربی‌ها، اتحادیه اروپا و آمریکا نگفته‌اند که نه ایرانی‌ها شما حق غنی‌سازی ندارید، شما حق ندارید اصلا هیچ‌جور فعالیت هسته‌ای داشته باشید. مشکل و مناقشه اساسی این است که باید این اعتماد به وجودآید.
Read more