۱۳۹۰ مرداد ۳, دوشنبه

آیا اعدام و مجازات ریشه مشکلات را از بین می برد سخنی با آیت الله ناصرمکارم شیرازی و علماء اسلام

هر انسان عاقل و با شعوری که در ایران امروز زندگی کند از دیدن وضعیت نابسامان، تجاوزهای بیشمار به حقوق مردم و فرزندان آنان، و ناهنجاریهای کنونی جامعه نه تنها متاثر شده بلکه بدنبال علل و اسباب و ریشه مشکلات می گردد.

روزی نیست که حوادث دلخراش و هولناکی اتفاق نیفتد. آیت الله ناصر مکارم شیرازی در سخنانی به دستگاه قوه قضائیه تاکید نموده دارهای بیشتری برپا کنید شدت عمل نشان داده و با سرعت، یک هفته ای اعدام نمائید تا مگر فساد و تباهی از کشور بر کند.

حکومت سلطنت مطلقه فقیه در ایران تنها حکومتی در جهان است که از دادن آمار به مراکز تصمیم گیری و همچنین جراید جلوگیری می نماید. ودلیل آن اینست که آنقدر جرائم و جنایات در کشور انجام می شود که اگر فقط آمار 24 ساعت از کشور ایران اعلام گردد باعث رعب و وحشت مردم شده و حکومت امام زمان ساختگی قدرت پرستان، زر و زور و تزویر زیر سوال می روند و طشت رسوایی آنان بیش از پیش در جهان بر ملا می گردد.

اما این ظاهر قضیه است آنچه هر روز اتفاق می افتد از هم گسیختگی و اضمحلال دستگاه های عریض و طویلی است که فقط از پول ملت ارتزاق می کنند ولی در عمل کاری از

پیش نمی برند. چرا که آنان ابتدا باید بیایند و ریشه این جنایات عظیمی که در حال وقوع است بررسی نمایند.

آیت الله مکارم، جنابعالی که مرجع همین کشور تحت امر نائب امام زمان و تنها حکومت عادل در جهان هستید به چنین روزی افتاده است که امنیت از ملت سلب شده و در مجامع مختلف تجاوزهای جمعی صورت می گیرد. در زندان ها توسط دستور ولی فقیه آن کار را انجام می دهند و در بیرون از زندانها، اراذل و اوباش حکومت یا تربیت شدگان نظام ولایت فقیه سلب آزادی ملت می نمایند و فجایع دلخراشی روی داده است که جزء نوادر اتفاقات جهان کنونی در اروپا و آمریکا است.

درد کجاست؟ ریشه آن را باید جست؟ آیت الله مکارم مگر شماها نبودید که می گفتید اگر حکومت اسلامی شود و فقط چند روز رادیوو تلویزیون دست ما باشد گلستان می شود چه شد اکنون که 33 سال تمام کشور دست شماست و هر روز شاهد، قتل، تجاوز، اعتیاد، خشم و نفرت هستیم و دامنه آن روزبروز وسیعتر می گردد زنگ های خطر خیلی وقت است بصدا در آمده اند علماء، نخبگان، خبرگان، نگهبان، و ..... خواب می باشند.

آیت الله مکارم جنابعالی بجای اینکه انگشت اشاره به سوی زمامدار مملکت رهبری بگیرید که از ثروت ملی مملکت جهت سرکوب و تجاوز به فرزندان ملت در زندان ها استفاده می کند و خون ملت را در شیشه نموده و حکومت سرنیزه بپا نموده است انتقاد نمائی ، بر طبل خشونت و کشتن و اعدام، پافشاری می نمائی.

مگر تاکنون شما کم کشته اید اعدام در ایران رتبه اول جهانی است، مجازات همچنین ، خشونت همچنین ، پایمال کردن حقوق ملت و و و .....

آیت الله مکارم این فقر و فحشائی که مسبب آن حکومتی است که به اسم قرآن و پیامبر بپا کرده اید با ندانم کاری و از بین بردن ثروت ملت ، و آفریدن بیکاری، اعتیاد، تبعیض،

کارها را به نالایقان و نادانان سپردند اکنون به چنین روز فاجعه باری رسیده است.

شما به جای انتقاد از قدرت مداران و حکومت گرانی که فقط برای حفظ قدرت و منافع خود کشور را به باد فنا و نابودی می سپارند و پول ملت را تبدیل به سرنیزه و زندان کرده اند که سر ملت بکوبند، آمده ای و شمشیر بدست علیه ملت تیغ می کشی.

آیت الله مکارم شیرازی همین حکومتی که شما آن را صددرصد قبول دارید ایران را تبدیل به یک مرداب کرده اند که تولید پشه می کند و قسمت اعظم این پشه ها، تولید حکومت 33 ساله ای است که همیشه دشمن تراشی نموده و یکه تاز میدان بوده است، حاکمیت جور امان ملت را بریده اند شما برای مبارزه با این پشه ها می خواهی کسانی را بدنبال آنان راه بیاندازی و این کاری عبث و بیهوده است. باید ریشه درد و سرچشمه را پیدا نمود.

مرداب را باید بخشکانید و مرداب ایران امروز سیستم حکومت سلطنت مطلقه است. حکومت خودکامه فردی است که تمام اخیتارات یک کشور را به شخص ناشنوایی سپرده اید که جز قدرت و حکومت آنهم با سرنیزه زور و استبداد بر مردم حکم می راند و با تصمیم های نا بخردانه کشور را به سوی عذاب و نیستی می کشاند آنچنان خشونت و تنفر را در جامعه با اعدام ها و مجازات های دوران جاهلیت بشر، گسترش داده اید که امروز ملت ثمره این همه خشونت و مرگ را می چیند.

آیت الله مکارم در شما و حکومت گران ایران مهر و عشق و انسانیت نیست آنچه می بینید قدرت و حفظ نظام ظالمانه سرنیزه ای است.

حضرت آیت الله تا وقتی شما و حکومت گران و یاران آنها که این نظام خون و خشونت و مرگ را بر پا می دارند و لقمه در خون می زنند بهتر از این کشور نمی گردد و روزهای بدتری در انتظار است.

وقت علمای اسلام در مقابل این همه مسائل و مشکلات و گرفتاری های جامعه سکوت نموده و بدتر از آن اینکه خود در بعضی مواقع آتش بیار این جنایات می شوند عذاب واقعی بر ملت ایران نازل می نمائید خاموشی و همدست و سهیم جانیان شدن، شب و روز ملت را یکی کرده است.

امروز ثروت ملت ایران به جیب دو قدرت کمونیست و خدانشناس جهان روسیه و چین ریخته می شود و زمامداران برای حفظ نظام ظالمانه خود چوب حراج بر ثروت کشور زده اند و جنابعالی بجای دیدن این وضع نابسامان طالب جنگ و خونریزی بیشتر هستید.

حضرت آیت الله شما با شمشیرتان می خواهید به جنگ تاریکی بروید در صورتیکه با تاریکی نمی توان جنگید. فقط کافی است شمعی روشن نمائید نور که بیاید تاریکی می رود اعدام بیشتر، نادیده گرفتن ریشه اصلی مصائب و جرائم جنگ با تاریکی است که هیچ ثمری ندارد همانگونه که 33 سال اعدام و کشتار، هر روز وضع بدتر از دیروزی می شود.

در آمریکا فردی که مسبب کشتن صدها تن شده بود دادگاهش بیش از 8 سال طول کشید تا بعد اعدام شد دنیای کنونی بر مبنای نظم و قانون است. آنوقت شما می خواهی هر کسی را ضرب العجل به چوب دار در ملاء عام بسپارند نتایج همین اعمال نابخردانه بود که قوی ترین مرد ایران به ضرب چاقویی کشته شد جامعه ایران مملوو سرشار از خشم و کینه گردیده است. از کوزه همان تراود که در اوست.

باکشتن جامعه سالم نشود و این خیالی بیش نیست اعدام قاچاقچی در ایران از همه جهان بیشتر است ولی اعتیاد وحشت ناک در حال گسترش است. جوانان بیکار، کارخانه ها تعطیل می گردند، اقتصاد کشور در حال نابودی است شیرازه امور از هم پاشیده، کشور رو به ویرانی است آنوقت شما به چه می اندیشید به چوبه دار بیشتر، لابد می خواهید سر هر کوچه ای بر چراغ تیر برق انسانی را به دار بکشند تا جامعه سالم شود.

شهر قم که بیشترین روحانی و طلبه را دارد و صدها حوزه علمیه و تحقیقاتی دینی در آن است آمار طلاق و جرائم و قتل آن در ایران جزء دومین و سومین شهر می باشد. دلیلش چیست؟

بیش از شصت کشور جهان اصلا اعدام ندارند و بعضی کشورها بالاترین مجازات فقط 20 سال زندان است اما آمار جرائم آنها بسیار پائین تر از ایران است آزادی بسیاری نیز در این کشورها برپاست.

آیت الله مکارم ایران را به کجا رساندید. با اعتقادات و دین مردم بازی کردید. هویت فرهنگی و اصالت ایرانی ها را نابود نمودید. شرافت و وجدان را از مردم ستاندید. اعتماد را از بین بردید مهر و عشق و انسان دوستی و حرمت انسانها را از کشور بردید و خشونت و مرگ و نفرت و نیستی و تحقیر و سرکوب را به ارمغال آوردید.

آیا شما نمی دانید آنچه برای آقای خامنه ای مهم است حفظ سلطنت مطلقه دیکتاتور به هر قیمتی است.

به تباه کشاندن دین و روحانیت مردم ضربه هولناکی بر جامعه وارد نمود. آنچنان مراجع را تحت فشار قرار داده اید که از ترس یا این که مواجب آنان قطع شود در مقابل این همه ظلم و جنایت به مردم سکوت می نمایند خدا آخر و عاقبت ملت ما را ختم به خیر کند که تمام اقشار و نمایندگان آن خود را بخواب زده اند.

تا کنون در ایران سابقه نداشته است که مراجع تقلید آن در مقابل حاکم جور و ستم نسبت به فجیع ترین اعمال ضد انسانی هیچ واکنشی نداشته باشند ولی از اینکه عکس حضرت عباس در تلویزیون نمایش داده شود باید هیهات من الذله راه بیندازند ما به کجا رسیده ایم.

این بود فقه پویای شیعه، وقتی مراجع در برابر بدترین ظلم به مردم هیچ نظر و انتقادی نسبت به حاکمیت ندارند گویای چه اتفاقی است که در ایران افتاده است.

معضلات و گرفتاری های کشور ما در صدر آمار جهانی است از طرفی می بینیم هر روز علماء در مورد جزئی ترین مسائل از دستشویی رفتن و بیت الخلاء گرفته تا غسل جنابت و ..... استفتائات جدیدی را اعلام می نمایند و در این زمینه فعال مایشاء می باشند.

اما در مقابل کشتن انسانهای بیگناه، تجاوز به آنها، از هم پاشیدگی جامعه، به تاراج رفتن ثروت کشور، قاچاق، بیکاری، فروپاشی خانواده ، و هزاران معضل دیگر قفل در دهان زده اند.

امیدواریم ملت ایران حضوربیشتر در بیت علماء داشته باشند و نظر آنها را در این خصوص جویا شوند و از آنان بخواهند که به علمای بیدار بپیوندند و همه انگشت اتهام و انتقاد را به سردمداران بالای مملکت ببریم تا سیستم نظام تغییر اساسی و اصلاح فرهنگی و .... در کشور آغاز گردد وگرنه اعدام و کشتن هیچ مسئله ای را حل نخواهد کرد آنکس که مایوس و ناامید است از مرگ نمی ترسد دست به بدترین جنایت می زند نهایت مرگش اعدام است باید ریشه را پیدا نمود که چرا جنایات در ایران امروز روز به روز در حال افزایش است.

به این سوال پاسخ دهید: مسبب این همه بدبختی و گرفتاری چه کسانی هستند؟

به قلم احمد ملکی عضو کمپین سفارت سبز

Read more