۱۳۹۳ مهر ۱۳, یکشنبه

ترفندهای شیطانی حکومت اسلامی و بیت رهبری آن

الف-باید بشدت شایع شود که داعش در پی دستیابی به اسرار اتمی جمهوری اسلامی بوده و جهت حصول باین هدف ،قصد حمله به ایران را دارد.
ب-همزمان باید شایع نمود که رهبران اپوزیسیون مقیم خارج طی پیمانی مشترک باین نتیجه رسیده اند که تا اسلام در ایران ریشه کن نشود همین بساط تا آخر تاریخ در ایران ادامه می یابد.
با توجه به مراتب فوق باستحضار هموطنان میرساند:
یک-ستاد مزبور با خرید ستون و زمان برنامه در رسانه های مهم خارجی و ارسال اخبار و اطلاعات باصطلاح مهم و ویژه از سوی مزدوران داخلی و خارجی خود به این رسانه ها ،برای حقیقی جلوه دادن این ترفندهای شیطانی خویش ،اخبارطرح و برنامه ریزی شده قبلی و نیز اطلاعات جعلی و دروغین منتشر نموده ،مبنی بر اینکه اخیرا یک واحد نیروی ویژه عراقی در حمله به منزل یکی از اعضای داعش،به سندی دست یافته که داعش در پی دستیابی اسرار اتمی ایران بوده و نیز،اعضای خود را به ترور دیپلمات ها،بازرگانان و دانشگاهیان ایرانی فرا خوانده است.
دو- اخیراً عکس ها و فیلم های ویدئویی مبنی بر سوزاندن قرآن توسط اپوزیسیون ایرانی مقیم خارج در رسانه ها منتشر شده که در بولتن شورای امنیت رژیم با اشاره باین اخبارتاکید شده است که در صورت پیروزی اپوزیسیون قرار است ،تمام مساجد و امامزاده ها ،از جمله مقبره امام رضا و خواهرشان ،با خاک یکسان شده و جشن قرآن سوزی در ایران بعد از فروپاشی نظام اسلامی براه انداخته شود،تا با نشان دادن این اخبار به محافل و اشخاص کلیدی مخالف رژیم ،در درون کشور و ایجاد اختلاف ،مانع از اتحاد اپوزیسیون مقیم خارج با مخالفین رژیم در داخل کشور و در نتیجه مانع پیروزی نهایی مردم ایران علیه این رژیم گردند.
همچنین با انجام قتل های زنجیره ای دیگر، تعدادی از مخالفین سرشناس خود را، در داخل و خارج از کشور، از بین برده و با متهم اصلی نشان دادن گروه داعش و اعضای آن ،خود را مظلوم وقربانی این گروه خودساخته وخود پرداخته جلوه دهند.
سه- این اقدامات، بخاطر شکست نظام ،در برنامه های داخلی و سیاست خارجی ،از جمله توافقات اتمی بر اساس نظرات تحمیلی خود ،به 5 بعلاوه 1 بوده،آنچنانکه در صورت تداوم این شکست ها ،بخصوص قطع شدن امکانات دخالت های رژیم ،در افغانستان و عراق و سوریه و لبنان در راستای تحمیل جنگ های نیابتی خود علیه دشمنان نظام،درمحدوده جغرافیایی این سه کشور،جهت حصول به عمق استراتژیک خود،بخاطر تشکیل دولت های اتحاد ملی در افغانستان عراق و همچنین فروپاشی احتمالی رژیم بشار اسد،این نظام را درآستانه فرسودگی مطلق و فروپاشی نهایی قرار داده است.
باین ترتیب از هموطنان گرامی تقاضا داردهوشیاری خود را در خصوص خنثی کردن چنین واکنش های مذبوحانه از سوی جمهوری اسلامی حفظ نموده ،محافل رسمی و مدنی جامعه جهانی را ،مطلع ازین ترفندهای اهریمنی ضد بشری جمهوری اسلامی بنماییم.

کمپین سفارت سبز
دفتر مرکزی اسلو-
مهر 1393برابر با اکتبر 2014

نروژ
Read more