اهداف کمپین سفارت سبزکمپین سفارت سبز شامل مجمومه ای از کارکنان وزارت امورخارجه در ایران و دیپلماتهای موجود در سفارتخانه های رژیم درسایر نقاط جهان می باشد که مخالف خط مش دولت کودتای آقای احمدی نژاد و شخص آقای خامنه ای می باشند و همچنین با هر گونه حمله نظامی از سوی کشورهای غربی به کشور عزیزمان ایران مخالف بوده واز حرکت اعتراضی مردمی در داخل کشور حمایت می نماید و اهداف ما عبارتند از :

اهداف کمپین سفارت سبز :

1-      هدف کوتاه مدت ما : کمک به سایر دیپلماتها به منظور ملحق شدن به مردم و مشروعیت زادئی از دولت کودتا بوده  و رساندن صدای اعتراض ملت ایران به تمام دنیا می باشد وهمچنین دریافت اطلاعات درست ازهمکاران دیگر شاغل در وزارت امورخارجه  و بدون واسطه و ارائه آن به ملت و افشاء نقض حقوق بشر در ایران و رسوا نمودن ماهیت این رژیم استبدادی به تمام جهانیان می باشد .
2-      هدف میان مدت ما : برقراری اتحاد در بین تمام گروه های درگیر با رژیم جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور برروی حداقل های است که تمام این گروه ها با آن موافق می باشند :  مانند انتخابات  آزاد  ، آزادی احزاب ، آزادی بیان ، آزادی فعالیت  تمام اقلیتهای مذهبی و دینی  ، به رسمیت شناختن حقوق سایر اقوام  بر اساس  تمامیت ارضی ایران و برقرای دموکراسی در کشور برپایه جدائی دین ازسیاست . در این مقطع حساس از مبارزات ملت ایران  ایجاد اعتماد در بین تمام گروه های اپوزیسون از اولویتهای کمپین سفارت سبز است  تا براساس این اتحاد و اعتماد حاصل شده  یک اپوزیسون قوی در مقابل این رژیم بوجود آید ، زیرا بی اعتمادی و نقاق در بین ایرانیان از دستاوردهای رژیم اسلامی است که سالها از آن بهرمند شده و امکان باهم بودن را از ما گرفته است .
3-      هدف بلند مدت ما :همان خواست اکثریت ایرانیان داخل و خارج از کشور است یعنی انحلال رژیم موجود و برقرای یک  سیستم دموکراتیک و سکولار می باشد . وجود یک ایران دموکراتیک درمنطقه هم به نفع کشورهای خاورمیانه و همسایه ایران است و هم به نفع سایرکشور های دنیا خواهد بود ، زیرا امروز در ایجاد و منشاء هر بحرانی در کشورهای همسایه ایران و منطقه خاورمیانه ،دستهای این رژیم در آن مشهود بوده و با انحلال این حکومت ، نطفه شوم رادیکالیسم اسلامی در منطقه خشک خواهد شد .  
Read more

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر