۱۳۹۳ فروردین ۲۹, جمعه

نقش رهبری در سازماندهی آینده مبارزات مردم ایران زمین

 اکنون در چه مرحله از مبارزه هستیم وجهت بهینه و بروز کردن آن چکار باید کرد؟ 
مجموعه ای از عزیزان مبارز با توجه به حضور در صحنه مبارزه و اشراف داشتن به مسائل و حقایق مقطع فعلی پروسه مبارزاتی اعم از نکات قوت و ضعف و واقعیات آنچه که در عمل می گذرد،مطالب زیر را بعنوان دستور کار مبارزاتی پیشنهاد نموده اند:
رهبری منسجم عمل نماید ما نیز بعنوان ستاد و صف مبارزاتی منسجم عمل نموده وهماهنگ باشیم. به تیم مبارزاتی کنونی بسنده ننموده آنرا همه جا گیر و سرتاسری ساخته بطوریکه به سازماندهی ملی منجر شود.
مردم هر روز منتظر دستورالعمل های بروز شده رهبری مبارزاتی هستند.این رهبری باید از طریق شبکه های اجتماعی ازجمله شب نامه تا فیس بوک،همچنین بطور مستقیم با ستاد مبارزاتی و در نتیجه عموم مردم در تماس روزانه باشد.مردم انتظار دارند اقدامات خستگی نا پذیر رهبری را هر روز و هر لحظه حس کنند.
تیم های مبارزاتی که از طریق اطلاع رسانی و تماس های ده دهی یعنی هر نفر به ده نفر الی آخر اطلاع رسانی و عضو گیری نماید باید درین مقطع به سازماندهی ملی-مبارزاتی از طریق شبکه های درون گروهی مبدل شده باید برای روز موعود از هم اکنون آمادگی داشته با توجه به نقاط ضعف و قدرت اش آمادگی های لازم برای فرمان خیزش عمومی داشته باشد.
بدیهی است گوهر اصلی مبارزات ملی سازماندهی شده نافرمانی مدنی بدون خشونت تا حصول به پیروزی نهایی و انتخابات آزاد است. یک مبارز از کار مبارزاتی که بطور روزانه و هر لحظه انجام میدهد باید ناراضی بوده و در تکمیل و بهینه کردن راههای مبارزه کوشا بوده و نباید یک کار کوچک مبارزاتی را هر روز به رخ مردم کشیده و آنرا آگراندیسمان نماید بلکه هر روز به خود بگوید کار مبارزاتی امروز من کافی نبوده باید در فکر راهکارهای بهتر کامل تر منسجم تر و هماهنگ تر و فراگیر تر برای بهبود روند مبارزه باشد. خلاصه اینکه یک مبارز باید هر لحظه در فکر تکمیل و انجام بهتر اقدامات مبارزاتی خود باشد. رهبر مبارزاتی مقیم خارج باید با رهبری مبارزاتی مقیم داخل بخصوص رهبریتی که در میان صفوف نهادهای رژیم نفوذ دارد در تماس دائم بوده تاکتیک های مبارزاتی را مرتب به بروز نماید.
ویژه گی های مجموعه اعضا و افراد ستاد اجرایی رهبری باید شامل افرادی مردمی ،پاک،صادق،راستگو،مدیر و مدبر جذب کننده بوده و در میان توده مردم به نیکنامی و حسن اخلاق و کردار و گفتار شهره باشد.هرگز نباید تنگ نظران،خود محوران دفع کنندگان ،خود محوران،هیاتی عمل کنندگان مجیز گویان و قدرت طلبان درین ستاد جایگاهی داشته باشند. بهترین اعضای این ستاد از میان کسانی بر گزیده شوند که فردوسی بزرگ خصوصیات آنرا در سراسر شاهکارش یعنی شاهنامه در معرض دید همگان گذاشته و این خصوصیات بین پهلوان رستم قهرمان و سردار سیاووش شهید ملی در نوسان باشند.

کمپین سفارت سبز
دفتر مرکزی اسلو- نروژ
فروردین 93 آپریل 2014
           
Read more