۱۳۹۲ شهریور ۲۹, جمعه

سخنی با ملت بزرگ ایران زمین در راستای پروژه نرمش قهرمانانه رهبر جمهوری اسلامی


هموطنان گرامی ،


کمپین سفارت سبز ازینکه مقاومت های مدنی و اعتراضات به حق شما سرانجام رژیم متجاسر اسلامی را مجبور به رهایی تعدادی از بهترین فرزندان این مرز و بوم  بعنوان زندانی سیاسی و عقیدتی نمود ابراز خرسندی نموده،اطمینان دارد تداوم مبارزات حق طلبانه شما هموطنان گرامی در حصول به عدالت و آزادی و دموکراسی و احترام به حقوق بشر،موجبات رهایی سایر هم وندان  شما از زندان های جمهوری اسلامی را فراهم خواهد نمود.
همانطور که در اساسنامه کمپین سفارت سبزمتذکر گردیده این کمپین مخالف حصر و زندان انسان ها به هر دلیل و  بهانه های سیاسی عقیدتی و غیره بوده از همان ابتدای تاسیس خواهان لغو مجازات ضد بشری اعدام گردیده که هم اکنون به جز تعداد انگشت شمار  دیکتاتوری های تک نفره ضد بشری، اکثریت اعضای جامعه بشری هر نوع قتل رسمی و دولتی انسانها را ملغی نموده است.گرچه مقاومت ها و مبارزات مدنی شما هموطنان و مبارزات راستین جوانان شجاع و قهرمان ایران زمین  موجبات عقب نشینی رژیم اسلامی را در رهایی  زندانیان  سیاسی فراهم نموده،اما این امر مثل هر مسئله دیگری از سوی حاکمان جمهوری اسلامی ،بمنظور حصول به خواسته های غیر قانونی و ضد بشری و ضد صلح جامعه جهانی ،چون  حصول به تکنولوژی بمب هسته ای، نجات رژیم ضد بشری بشار اسد،رفع تحریم های ساختار شکن سازمان ملل متحد جهت حصول به منابع مالی برای تداوم  پیشرفت های اتمی و افزایش کمک های مالی و نظامی و تسلیحاتی به رژیم سوریه،بعنوان حرکتی در راستای چرخش حقوق بشری و رعایت موازین بین المللی به جامعه جهانی  قالب گردیده است وبرای اینکه به آمریکا و سایر کشورهای عضو شورای امنیت نشان دهند دولت جدید به غیر از دولت های پیشین جمهوری اسلامی بوده ومی تواند به وعده های داده شده عمل نماید  و بمنظور در باغ سبز نشان دادن به جهانیان و چهره مردمی و انسانی نشان دادن به دیگران برخی از زندانیان سیاسی را بطور مشروط و گروگان کشی های محرمانه خانواده های زندانیان آزاد نموده است تا با خرید زمان در پشت پرده و ماورای این چهره رحمانی به خواسته های شیطانی و ضد بشری خود نائل گردد. 
نرم شدن نسبی لحن آقاى خامنه ای،  دلیلی جز تشدید تحریم های نفتی و بانکی از تابستان ۱۳۹۱ و در تنگنا قرار گرفتن بی سابقه حکومت اسلامى در یک سال گذشته نداشته است. تحولی که آقای خامنه ای را، که پیشتر بارها و به شدت از سیاست خارجی تهاجمی دولت محمود احمدی نژاد تقدیر کرده بود، به این نتیجه رسانده استکه علی رغم میل قلبی، تن به نرمش هایی در مورد برنامه هسته ای مورد علاقه خود بدهد.هرچند رهبر جمهورى اسلامى در مواجهه با واقعیت سخت تحریم های یک سال اخیر،  ناگزیر به تغییر رویه تن داده، ولی نشانه‌ای وجود ندارد که در بدگمانی دیرپای او به غرب هم تغییری ایجاد شده باشد. آقای خامنه ای در نخستین روز سال ۱۳۹۲ در مشهد تاکید کرد که به گفتگوی ایران و آمریکا بر سر پرونده هسته ای "خوشبین نیست"، اما با آن "مخالفت هم ندارد". او در تیرماه گذشته نیز اظهار داشت که اگر "لجبازى" آمریکایی ها نبود، "موضوع هسته‌اى به‌راحتى حل می شد". حال ايشان مدت زمان كوتاهى را به حسن روحانى و تيم هاشمى رفسنجانى وقت داده تا با مماشات با غرب بتوانند تحريم ها را رفع و فضاى اقتصادى جمهورى اسلامى با دنيا را باز كنند و در سايه اين اقدامات بتوانند زمان لازم و پول كافى وتجهيزات مورد نياز برنامه مورد نظر سپاه پاسداران تهيه گردد ودر نهایت نیز خواسته قلبى باصطلاح ولى أمر مسلمين جهان در خصوص صدور انقلاب با اتمى شدن جمهورى اسلامى فرآهم شود. این کمپین از جامعه جهانی انتظار دارد بعد از سه دهه تقیه یعنی دروغ شرعی رژیم اسلامی،اینک بخود آمده و بیش ازین تحت تاثیر دروغ ها و وعده های مثل همیشه دروغین جمهوری اسلامی قرار نگیرد.

کمپین سفارت سبز
دفتر مرکزی اسلو- نروژ
نوزدهم سپتامبر2013 برابر با 28 شهریور ماه 1392
Read more