۱۳۹۱ آذر ۲۶, یکشنبه

علیرغم سازش ترکمانچائی خامنه ای با آمریکا،شرایط تا این حدّ به نفع مردم ایران نبوده است

کمپین سفارت سبز آخرین رویدادهای مهم و پشت پرده رژیم اسلامی را بشرح زیر خلاصه می کند:
 رهبر حکومت اسلامی با فرمان و رمز ایجاد آرامش در جامعه (پروژه آرامش رهبر رژیم، ایجاد جو رعب و وحشت و خفقان و تک صدائی گورستانی است تا با ارعاب مطلق ،مردم را وادار به سکوت مطلق نماید، تا به غرب وانمود شود مردم راضی اند. اعتراضی در بین نیست و جنبش 22 خرداد مرده است.) سه سیاست موازی را همزمان بازی می کند،تا سیاست اصلی خود را ،با پوشش دادن آن دو سیاست فرعی بنحو کامل باجرا در آورد:
 
یک-تطهیر هاشمی رفسنجانی با ویترین سیاسی پیشنهادی وی ،تحت نام ائتلاف ملی  و ایجاد تعمّدی بمباران خبری در مورد وی و فرزندان زندانی اش ( اخیراً پسر ایشان با وثیقه آزاد گردید)  ،بخاطر مطرح شدن مجدد وی ،با چاشنی قربانی شدن و مظلوم نمائی ،تا وجاهت مردمی برای قبول نظرات (ختم کلامی) در مناقشات داخلی را ،برای روز مبادا مجددا باز یابد.با این پروژه ،قرار است ،هاشمی وجیه المله شده ،بین ایرانیان داخل و خارج نقش رهبر اپوزیسیون را بازی کند.با این ترفند سعی میشود وی ،بجای خاتمی ،رهبر اصلاح طلبان نیز، معرفی گردد.
 
دو-گرچه احمدی نژاد بدستور رهبری امکان مانور در صحنه را ندارد. اما تا حدی که به کلیت نظام لطمه نزند و رقبای بالفعل و بالقوه مجتبی خامنه ای را منزوی،حذف و کنار بزند. نقطه به نقطه ،دستورات رهبری را باسم خود پیاده می کند. در رفتار وی و مشائی ،تعمدا نوعی رفتار و گفتار توده مردم و پوپولیستی  تحت عنوان مکتب ایران حکمفرماست ،تا طبقات حاشیه نشین نظام را ،دور طیف خود جمع نموده ،از اتحاد آنان با اپوزیسیون واقعی جلوگیری نمایند.باین ترتیب اگر یکی از ماموریت های هاشمی جذب اپوزیسیون خارج است ، ماموریت نهایی احمدی نژاد جذب اپوزیسیون داخلی است.
 
سه-خامنه ای تعمدا، اصولگرایان را سرگرم این دو طیف مورد بحث نموده،با تقسیم جامعه به سه شق ،تک تاز و با قدرت ،باقیمانده اهداف خود را بسوی جامعه تک صدائی، پیش میبرد ،تا کماکان حرف اول و آخر را خود وی یا در غیاب وی ،فرزندش آقا مجتبی بزند. وی گفته است ،سران غرب و در رأس آن اوباما ،در پی مذاکره مستقیم با وی هستند. با اصلاح قانون انتخابات، دست وی برای تقلب وسیع و تبدیل انتخابات به انتصابات ،بدون ایجاد مشکلی فراهم میگردد.با این اقدام دیگر مشکلی بنام انتخابات در کشور هرگز وجود نخواهد داشت  و یکی از کاندیداهای وی ( علی اکبر ولایتی ، غلامعلی حدادعادل ویا باقر قالیباف ) پست ریاست جمهوری را بدست خواهد آورد . بگفته وی آمریکائیان ،وحشت ایجاد یک کره شمالی دیگر ،در قلب خاورمیانه را دارند و میدانند که پوتین در پی احیای تزاریسم در روسیه است و این تنها ایران اسلامی است ،که  وسیله لازم برای تحقق این هدف را می تواند در اختیار پوتین بگذارد. در نتیجه  آنها (غربی ها ) حاضرند تداوم حاکمیت وی در تبارش را، بشرط تبعیّت وی از غرب و قبول شرایط آنان  بپذیرند.  با توجه به مراتب فوق باستحضار هموطنان میرساند:
 
علیرغم لابیگری های عوامل و سرسپردگان و مزدوران حکومت اسلامی در خارج و قول گرفتن آنان از غرب ،مبنی بر اینکه باید به خامنه ای تاکید و تعهد کنند، که در پی تغییر رژیم نیستند. اما آنچه مسلم است غرب و در راس آن آمریکائیان ،در پی تضعیف رژیم و کسب امتیاز و تحمیل قراردادهای ترکمانچای دیگری ،بمنظور حفظ منافع خود در منطقه بحرانی خاورمیانه ،حتی با تبدیل شدن ایران به نوعی عربستان ثانی ،یا یک کره شمالی دیگر، اما طرفدار غرب ،علیه منافع ملی مردم ایران هستند. کمپین سفارت سبز، در گذشته و در پی دعوت از غرب ،به تحریم نفتی و بانکی رژیم ،بارها خواهان تحریم سیاسی رژیم ،بخاطر نقض فاحش حقوق بشر توسط رژیم اسلامی در ایران و منطقه گردیده ،که نسبت به درخواست اخیر ،کمتر توجهی شده است.همانطور که هموطنان استحضار دارند، با انتخاب سناتور جان کری از طرفداران مذاکره با حکومت اسلامی  ،بعنوان وزیر خارجه آمریکا ،طرف مذاکره با نماینده یا خود خامنه ای، مشخص شد و نتیجه این مذاکرات از هم اکنون قابل پیش بینی است.اگر لابی رژیم با کار شبانروزی خود ،نتیجه را باینجا رسانده، بالعکس اپوزیسیون با غرق شدن در چنبره اختلافات غیر اصولی و غیر ساختاری، ازین فرصت مغتنمی که بخصوص طی ماههای اخیر نصیب شان شده بود، حد اکثر استفاده را ننمود.اپوزیسیون بازی را نمی بایست از بالا بعنوان تماشاچی ،بلکه از کنار زمین، بعنوان مربی ،ارزیابی،کنترل و اقدام میکرد. باید رهبری اپوزیسیون (سخنگوی ملی)  تاکنون انتخاب میشد، تا وی همچون یک مربی آگاه و قدرتمند فوتبال ،بازیکنان خبره خود را وارد زمین بازی کرده با قصد برد وارد عمل شوند.این کمپین بارها خواستار اتحاد رنگین کمان ملت ایران، حول محورخواسته های حداقلی ،جهت ایجاد اتحاد فراگیر در بین  اپوزیسیون گردیده،  تا مبارزات مدنی درین مقطع مهم و سرنوشت ساز را،هدایت و رهبری نماید. اکنون برای آخرین بار ،جهت ثبت در تاریخ ،این هشدار نهایی را میدهد ،که علیرغم ترفندهای مذکور از سوی رژیم و اربابان جدیدش ،فرصت بسیار مغتنمی پیش آمده که مدیریت و تدبیر جمعی اپوزیسیون، میتواند بازی را برعکس نموده ،ملت ایران را برنده این بازی نابرابر نماید.در عین حال ،کمپین سفارت سبز ،یکبار دیگر تأکید می کند ،که چنین فرصت تاریخی مهمی دیگر و هرگز تکرار نخواهد شد .زیرا موفق شدن ترفندهای فوق الذکر رژیم  و غرب،حتمی و صد در صدی نیست.چه بسا، مقاومت های شدیدی از سوی نیروهای باصطلاح ارزشی حکومت اسلامی  ، که حیات و ممات رژیم را، در داشتن بمب اتمی میدانند ،رخ خواهد داد. حکومت اسلامی برای اولین بار ،در پیچ تاریخی خطرناکی گیر کرده است.از سویی، آن قدر مذاکرات اتمی را کش داد ،که به دقیقه نود نزدیک شده ،بعد از تحلیف اوباما در ماه ژانویه و انتخابات اسرائیل در همین ماه ،ماه مارس آخرین فرصت برای رژیم خواهد بود، که در اوج ضعف و استیصال و بحران مشروعیت ،یا جام زهر اتمی را با شرایط غرب بنوشد و یا با اصل 42 فصل هفت منشور سازمان ملل مواجه شود.از سوی دیگر تمام حقه و کلک های لازم را، در انتخابات 22 خرداد 88 برای کشاندن مردم به پای صندوق ها ،جهت کسب مشروعیت داخلی و بخاطر داشتن آن مشروعیت بعنوان برگ برنده ،جهت تعامل با خارج از دست داده است.این بار مردم در انتخابات شرکت نخواهند نمود ،مگر اینکه از جانشان سیر شده باشند.رژیم باین مشروعیت ،برای اینکه همه ی بازی را نبازد احتیاج شدید دارد.اما آنرا بدست نمی آورد.
ایام ،ایام جشن های ملی و باستانی عید نوروز تا روز انتخابات، یعنی 24 خرداد  بشدت آبستن حوادث است .بنا بگزارش محرمانه وزیر اطلاعات ، علیرغم تبلیغ حکومت اسلامی مبنی بر ختم جنبش سبز ،این جنبش با تغییر ماهیت اصلاح طلبی ،به براندازی مطلق رژیم، بصورت آتش زیر خاکستر، مشغول نشو نما و یارگیری، تا دورترین نقاط کشور بوده است.وظیفه ایرانیان آزاده یعنی آنهاییکه از شخصیت، سازمان و نهاد پرستی خود ،عبور کرده  ،سیاست کلان آزادی مردم ایران را و رهایی کشورمان، ازین بساط عصر حجری را ،سرلوحه تفکر و آرمان و تلاش شبانروی خود نموده اند ،این است ،که بهر نحو ممکن تا قبل از چهارشنبه سوری ، مجمع  و اعضاء شورای ملی را انتخاب کرده، نگذارند رژیم ازین پیج خطرناک تحریم ها و مشکل اتمی و انتخابات پیش رو براحتی جان سالم بدر برد. باید قبل از فروش کشور بخاطر بقای رژیم و تحمیل قراردادهای ترکمانچای دیگر به نسل های آینده کشور و این بار از سوی  غرب و خطرناک شدن اوضاع علیه تمامیت ارضی کشورمان ، با هدایت سخنگوی شورای ملی ،مبارزات مدنی، بطور هماهنگ و یکپارچه به نقطه اوج خود برسد. کمپین سفارت سبزپروژه ملی انتخاب سخنگوی ملی از سوی شورای ملی ایران و تداوم مبارزه مدنی با هدایت و از سوی این سخنگوی ملی  را، تنها آلترناتیو ملی و فراگیر جهت رهایی از این رژیم ضد بشری و بستن طرحی نو در ایران پس از انحلال رژیم و انتخابات آزاد و فراگیر می داند.
 کمپین سفارت سبز
دفتر مرکزی اسلو-نروژ
بیست و هفتم آذرماه.برابر هفدهم دسامبر 2012
Read more

۱۳۹۱ آبان ۲۹, دوشنبه

گزارش کمپین سفارت سبز در خصوص آخرین وضعیت حاکم بر ایران در پی نشست محرمانه خامنه ای با برخی از اعضای مجلس خبرگان


احتراما خلاصه و چکیده صورت مذاکرات و تصمیمات این جلسه ویژه ،بشرح زیر باستحضار هموطنان میرسد :

خامنه ای:باید آرامش در جامعه حکمفرما باشد.اختلاف خیانت است.فقط در سایه این آرامش ،وحدت نیروهای نظام  و عدم تشنج در جامعه است. که میتوان دشمن را شکست داده و به اهداف مهم سه گانه نظام درین شرایط حساس رسید.اول پیشبرد مذاکرات هسته ای ،که در پی برخی تدابیر ویژه و مشورت با دوستان خارجی و تماس های مهم،قراراست قدرت اتمی نظام را با حذف سلاح اتمی بپذیرند.دوم گفته اند  با یک دولت منتخب ملی و پشتیبانی عموم و حضور حداکثری مردم ،تعامل می کنند.ما هم همین را می خواهیم و اقای هاشمی مدیریت این کار را بعهده گرفته اند.سوم  باید تا آستانه انتخابات خرداد جامعه از گستاخان و تشنج آفرینان، پاکسازی شده،زمینه برای برگزاری آرام و فراگیر انتخابات فراهم شود.برای حصول قدرتمند به خواسته ها ،باید وضع اقتصادی ،علیرغم تحریم ها، تثبیت شود.بعد از حضور قدرتمند ،در همه ی عرصه هاست .که دشمن مجبور به تعامل مساوی میشود.حضور فرد شناخته شده در راس دولت ،با توجه به شناخت متقابل با دشمن،کمک می کند،دو طرف زودتر و راحت تر با حفظ ارزش های نظام ،به تعامل مورد نظر برسند.
 با توجه به مراتب فوق ترجمه اظهارات خامنه ای بشرح زیر خلاصه میشود:
 الف-دکتر علی اکبر ولایتی کاندید این بار خامنه ای برای ریاست دولت است.وی را غربی ها بخصوص اروپایی ها میشناسند وی درقرارداد نکبت بار الجزایر برای خاتمه گروگانگیری و نیز تعامل با ریگان در ماجرای مک فارلین و نیز تعامل با صدام و غرب، در ماجرای جام زهر اتمی و قبول قطعنامه 598 دست داشته و این بار نیز آمریکا و اروپا ترجیح میدهند با چنین فرد مورد اعتماد دو طرف وارد معامله شوند.و چون تخصص وی خیانت به منافع ملی و دادن امتیاز به دول خارجی جهت نجات رژیم در بزنگاه مرگ و زندگی جمهوری اسلامی است.در نتیجه همانطور که برخی مفاد قرارداد اسارت بار الجزایر هنوز فاش نشده این بار نیز نتیجه  تعامل وی با غرب برای نجات رژیم در پرده ابهام باقی خواهد ماند.
 ب-پروژه دولت وحدت ملی هاشمی رفسنجانی،همان دولت بعد از جنگ است ،که رژیم با غرب مشکل داشت.اقتصاد و نهادهای متعارف رژیم ازهم پاشیده بود.و وی به اتفاق ولایتی توانست مشکل روابط بین  المللی  و در راس آن رابطه با دول اروپایی را حل و فصل نموده و رژیم را نجات دهد.اکنون هاشمی در حال چانه زدن با دیگر جناح های رژیم است.تاکنون خاتمی و عده ای از اصلاح طلبان به وی لبیک گفته و مذاکرات با طیف موسوی و کروبی و سایرین نیز در زندان و تبعید، ادامه دارد.مشکل وی طیف احمدی نژاد است ،که نمی خواهد کوتاه آمده ،بدون کسب امتیاز ،کنار رود و بدستور رهبر ،همه شکست ها و کمبود ها را بعهده بگیرد.وی ترجیح می دهد،در یک محیط متشنج و اختلاف، بلکه بتواند سوار موج مردمی شده،کل جریانات را مصادره به مطلوب نماید.
 خامنه ای از 13 آبان تاکنون ،برای اجرای دستوراتش در مجمع فوق، یکه تاز، پیش میرفت ،که کشته شدن ستار بهشتی ،کارگری که تنها نان آور مادر خود و خانواده اش بود ،آنهم در زندان و در زیر شکنجه و مظلومیت تمام ، تیر غیبی شد ،بر علیه طرح  آرامش خامنه ای که پرونده نقض فاحش حقوق بشر توسط رژیم اسلامی را بار دیگر در ویترین رسانه های جهان گذاشت.گرچه خامنه ای پس از چند روز مات شدن راه نجات خود را در تحریک حماس و وعده به رهبرانش جهت پرداخت مبالغی کلان ،بازای شلیک هر موشک به سوی اسرائیل ،یافته و وزیر خارجه اش را مامور پرداخت جایزه نقدی چند میلیارد دلاری به رهبران حماس ،علیرغم قحطی دارو و شیرخشک کودکان در ایران ،بعلت انحراف بودجه کشور به خرید مواد اتمی و مصارف تروریستی، نمود. اما ستار بهشتی با خون خود موجب تکاپوی ملت شد و خوشبختانه هم در داخل و هم خارج از کشور کمپین و اتحاد عمل واحد ملی را راه انداخت که باید تا تنور مبارزه و خونخواهی وی با ترفندها و بمب های خبری رژیم سرد نشده ، باین وفاق ملی در حمایت و پشتیبانی ازخانواده مظلوم ستار، قبل از اینکه این پرونده نیز در پیچ و خم  قوه قضائی رژیم به درد پرنده زنده یاد دکتر زهرا کاظمی مبتلا شود، با ضریب صد ،ادامه یافته ،بلکه خون ستار، موجب شود در کنار پرونده در حال مماشات هسته ای ،پرونده نقض فاحش حقوق بشر در ایران نیز، با هزاران اعدامی و صدها هزار زندانی سیاسی ، و فضای گورستانی حاکم بر کشور ،روی میز مذاکرات گذاشته شود.حتی اگر دول غرب با رژیم به تفاهم هسته ای رسیده و حقوق بشر، وجه المصالحه هسته ای دولتهای غرب گردد .باید اپوزسیون با توسل به جامعه مدنی و روشنفکران جوامع غرب ،به رهبران این جوامع فشار بیاورند.این کار انجام نمی گیرد مگر قبل از اینکه غرب برای ما نیز آنهم به سبک خود ،شورای ملی ایجاد کند. خود ما دست در دست همدیگر ،از پروژه ملی فراخوان شورای ملی ایران ،بعنوان حربه ای علیه چنین سناریوهای ضد ملی، همچون قرارداد اسارت بار الجزایر  ،متحد،یک صدا و یکپارچه جلوگیری نماییم.این خون ها نباید هدر رود .نباید آرامش (فضای گورستانی) خامنه ای شگل بگیرد.نباید هاشمی و خاتمی و ولایتی در تحمیل مجدد رژیم خامنه ای به مردم موفق شوند.ما فقط یک شانس برای عبور از نکبت ولی فقیه داریم .آنهم اتحاد است و بس.
کمپین سفارت سبز
دفتر مرکزی-اسلو
نروژ
بیست و نهم آبانماه 1391
نوزدهم نوامبر 2012
Read more

۱۳۹۱ آبان ۱, دوشنبه

آیا توافقی پنهانی با حکوت ایران در راه است ؟شماری از اتفاقات و اقدامات روزهاي اخير درعرصه سياست خارجي حاكي از آن است كه در اكتبرسالجاری ،  آمریکا و کشورهای اروپائی يك تقسيم كار  مهمی را عليه حکومت ايران در دستور كارخود قرارداده اند که به طور گزيده می توان اقدامات آنها را به اين شرح بیان كرد :

الف: ليبرمن وزير خارجه اسرائیل در گفت وگو با هاآرتص گفته بود که اوضاع ایران ناآرام است و  شرایط بد اقتصادی باعث اغتشاشات و حضور مردم در خیابانها خواهد شد  .

ب: اتحاديه اروپا درپانزدهم  اكتبر در نشست لوكزامبورگ تشديد تحريم هاي يكجانبه عليه ايران را تصويب كرد.
پ: رسانه هاي آمريكايي در سطحي گسترده گزارش دادند كه منصور ارباب سير اتهاماتش درباره مشاركت در طرح ترور سفير عربستان در آمريكا را پذيرفته است .
ت: وزارت خارجه آمريكا ادعايي جديد را عليه  حکومت ايران مطرح كرده و براي دستگيري  حاميان القاعده در ايران جايزه  دوازده ميليون دلاري تعيين كرد.      
ث: گزارش سوم احمد شهيد گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل مشتمل بر نقض مکرر حقوق بشر منتشر شد.
ج: شركت خدمات ماهواره اي اروپا-يوتل ست- پخش شبكه هاي ماهواره اي تلويزيوني و راديويي جمهوري اسلامي ايران را قطع كرد.
چ: عمليات  رسانه هاي غربي در خصوص اين مطلب كه ايران به دنبال مصالحه برسر برنامه هسته اي است. نيويورك تايمز، رويترز، اشپيگل از جمله رسانه هايي بودند كه تلاش کردند تا این مطلب را منتشر کنند .
ح: شيمون پرز رئيس جمهور اسرائیل در جمع خبرنگاران  بار ديگر از بروز ناآرامي در ايران حمايت كرد و مدعي شد كه تحريم ها  اثرات خود را گذاشته وآثار آن در اقتصاد ایران مشهود گردیده است .

خ: وبالاخره اقدام اخير تروريستي در چابهار كه  نشان از ناامنی در کشور می باشد .

اين اقدامات و اتفاقات در چند هفته گذشته به وضوح نشان مي دهد جبهه کشورهای غرب  درصدد هستند تا ايران را به حاشيه برده و مشغول موضوعاتي از اين دست نمايد. اما سؤالي كه به ميان مي آيد اين است كه هدف اصلي اين بازي آنها چیست و در نهايت كجا را نشانه گرفته است؟
با این همه، نباید تصور کرد که سیاست خارجی آمریکا و کشور های غربی  در جهت فروپاشی، آشوب داخلی یا تجزیه ایران قدم بر می دارد. هم اطلاعات به دست آمده و هم تحلیل های دقیق مواضع آمریکا نشان می دهد وجود ایرانی بی ثبات یا تجزیه شده، با منافع میان مدت و بلندمدت غرب در منطقه ناسازگار است. آمریکایی ها بخوبی می دانند که ایران بی ثبات، بهشت تروریست ها، آن هم در منطقه ای با یکی از حساس ترین موقعیت های ژئوپلیتیک، خواهد بود. این چیزی است که روسیه هم با توجه به پتانسیل بروز ناآرامی ها در آسیای میانه و قفقاز، سخت از آن در هراس است. بنابراین، ایران مطلوب غربی ها، ایرانی است که در عین حفظ تمامیت ارضی و آرامش نسبی آن، به قدر کافی ضعیف باشد که خطری برای منافع آنها بوجود نیاورد. روس ها و چینی ها هم در صورتی که در دو مورد به آنها تضمین داده شود، با چنین سناریویی موافق هستند: اول این که در صورت تغییر و تحول بنیادی در نظام حاکم بر ایران، نظام جایگزین «ضدروسی» و «ضدچینی» نباشد، و دوم این که در بازار اقتصادی ایران، سهمی برای آنها در نظر گرفته شده باشد. موضع گیری های موردی آنها را باید بیشتر به عنوان چانه زنی برای بالابردن قیمت در معامله تلقی کرد. هم روس ها و هم چینی ها نشان داده اند آمادگی چنین معامله ای را دارند. در مورد سوریه دیدیم که همزمان با پذیرش روسیه به سازمان تجارت جهانی، آمادگی حکومت سوریه برای کنار گذاشتن بشار اسد اعلام شد. برای چین هم، داد وستد ۱۷۰۰ میلیارد دلاری با آمریکا، در مقایسه با بازار ۷۰ میلیارد دلاری ایران، پراهمیت تر از آن است که حمایتی استراتژیک از ایران را به عنوان اصلی ثابت در سیاست خارجی خود بگنجاند. آمریکا هم اخیرا با تحرکات خود در اقیانوس آرام، جبهه جدیدی در مقابله با چین گشوده است تا چین را وارد عرصه جدی تری در بده- بستان خود با آمریکا کند؛ عرصه ای که برای چین بسیار حیاتی تر از حفظ ایران خواهد بود. شاید آنچه در روزهای اخیر در عرصه روابط ایران و غرب رخ داده، بتواند نمایی از حوادث پیش رو را آشکار سازد.
 همه شواهد گواه بر تواقق پنهانی میان غرب و ایران است: اعلام آمادگی ایران برای گفت و گو با آمریکا، اعلام آمادگی ایران برای توقف غنی سازی ۲۰ درصدی و بازگشت به غنی سازی ۵ درصدی، گزارش خانم اشتون به گروه ۱+۵ در خصوص آمادگی ایران برای مذاکره، سخنان نتانیاهو در سازمان ملل که نه خواستار توقف کامل غنی سازی بلکه عدم تجاور از حد معین شد، علامت هایی هستند دال بر این که توافقی در راه است. اگرچه رفع سایه شوم جنگ از سر ایران خبر خوبی است، اما از آنجایی که حاکمیت خودکامه ضرورتی برای پاسخگویی و شفافیت در مقابل مردم نمی بیند، بیم آن می رود که از طریق این توافق، ترکمانچای دیگری گریبانگیر ایرانیان شود و اکتبر سوپرایزی دیگر برای مردم آمریکا درانتخابات پیش رو .

Read more

۱۳۹۱ مهر ۲۰, پنجشنبه

گزارش کمپین سفارت سبز درخصوص ابعاد حمایت مردمی از فراخوان شورای ملی

در حالیکه نقطه محوری منافع ملی غرب در رابطه با رژیم جمهوری اسلامی،مسئله هسته ای متصور شده و مرتب فریاد : تحریم ها اثر داشته یا بالعکس سوء مدیریت ها تأثیر گذاشته ، می زنند. آنچه در سبد مذاکراتشان مفقود است ، مسائل حقوق بشر در ایران و دخالت در نقض حقوق بشر در کشورهای همسایه ( عراق ، افغانستان ،بحرین و...) منطقه (سوریه و یمن و...) و جهان می باشد، و نیز در حالیکه خامنه ای از فرصت آچمز شدن اوضاع در غرب (انتخابات در آمریکا) و (بحران اقتصادی در اروپا ) و اینکه هیچ نوع خطری اعم از جنگ و غیره آنها را تهدید نمی کند، حداکثر سوء استفاده را برای حصول به نقطه پایان نیات ضد بشری اش می نماید.آگر اوباما با هزار دلیل و بهانه به رقیب انتخاباتی و خطاب به رأی دهندگان تلقین می کند ،تحریم ها اثرات خود را گذاشته و نیازی به اقدامات مورد درخواست رقیب انتخاباتی اش نیست.خانم کلینتون با مقصر دانستن سوء مدیریت ها، نوعی ضمانت جهت بقا و تداوم رژیم با مدیریتی کارآمد و بهتر( مثلا اصلاح طلبان دولتی) را نوید میدهد.ازین سوء تعبیر ها در تحلیل راستین مسائل ایران بطور عمد یا غیر عمد و یا عدم آگاهی از مسائل ایران هر از چند گاهی رخ میدهد و آنچه درین معادلات همیشه غایب یا فراموش میشود مردم در رنج مضاعف ایران است که هم از غرب چوب میخورد و هم از شرق، هم از شمال و هم از جنوب و در رأس همه اینها قدرت تا دندان مسلح دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران. از جمله این رخدادها، تظاهرات اخیر بازاریان و کسبه و همراهی نیم میلیون از مردم عادی با آنان بود که همه به نفع خود از آن بهربرداری و استفاده کردند جز ملت ایران که بانی و مبتکر خود جوش این کار بودند و تاریخ را بار دیگر تکرار کردند بدین شکل که جرقه بهار عربی با تظاهرات چند میلیونی مردم ایران در سالهای 88 و 89 رقم خورده الگوی رستاخیز ملی،ملل تحت ستم منطقه و رهایی آنان از دست حاکمان مستبد گردید و تنها مردم ایران  با آنهمه قربانی راه آزادی بعلت عدم پشتیبانی جهانی بی نصیب ماندند.نیشتر زدن آتش زیر خاکستر خشم ملی که تظاهرات نیم میلیونی اخیر مردم علیه نکبت فعلی را در پی داشت،موجب گردید پشت در های بسته سناریو های دیگری نوشته شود و با انجام ترفند هایی در چنین روزهایی که صبر مردم به لب رسیده و با رستاخیز خود میخواهد این بساط را بهم بزندیا طیفی از احمدی نژاد یا جناحی از اصلاح طلبان سوار موج شده مردم خسته و خواهان هر نوع تغییر در اوضاع غیر قابل تحمل فعلی را ولو با کودتای یک سردار خودی ،در غیاب یک سخنگوی ملی که مبارزات مدنی را هدایت کند، به بیراهه کشانده قیام سرتاسری ملی را مصادره به مطلوب نماید.
با توجه به مراتب فوق اولاً باطلاع آندسته از دول جهان که کاخ خوشبختی خود را روی ویرانه های بدبختی مردم ایران بنا کرده و بخاطر منافع پست و حقیر خود خواهان بقای این رژیم قرون وسطائی هستند و نیز سران ضد ملی و ضد ایرانی و ضد بشری جمهوری اسلامی و سربازان گمنام و شرورشان در اقصی نقاط جهان میرساند: حتی اگر تمامی اعضای سازمان ملل متحد در کنار شما بوده و بخاطر منافع زبون خود رو در روی ملت ایران صف به بندند ملت ایران عزم خود را جزم کرده و برای اولین بار طی 33 سال حاکمیت سیاهی و تباهی در ایران به یک پروژه مشترک ملی و فراخوان اتحاد برای تشکیل شورای ملی جهت انتخاب دموکراتیک سخنگوی ملی که تداوم مبارزات مدنی از تظاهرات تا اعتصابات عمومی را مدیریت خواهد کرد را لبیک گفته و عنقریب جهان شاهد شعله ورشدن شراره های آتش زیر خاکستر مبارزاتی ملت ایران جهت حصول به یک جامعه آزاد سکولار و دموکرات و شاد خواهد بود.طلیعه این اتحاد بزرگ جهت حصول به پیروزی نهایی را باستحضار هموطنان میرساند . 
عده ای فکر می کنند که فراخوان منشور اتحاد برای شورای ملی ایران را باید میلیونها نفر منفرداً امضا نمایند.این در حالی است که از داخل کشور برای مثال یک هیأت سه نفره یا چند نفره از سوی جمعیت ها ،سندیکاها و انجمن ها ،البته با اسم مخفی و هویتی مستعار بنمایندگی از بهترین و زبده ترین فرزندان این مرزو بوم اعم از زن و مرد و پیر و جوان بیانیه شورا برای نجات مام وطن را امضا فرموده اند.دشمنان اتحاد ملت ایران باید بدانند پیام های واصله از ایران بقدری امیدبخش و شادی افزاست و استقبال از فراخوان ملی برای اتحاد علیرغم بگیر و به بند ها و کمربند و دیوار  آتشین دور سایت فراخوان و حضور کارشکنانه ارتش سایبری و سربازان گمنام اما شروری که شب و روز در حال خرابکاری علیه این پروژه ملی هستند ،جهت ثبت نام داوطلبان پیوستن به منشور فراخوان اتحاد آنچنان با شکوه و دور از انتظار است که امید به پیروزی نهایی و رهایی هر چه زودتر ازین نکبت جمهوری اسلامی را صد چندان نموده است.
کمپین سفارت سبز
دفتر مرکزی - اسلو
نروژ
دوازدهم اکتبر دو هزار و دوازده میلادی
Read more

۱۳۹۱ مهر ۱۴, جمعه

رد پیشنهاد هسته‌ای ایران از سوی آمریکا

رادیو فردا  : نیویورک تایمز از قول یک مقام ارشد آمریکایی نوشت در حالی که ایران در آخرین اقدام برای حل بحران هسته‌ای خود، خواستار حذف تمامی تحریم‌ها شده است تا در ازای آن ایران نیز تدریجا غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، آمریکا این درخواست را «غیر قابل اجرا» خوانده و آن را رد کرده است.

به گزارش روز جمعه،‌ ۱۴ مهرماه، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، ایران طرحی «۹ مرحله‌ای» را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن پیشنهاد شده است که غرب گام به گام از تحریم‌های خود بکاهد تا در این مدت جمهوری اسلامی نیز بخشی از غنی‌سازی «اورانیوم ۲۰ درصدی» را کنار بگذارد.

تنها در مرحله نهم این طرح و پس از لغو تمامی تحریم‌ها علیه ایران است که تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد به طور کامل، «به حال تعلیق» در می‌آید. بر اساس گزارش‌ها ایران در دو سایت نطنز و فردو به غنی‌سازی اورانیوم تا سطح ۲۰ درصد مشغول است.

آمریکا می‌گوید این طرح «غیر قابل اجرا» است و آن را رد کرده است. یک مقام ارشد دولت اوباما به نیویورک تایمز گفته است ساختار این طرح به گونه ای است که در نهایت سوخت هسته‌ای جمهوری اسلامی داخل ایران می‌ماند که به ایران این امکان را می‌دهد که هر زمانی که خواست، برنامه هسته‌ای خود را بدون فوت وقت از سر بگیرد.

این مقام ارشد که نامش ذکر نشده افزوده است که امکان از سرگیری برنامه هسته‌ای از سوی ایران بدون اتلاف وقت در حالی است که اگر پس از لغو تمامی تحریم‌های آمریکا بار دیگر نیاز باشد که تحریم‌ها اعمال شوند،‌ اجرایی کردن دوباره آن‌ها «سال‌ها» زمان می‌برد.

یک مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا نیز در این باره با اشاره به رهبر جمهوری اسلامی، که نقش اصلی را در تصمیم‌گیری‌های کلان دارد، گفته است: «او دمدمی مزاج است و پیشتر دیده‌ایم که تا مرحله نهایی حل یک مسئله پیش رفته و در نهایت کنار کشیده است.»

طرح «۹ مرحله‌ای» ایران که بر پایه طرح «گام به گامی»‌است که پیشتر به اتحادیه اروپا پیشنهاد شده بود، در حالی مطرح شده است که اقتصاد ایران در روزهای اخیر شرایط بسیار نابسامانی را سر می‌کند و بازار ارز بسیار ملتهباست، وضعیتی که با ناآرامی‌هایی نیز همراه بوده است.

به گفته نیویورک تایمز، اگرچه آمریکا به طور رسمی طرحی پیشنهاد نکرده است، به نظر می‌رسد آن‌چه مد نظر آمریکا است، کاملا برعکس طرحی باشد که ایران پیشنهاد کرده است.

این روزنامه توضیح می‌دهد که آمریکا خواستار توقف غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم از سوی ایران، خروج تمام اورانیوم ۲۰ درصدی از ایران و بسته شدن سایت هسته‌ای فردو است. پس از این اقدامات از سوی ایران، آمریکا و همپیمانانش حاضر می‌شوند برای اجرای پروژه‌های غیرنظامی هسته‌ای با ایران مشارکت کنند.

با این‌حال آمریکا تأکید دارد که تا زمان توافق قطعی ایران و غرب بر سر مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی، تحریم‌ها علیه ایران به قوت خود باقی است.

ایالات متحده تا کنون بارها تأکید کرده است که حاضر نیست بدون مشاهده گام مشخصی از سوی ایران، از شدت تحریم‌ها بکاهد.
Read more

۱۳۹۱ مهر ۳, دوشنبه

گزارش کمپین سفارت سبز در خصوص تحرکات اصولگرایان تندرو برای حفظ نظام همراه با اصلاح طلبان هم سو با هاشمی رفسنجانی


خلاصه تصمیمات مهم اخیر در بیت رهبری ، با شرکت مسئولین امنیتی، اطلاعاتی ،نظامی وابسته به طیف فوق    ، باستحضار میرسد:

 الف-طرح تحریم های جدید و آخرین قطعنامه سازمان انرژی اتمی،رهبری را بر آن داشته که بازی خرید زمان را تشدیدنماید.در نتیجه  جلیلی ماموریت یافته در  گفتگو با خانم اشتون در نشست فیمابین در ترکیه با  قانع ساختن وی و با وعده وعید ها 5 بعلاوه یک را مجاب نماید که صدور هر قطعنامه دیگری در شورای امنیت را ،به بعد از انتخابات آمریکا موکول نماید و چون غرب در گیر مسائل خود هست، با اغتنام ازین فرصت، باید در مورد برنامه ی هسته ای، از موضع قدرت رفتار نموده ،با سرعت باقی راه را طی، با حصول نهایی به نقطه بی باز گشت، بشرط پذیرش نظام در باشگاه این قدرت،چنین القا و تبلیغ نمود ،که استفاده از آن ،همانطور که قبلا هم بارها اعلام شده ،صورت نخواهد پذیرفت.

ب-با اطمینان خاطر باید گفت ،درین مقطع، هیچ حمله ای به ایران نخواهد شد. تمام مطالب مطروحه در غرب و اسرائیل تبلیغاتی است. باید ازین فرصت استفاده نموده، با ایجاد یک جو جنگی -روانی در داخل و خارج از کشور ،مردم را با نظام همراه نمود.علیرغم این اطمینان خاطر که  جنگی رخ نداده و حمله ای نخواهد شد، اما بعنوان پیشگیری از هر حادثه سوء و غیر مترقبه علیه نظام در صورت آغاز هر نوع جنگی، ستاد بحرانی تشکیل ،کشور با استفاده از تجربیات سپاه خاتم الانبیا ،به هشت منطقه تقسیم و تحت کنترل ستاد مشترک سپاه ،هم مسئله جنگ و هم شورش های شهری را مدیریت خواهد نمود. فرماندهان این مناطق هشت گانه کشور، از نسل دومی ها و نسل سومی های سپاه هستند که کاملا وفادار به رهبری بوده و از افراد مورد اعتماد بیت رهبری اند که هر نوع کودتایی را موکول به محال مینماید.

پ-یکی از علل عدم حمله به نظام ،بغیر از انتخابات پیش روی آمریکا و ادامه بحران اقتصادی اروپا ،انتقال جبهه جنگ رو در رو با دشمن، از ایران به سوریه است.با تمام توان باید از حکومت سوریه حمایت نمود.باید به کردهای ترکیه ،شیعیان و علویان در عراق ،لبنان و سوریه که در خط مقدم مبارزه با دشمن هستند، به هر مقدار لازم و بهر طریق ممکن،و کاملا محرمانه ، کمک نمود.

ت-قدرت نظام از روز اول در بر خورد تهاجمی، خواستن مطالبات و ایجاد حالت پاسخگویی ،شرمندگی ،انفعالی در دشمن بوده است.باید ازین موقعیتی که با ساختن این فیلم کذایی توهین به اسلام ،به نفع نظام حاصل شده، حداکثر استفاده را نمود.بایدندبه نموده ،پاسخگو باشند. التماس کنند که عمدی نبوده ،باید قضیه را داغ نگه داشت. تا تنور داغ است باید پخت، هیزمش را هم چند برابر کرد.گوشزد کردن این مسئله بطور روزانه و به هر بهانه، به رهبران جدید وابسته به غرب در منطقه، مخصوصا مصر، تشکیک برای راهی خواهد بود، که غرب پیش پایشان گذاشته است.

ث-فتنه جدید ( شورای ملی ایرانیان ) ضد انقلاب ،همان حرفهای قدیمی اتحاد محال این عناصر و وصل این اتحاد به داخل است. نظام موظف است برای خنثی کردن آن، همه جوانب امر را بررسی،اطلاعات لازم را بدست آورده ،اقدامات لازم را با اغتنام از تجربیات گذشته تشدید کند.باید دید به چه جایی وصل اند ؟ بودجه و امکاناتشان از کجاست ؟افراد کلیدی شان چه کسانی هستند؟باید کله گنده های ضد انقلاب را واداشت،  همانند سابق، با مطرح کردن مطالبات خود ،مانع تراشی یا سهم خواهی کنند.اصل قضیه باید لوث و سم پاشی رقیبان، تشویق شود.

با توجه به افشارگری که این کمپین از ماموریت محوله رهبر به هاشمی یار غارش در وحدت نیروها در داخل و ایجاد نفاق بین نیروهای مخالف در خارج در بیانیه قبلی بعمل آورد.اطاق فکر هاشمی_ولایتی بلافاصله فرزند هاشمی را بمرکز فراخواند، تا همزمان با دختر هاشمی، دستگیر و زندانی گردند، تا هاشمی قربانی و مظلوم جلوه داده شود.هاشمی تنها با این ترفند و جلب همدردی می تواند قربانیان متواری ،زندانی و شکنجه شده کودتای 88 را برای گذشت و فداکاری بخاطر حفظ نظام و قبول اتحاد با شکنجه گران خود دعوت به همکاری نماید.هاشمی نقش محلل بین نیروهای خودی رژیم را در داخل بازی می کند. ضمنا هدف بزرگتر وی ایجاد نفاق بیم نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور است و باید خود را پاک و مطهر و قربانی نشان دهد، تا حرفش خریدار داشته ،اصلاح طلبان دولتی و غیر دولتی مقیم خارج را متحد نموده و در غایت امر بجان بقیه اپوزیسیون بیاندازد.

 با توجه بمراتب فوق ،درین مقطع از تاریخ حساس و سرنوشت ساز کشورمان، که خطر جنگ و تجزیه بعلت حاکمیت یک رژیم ضد ملی در ایران ، کشور را بیش از هر زمان دیگر تهدید می کند وظیفه ملی میهنی همه ما ایرانی ها هست که برای نجات کشور از دیکتاتوری مذهبی جانفشانی نموده بدون تعصب به حزب و گروه و جمعیت و نام و آوازه خود ،بشکل فراجناحی عمل نموده برای نجات کشور از دیکتاتوری مذهبی جانفشانی کنیم .این آخرین شانس و فرصت ماست،چند ماه دیگر که آبها از آسیاب گذشت، همین جهان متمدن غرب، با قرار گرفتن در مقابل عمل واقع شده ،ناگزیر از تن  دادن به یک رژیم اسلامی اتمی خواهد شد.اگر این فرصت از دست برود همه ما ها اعم از افراد شاخص و غیر شاخص ، مسئول هر نوع جنگ و پریشانی و تجزیه یا تبدیل وطنمان به یک کره شمالی دیگر خواهیم شد.


کمپین سفارت سبز
دفتر مرکزی-اسلو نروژ
بیست و پنجم سپتامبر 2012
چهارم مهر ماه 1391
Read more

۱۳۹۱ شهریور ۱۲, یکشنبه

بیانیه کمپین سفارت سبز در خصوص دستورات خطرناک ولی فقیه در مورد بحران سوریه

دستور این است:(برای سربازان گمنام امام زمان (ع) واجب کفائی است که سردمداران خائن و نوکر اجنبی در ترکیه را بهر شکل ممکن تنبیه و گرفتار مسائل و مشکلات داخلی خود نمایند تا نتوانند بدستور اربابان خود ،در مقابل دوستان ما در سوریه آتش بپا کنند.سوریه خط مقدم جبهه جنگ ما با استکبار است.باید با چنگ و دندان این خط مقاومت حفظ شود) این دستور حدود دو ماه پیش صادر شده است.
 بر همین اساس بشار اسد با مشورت  نیروهای ویژه سپاه قدس از جمله پیشمرگان کرد ایرانی مورد حمایت رژیم اولا ،مناطق کرد نشین سوریه را از نیروهای خود خالی نموده ،آنرا در اختیار کردهای سوریه گذاشته ، تا نیروهای وی، فارغ از مناطق کرد نشین ،به مبارزه در مناطق دیگر سوریه با مبارزین ادامه دهند. ثانیا ،با اتخاذ این عمل ،بین صفوف مبارزین ایجاد نفاق نموده بر تلاشی شورای ملی سوریه و عدم انسجام آن اثر مستقیم بگذارد.ثالثا مناطق کردنشین بتدریج به مناطق تحت نفوذ نیروهای پ ک ک ترکیه مبدل گردیده ، دولت ترکیه مجبور شود در خصوص بحران سوریه از ترس باز شدن جبهه ی دیگری از سوی پ ک ک در مرزهای سوریه دست به عصا راه برود .زیرا این اقدام پ ک ک بشکلی هلال کرد های مخالف در اطراف ترکیه را تکمیل می کند .از سوی دیگر برای تخریب اهداف دولت فعلی ترکیه ،از سوی سفارت و کنسولگریهای رژیم در ترکیه ،مراودات و مشاوره های زیادی با اپوزیسیون و مخالفین دولت ترکیه بعمل آمده ،که  اهداف زیر را با تاکتیک و استراتژی های مربوطه دنبال نمایند.

 الف-اپوزیسیون و مخالفین دولت ترکیه  با استفاده از حربه هایی چون : تبلیغات سوء و غیر واقعی،شانتاژ خبری،اتهامات غیر واقعی، پرونده سازی،جوسازی سیاسی ، منفی بافی،سیاه نمائی حقایق،ایجاد اختلال در مسائل مهم جامعه،علیه دولت اردغان،زمینه را برای انتقال قدرت فراهم نمایند.
 
ب-پیشمرگان کرد یاد شده ،جهت همکاری سرّی مشترک با حزب کارگر کردستان (پ.ک.ک)در جنوب ترکیه کاملا و از هر لحاظ تجهیز به بودجه و امکانات کافی،آموزشی،عملیاتی و پشتیبانی گردیده اند.هدف این همکاری، ایجاد اخلال و تشنج مضاعف در خط مرزی شمال عراق و جنوب ترکیه علیه دولت مرکزی آنکارا و بالعکس کمک به کردهای سوریه جهت همکاری مشترک با دولت  و دولتمردان دمشق علیه مخالفین سوریه و نیروهای خارجی بالاخص ترکیه می باشد.
 
پ-جهت انجام اقدامات تاکتیکی و پشتیبانی فوق ،سفارتخانه های رژیم در منطقه بالاخص بغداد،آنکارا،دمشق،بیروت،موظف به همکاری شده و باید همه نیرو و امکانات خود را در اختیار این جمع متشکل از نیروهای ویژه جنگ های نامنظم سپاه قدس و پیشمرگان دوره دیده کرد،نیروهای ویژه پ ک ک که قبلا در ایران اموزش های لازم را دیده اند،سربازان گمنام امام زمان ،نیروهای وابسته به مقتدا صدر،حسن نصرالله و سایر تندرو های شیعه در منطقه اعم از بحرین ،یمن ،عربستان،عراق،لبنان باضافه سنی های  دوست یا طرف قرارداد  رژیم اسلامی، اعم از طالبان و القاعده و غیره ،که در صحنه عمل وارد مبارزه و همکاری شده اند، بگذارند.
 
ت-برای انجام عملیات پشتیبانی(لجستیک) نیروهای فوق و بمنظور ضربه گیری و جلو گیری از آسیب پذیری این نیروها توسط دولت اردغان و ناتوانی دولت وی در اثر گذاری روی مسائل سوریه،نیروهای مشترک و مسلح نظام، شامل  نیروهای زبده بخش های مختلف سپاه ،بسیج و ارتش ، زیر نظر سپاه قدس در شمالغربی کشور در طول مرزهای مشترک با ترکیه مجتمع نموده با انجام مانورهای خاص و ایذاءآت مرزی،قسمتی از توان فکری ،اداری ، نیرو و امکانات دولتی و نظامی دولت اردغان را درگیر و نگران و گرفتار استقرار نیروهای نظامی فوق الذکر در مرز نمایند.
 
ث-حکومت اسلامی روی حمایت روسیه و چین از خود و نیز تداوم بحران اقتصادی اروپا و آچمز شدن آمریکا بخاطر انتخابات پیش رو ،حساب باز کرده همانطور که در وتوی قطعنامه های سوریه در عمل مشاهده شد ،به این حدّ از اطمینان کامل رسیده که غرب نمی تواند کاری بکند و اینکه اسرائیل و غرب ،برای جنگ بلوف میزنند در نتیجه کوچکترین بهایی به خواسته ها و مطالبات غرب قائل نمی باشد
 
با توجه بمراتب فوق و نظر به شکستی که از اجلاس غیر متعهد ها در اثر مقاومت مقامات و رهبران بشر دوست و صلح دوستی ،چون بانکی مون دبیر کل سازمان ملل و مرسی رئیس جمهور مصر علیرغم مخارج فوق العاده ، تحمیل رژیم گردید.اینک رهبریت  رژیم ، زخم خورده و عصبی بوده ،هر لحظه ممکن است ،فاجعه شوم دیگری را، بر ایرانیان و مردمان منطقه تحمیل نماید. در نتیجه ، تنها راه باقیمانده برای رهایی مردم ایران ،سوریه ،ترکیه  و سایر مردمان صلح دوست منطقه ،از نیات شوم و خطرناکی که رهبریت رژیم اسلامی ،برای تداوم سیاست دائم و همیشگی  خویش مبنی بر ایجاد بر خورد و دشمنی با همسایگان ،جامعه جهانی و جهت ترساندن مردم ایران ازین دشمن و اتخاذ سیاست النصر بالرعب در داخل،غیر از مقاومت منفی ،چون اعتصابات عمومی و  مبارزات مدنی  با این رژیم ضد بشر،ضد صلح،ضد مردم خود،ضد همسایه و ضد جهان صلح خواه بشری،چاره دیگری باقی نمانده است ،که آنهم جز با اتحاد اپوزیسیون و انتخاب یک سخنگوی واحد ملی بدست نخواهد آمد. لذا شایسته است همه نیرو و امکانات ایرانیان چه در داخل و خارج از کشور ،صرف این اتحادو مبارزه برای پیروزی نهایی گردد.
 
کمپین سفارت سبز
دفتر مرکزی-نروژ
اسلو
سیزدهم شهریور برابر
سوم سپتامبر 2012
 
Read more

۱۳۹۱ شهریور ۳, جمعه

فراخوان کمپین سفارت سبز در خصوص اجماع عمومی برای مطالبات مردم با استفاده از فرصت اجلاس غیر متعهدها

  هموطنان گرامی،جامعه جهان متمدن به پیشرفت و تمدن خود برای ایجاد یک محیط رفاه و آسایش بشری (در فقدان هر گونه تشنج فرمایشی و رفتارهای آقابالا سری بیمارگونه علیه مردم، تحت سیاست شیطانی دشمن فرضی ساختن خارجی و مهمیز سیاست النصر بالرعب داخلی در ایران امروز، زیر ضربات نعلین ولی فقیه و چکمه های مزدورانش ) ادامه میدهد.در هیچ کجای دنیا کمک های مردمی به فاجعه دیدگان زلزله زده از مانع بزرگی چون چماقداران حکومتی عبور نمی کند.در طول تاریخ هرگز خانواده زندانیان ،گروگان عزیز زندانی شده تحت شکنجه شان نمی گردند.در هیچ کشوری هرگز و هیچ بهانه ای اعم از فجایع طبیعی و خسران مادی،موجب قطع حق طبیعی مردم برای حصول به نان و آب،غذای روزانه، پوشاک و دارو،کاغذ و قلم کودکان نمی گردد.این جنایات فقط در ایران اسلامی است که رخ میدهد.هیچیک از قطعنامه های سازمان ملل متحد یا اقدامات دول مترقی،نان و آب و قلم و کاغذ درس کودکان و داروی مردم را نشانه نگرفته است.هدف عمدتا ممانعت از تولید بمب اتم امام زمانی بسبک ولی فقیه است که قرار است دنیا را به خاک و خون کشیده تا مرفق اسب ها خون در کره زمین جاری شود.برای حصول به این سناریو های ضد بشری و شیطانی وحشتناک ،حتی از اجلاس غیر متعهد ها هم که یک روند جهانی برای بهزیستی و صلح بشریت است ،با خرج میلیاردها دلار سوء استفاده می کنند.اما علیرغم هدف رژیم اسلامی برای سوء  استفاده از گردهمائی سران غیر متعهد در تهران ،جهت حصول به خواسته های ضد بشری خود،یک چیز را همچون انتخابات 22 خرداد که بدستور ولی فقیه به انتصابات تبدیل شد، فراموش کرده است.انتخابات 22 خرداد 88 را نیز همچون امروز آذین بستند تا از اجماع مردمی حول صندوق های رأی برای مشروعیت خود تبلیغ نمایند،سران غیر متعهد ها را هم امروز دعوت نموده اند که مشروعیت نداشته خود را جبران نمایند.اکنون نوبت شماست ،قدرت مردمی خود را همانطور که در 22 خرداد 88 ثابت نمودید، امروز نیز نشان دهید.در آن روز در فقدان شاهدان بین المللی برای  نظارت و اعتراض به سرکوب، رهبر رژیم اسلامی  توانست علیه آرای شما کودتا نموده، از صندوق معجزه ولی فقیه ،ملیجک بیت سرتاپا فسادش را به منصّه ظهور برساند.آنروز تنها بودید و قصّابان بی وجدان و بیرحم ولی فقیه ،تا توانستند از گوشت و پوست شما و عزیزانتان سلاخی کردند. امروز تنها نیستید،جامعه بشری با شماست و دبیر کل سازمان ملل متحد و نمایندگان نهادهای حقوق بشری وتعدادی از سران و نمایندگان جامعه متمدن بشری علیرغم حضور عده ای نا اهل از همپالگان ولی فقیه چون موگابه و عمر بشیر در اجلاس غیرمتعهد ها با شما و در کنار شما و در قلب ایران یعنی تهران شاهد کوچکترین اقدام ضد بشری ولی فقیه هستند.هرگز چنین شانس و فرصتی بمردم ایران طی 33 سال نکبت گذشته داده نشده بود ،که در حضور شاهدان بین المللی خواسته های بر حق خود را مطرح نمائید.کنشگران سیاسی ،مادران ،پدران و جوانانی که چیزی ندارید از دست بدهید ،دانشجویان قهرمان و همواره مبارز ایران ،دلسوزان فاجعه زلزله اخیر در آذربایجان قهرمان پرورمان ،زنانی که از اول مهر حق ورود به هفتاد رشته دانشگاهی را نخواهید داشت. بیاید همه با هم دست در دست همدیگر متحد و یکپارچه بطور روزانه بمدت پنج روز و هر روز از ساعت 10 صبح مقابل ساختمان اجلاس سران غیرمتعهد ها در تهران گرد هم آمده ،برای آزادی،دموکراسی،جدایی دین از سیاست بخاطر احترام به دین راستین ، حقوق بشر ،رهایی عزیزانمان از زندان های تفتیش عقاید قرون وسطائی ولی فقیه و تبعیضات وحشتناکی که علیه معتقدین به ادیان و مذاهب دیگر،ونیز مادران خواهران دختران و کودکان در ایران اسلام ولی فقیهی جاری است ،بطور مسالمت آمیز گردهمایی و تظاهرات نموده ،فریاد های حق طلبانه خود را بگوش میهمانان خارجی و ناظرین بین المللی در اجلاس غیر متعهدها برسانیم.رژیم اسلامی حتی نمی تواند یک گلوله شلیک کند یا یک سیلی بزند حتی نمی تواند یک نفر را دستگیر کند یا زندانی نماید، زیرا تمام ترفندها ،حیله گری ها ،سرمایه شیطانی و آبروی نداشته خود را جهت کسب مشروعیت خود درین اجلاس مصرف نموده است.اکنون طلائی ترین و بهترین فرصت برای تحقق مطالبات حق طلبانه ملت ایران فرا رسیده است.چنین فرصتی دیگر رخ نداده و هرگز تکرار نخواهد شد.تو اگر بر خیزی من اگر بر خیزم همه بر خیزند.پیش بسوس آزادی ایران از دست رژیم ضد ایرانی ضد بشری جمهوری اسلامی

کمپین سفارت سبز
دفتر مرکزی-اسلو
نروژ
 بیست و چهارم اوت دو هزار و دوازده برابر با
سوم شهریور یکهزار و سیصد و نود و یک
www.sefaratesabz.com 
Read more

۱۳۹۱ مرداد ۱۳, جمعه

بیانیه کمپین سفارت سبز در خصوص تصمیمات مهم شورای مشترک سپاه قدس،اطلاعات،خارجه در مورد نقشه های جدید و ضد ملی رژیم جمهوری اسلامی

بخشی از تصمیمات شورای مشترک سپاه قدس،اطلاعات،خارجه بریاست هاشمی رفسنجانی و معاونت دکتر ولایتی بشرح زیر خلاصه میشود:


یک-با سرنگونی حاکمیت سوریه،مابقی متحدین منطقه ای نظام بشدت آسیب پذیر خواهند شد.

دو-پرچین کاملا پاکسازی شده و آماده برای بازرسی آژانس است.باید به آژانس و نماینده 5 بعلاوه 1 پیغام داد،تهران آماده قبول شرایط، بصورت مرضی الطرفین است.

سه-زمینه فکری این تصمیم در محافل غرب فراهم شده و چون غرب هم احتیاج به زمان دارد و در شرایطی نیست که به ایران حمله کند،در نتیجه فرصت لازم برای مصالحه فیمابین و لغو تحریم ها فراهم گردیده است.

چهار-همانطور که به جمع شدگان معترض در مقابل مجلس توصیه شد و پذیرفتند 7 الی 8 ماه تا پایان دوره ریاست جمهوری تحمل نموده، از آن پس با به عهده گرفتن امور قوه مجریه توسط تیم معتدل ،مسائل حل میشود.در محافل غرب نیز روی مهلتی مشابه کار و بعضا پذیرفته شده است.

پنج-شورای ملی سکولار دموکرات بر انداز به بن بست رسیده و برنامه شبیه سازی موازی پیشرفت داشته و موفقیت هایی بدست آورده است.

با توجه به مراتب فوق باستحضار هموطنان میرساند.

یک-باین ترتیب لحن خشن و تند رهبر جمهوری اسلامی در اعلام شرایط جنگی در کشور،پوششی تعمدی در مقابل آنچه که در عمل می گذرد بوده،پشت پرده به سازش اتمی و خوردن جام زهر اتمی ،بشکلی که به اسم رهبر تمام نشده،تیم ریاست جمهوری را در عمل بعنوان عامل اجرائی کشور،مسئول هم قحطی در کشور و هم آشتی اتمی معرفی نماید،تصمیم گرفته شده است.

هدف ریزش طرفداران احمدی نژاد و تبدیل آنان به اصلاح طلبان حکومتی بشکلی است که به جنبش سبز و طرفداران آقایان موسوی و کروبی نپیوسته ، شخص احمدی نژاد از اعتراضات اقشار جامعه به قحطی و گرانی و شورش های احتمالی (قبل از رسیدن به سازش اتمی با غرب) سوء استفاده ننموده،سوار موج تظاهرات مردمی بنفع تیم خود نشود.

دو-سایت نظامی اتمی پرچین را بکمک متخصصین روسی،از تاسیسات و ارتعاشات آزمایشات اتمی پاکسازی نموده، پروژه بکلی سرّی اتمی را به مکان سرّی دیگری منتقل نموده اند.

سه-تیم هاشمی-ولایتی در خارج از کشور دو اقدام بسیار مهم و موِثر بنفع رژیم را بانجام رسانده اند.

الف-با لابیگری در محافل غرب اینطور وانمود شده که رهبر، آماده پذیرش خواسته های غرب هست. اما از تیم احمدی نژاد بخاطر تحرکاتی در ارتش،سپاه،بخشی از روحانیت و بازار و قشر اداری بمنظور خرابکاری در پروسه سازش اتمی نگران بوده، در نتیجه نیاز به 7 الی 8 ماه فرصت هست تا پس از خاتمه ریاست وی و انتخاب فردی معتمد و معتدل در رأس قوه مجریه مثلا نخست وزیر منتخب مجلس بجای رئیس جمهور،کلیه مسائل فیمابین با غرب یکجا و کلی حل و فصل گردد.

ب-با توجه به بیانیه ای که در خصوص اظهارات رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر دعوت از بنیانگزاران اولیه جمهوری اسلامی شامل توده ای های وابسته و چپ های دیگر وابسته و نیز گروه های ملی،مذهبی وابسته برای ایجاد یک آلترناتیو موازی بکمک اصلاح طلبان دولتی در خارج در مقابل شورای ملی سکولار دموکرات برانداز که بشکل رنگین کمان ملت ایران(شامل جنبش سبز) حول محور خواسته های حداقلی ،متحد شده اند و قبلا باستحضار هموطنان رسیده،اینک بنظر میرسد اطاق فکر هاشمی-ولایتی توانسته اند برای تطهیر رهبر در بین اعضای آلترناتیو موازی و انداختن تمامی بدبختی ها و گرفتاری های موجود ،بعهده دولت احمدی نژاد ،با وعده بهتر شدن همه کارها پس از 7،8 ماهی که برای خاتمه دولت وی باقی است،در باغ سبز دیگری را بخاطر تبدیل دوباره عده ای به ابزار رژیم اسلامی شدن،بدست آورده اند.

باین ترتیب تنها راه ممکن برای رهایی از شرایط موجود، تحقق هر چه سریعتر فراخوان شورای ملی و انتخاب سخنگوی ملت ایران بشکل کاملا دموکراتیک و انتخابی می باشد.که جز با اتحاد احزاب ،جمعیت ها،نهادها،گروه ها و شخصیت های اپوزیسیون تحقق نخواهد یافت.
برای حصول باین اتحاد نیز باید هر فرد یا جمع ایرانی مخالف این بساط که سرقفلی نام و اعتبار و آوازه دارند.این سرمایه فردی یا جمعی را به آن دنیا موکول ننموده هم اکنون خرج و صرف تشکیل یک سرمایه ملّی بعنوان شورای ملی سکولار دموکرات براندازنمایند.

هموطن شرایط شبیه دوران 37 روزه شادروان بختیار است. آن روز ها وی را تنها گذاشتیم.اکنون روح وی در تک تک دلسوزان وطن متبلور و متجلی شده بیائید این بار وی را تنها نگذاریم.

کمپین سفارت سبز
سوم اوت 2012 http://www.sefaratesabz.comRead more

۱۳۹۱ تیر ۲۱, چهارشنبه

بیانیه بسیار مهم کمپین سفارت سبز در خصوص اتحاد و پیوند ملی تمامی ایرانیان پاک سرشت و آزاد اندیش علیه فتنه جدید و خطرناکی که توسط رژیم در حال شکل گیری است


احتراما:چکیده تصامیم مهم مقامات کلیدی رژیم که چند هفته پیش در جلسه مهمی صورت پذیرفته و امروز بدست کمپین سفارت سبز رسیده ،باستحضار هموطنان میرسد:
خامنه ای: پس از فشار در مسکو که همان تکرار زیادیخواهی استکبار در بغداد بود،حجت برای ما در مسائل خارج بار دیگر بازگشت به همان رعایت عزت،حکمت و مصلحت و استفاده از فرصت های مناسب (خرید زمان ) برای تحقق مهمات نظام هست.اکنون برای اولین بار پس از انقلاب،اجماع آنها علیه ما شکل گرفته،حتی بعد از فتنه 88 نیز چنین اجماعی نشد و نبود.طوری که اگر راه فعلی دوستان مان در سوریه را در پیش میگرفتیم ( کشتار 13000 نفر در سوریه توسط بشار اسد و خامنه ای) باز اجماع نبود و نمی شد،چون منافع شان اقتضی نمی کرد. اما اکنون هست و اقتضی می کند.من درین رابطه  با دلسوزان نظام مشورت هایی داشتم.برادر بزرگمان مجاهد نستوه امام و انقلاب و نظام ،آقای هاشمی حرف آخر را زدند.من کاملا موافقم ،گفتم شما بزرگواران ،برادران و خواهران ارزشی نظام نیز بیائید،بشنوید،تصمیم گیری نهایی و تقسیم وظایف بشود.بعضی فداکاری ها باید بشود عده ای موقتا کنار میروند .آن عده ای هم که میآیند امیدوارم بآن شکلی که لازم هست، بخاطر مصلحت نظام عمل نمایند.چاره ای هم غیر از این نیست و الا همه می بازیم .اکنون اگر آبرو و حیثیتی هست و داریم ،باید خرج نظام مقدس مان بشود.انجام موفقیت آمیز این امر،ضمن انجام وظایف محوله روزانه،منوط به همکاری همه ما با آقای هاشمی بعنوان مسئول تمام اختیار این امر هست.به آقای رئیس جمهور هم قبلا گفته شد با تمامی مجموعه زیر نهاد خود با ایشان همکاری کنند.

هاشمی رفسنجانی: پس از مشورت با مقام معظم رهبری بنا به امر ایشان من با دوستان از جمله اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله ،السابقون ،مشاوره های زیادی برای خروج ازین بن بست تحمیلی استکبار داشتیم . خلاصه اش این بود که میگویم، نظر رهبری هم بر اجرای اکمل و تمام آن است:در دوران ما و سازندگی،دوستانی رسمی و غیر رسمی اعم از آشکار و نهان(دول خارجی-محافل موثر خارجی-بنیانگذاران انقلاب 57 که اکنون مقیم خارج بوده و خواهان اصلاح و رفورم در چهارچوب همین قانون اساسی فعلی اند) در خارج از کشور داشتیم که گاها در مراحلی و دشواری هایی کمک نظام بوده اند و هستند.بعد از جریانات 88 و مشکلاتی که پیش آمد تماس هایی با آنها داشتیم که این اواخر قول هایی بما دادند.البته شروطی هم داشتند. اما منافع شان اقتضی می کند: ما باشیم.ضد انقلاب در حال تشکیل بساطی برانداز،حول محور اتحاد و آشتی ملی گروه های معاند نظام در چهارچوب شورایی هستند.نفوذ هایی هم در محافل و مجامع مخالف ما داشته اند.این دوستان که در فروپاشی بساط شاه ،ید واحده با ما بودند ،این فتنه بزرگ را گزارش کردند و برای مقابله با عوامل برانداز ،خواستار همکاری با ما شدند .تماس هایی گرفتیم،خرج های متعارفی شد و مامورینی فرستادیم.خوشبختانه کارهایی درحال انجام است.می توان بکمک آنها این اجماع استکبار و ضد انقلاب را علیه انقلاب و نظام خنثی نمود.قرار است این دوستان با تشکیل اتحادی خودی در مقابل بساط اتحاد یا شورای ضد انقلاب با تماس ها و اقداماتی، زمینه را برای رفع معضل اتمی ،بشرط لغو کامل تحریم ها و اینکه امتیازی به نیروهای معاندی که در پی براندازی نظام هستند ،داده نشود ،فراهم نمایند (لغو غنی سازی .تعطیل فرودو.تحویل اورانیوم غنی شده 20 در صدی بخارج) .در داخل نیز تعدادی از نیروهای ارزشی نظام با بداخلاقی بعضی ،رنجیده خاطر شدند که قرار شد مدتی جای همدیگر را در نهادهای نظام عوض کنند.مردم از کسانی که قربانی شده اند بعنوان قهرمان استقبال می کنند.رهبری هم فرمودند مصلحت نظام اقتضای چنین فداکاری هایی را دارد..رمز پیروزی امام ید واحده بودن همه نیروها بود.در همه انقلابات هر بار نقصی یا مشکلی بوجود آمده ،بازگشت به ویژه گی ها و نیروهای صدر انقلاب مفتاح مشکلات بوده است.من در حال تدارک و انجام این امر مهم بکمک رهبر بزرگوارمان و شما عزیزان هستم،به کمک همه شما عزیزان نیز نیازمندم.
 
هموطن: کمپین سفارت سبز بخاطر لو نرفتن منبع خود ،مجبور است تاریخ و جزئیات بیشتر ضبط شده در این مدرک مهم را افشاء ننموده به همین مختصر که گویای همه چیز هست ،بسنده نماید.اما دلسوزان ایران در داخل با توجه به این مدرکی که فرستاده اند، توصیه های زیر را دارند، که باستحضار میرسد:
 
 یک- با توجه باین اظهارات و ماموریتی که بار دیگر به هاشمی از سوی رهبری محول شده ،یک جراحی بزرگ در درون رژیم برای بقای آن در حال شکل گیری است.باید حواس ها جمع و با دقتی ریاضی قضایای درون رژیم را رصد نماییم.این شورای فقهی که جدیدا بریاست هاشمی تشکیل شده اولا نوعی مقابله با شورای ملی ایرانیان (که در حال شکل گیری است) را تداعی می کند.ثانیا شکل ویترین ظاهری و آشکار این فتنه اصلی است که قرار است محرمانه و کودتا گونه عمل نماید.
 
دو-اگر در اجرای پروسه اتحاد حول محور سخنگوی انتخابی شورای ملی ایرانیان در خارج (انجام چنین شورایی در داخل میسر نیست اما 90% اعضای این شورا در داخل هستند) خللی ایجاد شود یا دیر به جنبیم ،عوامل هاشمی در خارج که خواهان حفظ نظام و بازگشت به قانون اساسی رژیم هستند ،با پول های هاشمی که در بانکهای خارج و در حسابهای مختلف برای چنین روزهایی ذخیره شده با تزریق این پولهای باد آورده به عوامل و دشمنان خارجی ملت ایران و نیروهای خائن یا خائف و خود محور جاه طلبی که بعد از انقلاب به مطالبات مورد انتظار مادی و مقامی خود در تقسیم قدرت نرسیده و زیستن در تبعید را ترجیح داده اند ،اکنون آماده هر نوع اقدام علیه پروسه ملی اتحاد هستند.ترفند مزبور در چهار چوب تشکیل اپوزیسیون مجازی رژیم برای حفظ نظام و تعامل با خارج و خرید دهان ها ،قلم ها و صداها علیه اتحاد واقعی ملت ایران و مقابله با اتحاد نیروهای برانداز است .براساس دکترین خامنه ای در موازی کاری و آلترناتیو سازی در هر اقدام، این جمع فتنه گر ،برهبری هاشمی رفسنجانی ،در صدد تشکیل یک باصطلاح اتحاد اپوزیسیون وابسته در تبعید هست .در بین آنان از تجزیه طلبان کرد و آذری و عرب و اصلاح طلبان دولتی و غیر دولتی تا چپ های وابسته به شوروی سابق،مائوئیست ها یا طیفی وابسته از جبهه ای که خود را ملی می داند اما با اقدامات ضد ملی و ضد ایرانی خود ،استخوان های رهبر بزرگ جبهه ملی را در مزارش به لرزه در آورده اند حضور دارند .آنها تعمدا مسیر حوادث را به سمتی میبرند که اپوزیسیون واقعی را به جان هم بیاندازند ،علیه آنها سم پاشی و ترور شخصیت نمایند. سپس خودشان وارد بازی شده ،آب رفته انقلاب 57 را به جوی باز گردانند. اکنون دیگر فرصت آه و ناله،منّیت ها،خودخواهی ها،مقام و منزلت خواستن و سهم خواهی ها و خودمداری ها نیست.خانه از پای بست ویران است.اگر ایرانی نباشد ابوموسی،خلیج فارس و تنگه هرمز یا اینهمه سازمان ها گروهها و شخصیت های اپوزیسیون در خارج از کشور بصورت جزیره های جدا از هم به چه درد می خورند؟! اصل قضیه نجات ایران است که جز با انحلال رژیم حمهوری اسلامی میّسر نخواهد شد.این مهم نیز حاصل نمی گردد ،مگر با ما شدن من و تو ،حول محورهای حداقلی:  انتخابات آزاد،دموکراسی،سکولاریسم و منشور جهانی حقوق بشر.
 لازم به یادآوری است :جنبش سبز طبقه متوسط ،اکنون با پیوستن طبقه فقیر و کارگر و کشاورز به آن ،در کوره حوادث تحمیلی از سوی رژیم ،پولاد آبدیده شده و به رنگین کمان ملت ایران مبدل گردیده  ، هر لحظه آماده انفجار است. اتحاد من و تو علیه این بساط جدید هاشمی رفسنجانی فتنه گر ،این آخرین فتنه رژیم و مانع در راه مستقیم و مستدام ملت ایران در حصول به پیروزی نهایی را نقش بر آب خواهد نمود .علیرغم سنگ اندازی ها ،فتنه ها و کارشکنی ها به کوری چشم دشمنان ملت ایران و در راس آن جمهوری اسلامی و نوکران و مزدبگیرانش،پروسه پیوند ملی و آشتی ملی بین تمام نیروهایی که غم بزرگشان آزادی ایران و زیستن در جهانی بهتر و پاک تر و سالم تر و دور از نیروهای اهریمنی باشد، در حال شکل گیری نهایی است. بیایید با هر توانی که داریم ،دست در دست همدیگر ، با اتحاد خود در شورای ملی و انتخاب دموکراتیک فردی که سخنگویی ملت ایران، در محافل و مجامع بین المللی، را نمایندگی و تداوم مبارزات مدنی در داخل را هدایت نماید،این آخرین ترفند رژیم را بسرکردگی هاشمی رفسنجانی نقش بر آب نماییم.
 
کمپین سفارت سبز
دفتر مرکزی اسلو-نروژ
یازدهم ژوئیه 2012

Read more

۱۳۹۱ تیر ۸, پنجشنبه

گزارش‌گران بدون مرز : سرکوب جمهوری اسلامی از مرزها عبور کرده است


گزارش‌گران بدون مرز اعمال فشار و گروگان‌گیری خانواده‌های روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران ایرانی در خارج از کشور را، محکوم می‌کند. از آغاز خرداد ماه، سازمان از ده‌ها مورد بازداشت وب‌نگا‌ران در سراسر ایران از جمله تهران مشهد و همدان، به اتهام  "توهین به مقدسات و ائمه " مطلع شده است.  
 ٥ تیرماه، رئیس پلیس فتا شهر همدان  اعلام کرد که " گرداننده صفحه‌ای در یکی از شبکه‌های اجتماعی، که اقدام به توهین به مقدسات و ائمه (ع) نموده بود" شناسایی و بازداشت شده است.
گزارش‌گران بدون مرز امروز نمی‌تواند تعداد دقیق بازداشت شدگان و هویت آنها را تائید کند. سایت کلمه نزدیک به اصلاح‌طلبان اعلام کرده است " تا کنون حدود ۲۰ نفر از استان‌های مختلف کشور دستگیر شده اند... اکثر این جوانان دانشجو هستند.بازجوها خانواده‌های دستگیرشدگان را تهدید کرده است که “اگر موضوع را رسانه‌ای کنید برای فرزندان شما مشکلات بیشتری ایجاد می‌شود.”
 بنا بر اطلاعات جمع‌آوری شده از سوی گزارش‌گران بدون مرز، مرکز بررسی جرائم سازمان یافته، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب به شکل فعال در شناسایی و دستگیری وب‌نگاران دخالت دارد. بسیاری از بازداشت شدگان هم اکنون در بندهای ٢٤٠  تحت کنترل سپاه پاسداران و برخی دیگر در بندهای ٢٠٩  در کنترل وزارت اطلاعات،  زندان اوین بسر می‌برند.
 ٦ تیر ماه یاشار خامنه دانشجوی ایرانی که در اروپا به تحصیل مشغول است در وبلاگی، شرحی از مصایبی که از سوی ماموران امنیتی ایران بر او خانواده‌اش رفته بود، منتشر کرده است. " پنج هفته است که پدرم گروگان وزارت اطلاعات است. چرا که نه وکیل دارد، نه پرونده‌ای تشکیل شده و نه اینکه حق ملاقات با خانواده را دارد. تنها جرمش این است که پدر من است. چند روز پس از دستگیری پدر، مادرم با من تماس گرفت و گریه کنان و شیون کنان گفت که می خواهند پدرت را اعدام کنند و سپس خواهرم گفت که بر اساس خواسته وزارت اطلاعات، باید از خودت فیلم بگیری و ابراز ندامت کنی و برای آنها بفرستی. من نیز به خاطر خانواده ام تن به چنین  خواسته ای دادم، اما مامورین وزارت اطلاعات علی رغم اینکه به خواسته آنها تن در دادم،  پدرم را رها نکردند. حتی  دریغ از سر سوزنی کاهش فشار بر روی خانواده من!  در آخرین تماسی که با مادرم داشتم مطلع شدم که او را هم تهدید به دستگیری کرده اند و گفته اند خودش را هم به زودی پیدا می کنیم و به سزای اعمالش می رسانیم. خواسته ای که وزارت اطلاعات ایران دارد این است که صفحه ی فیسبوک «کمپین یاد آوری امام نقی به شیعیان» بسته شود و من نیز اطلاعات ایمیل و وبلاگم را به همراه مشخصات سایر اعضای فعال در اختیارشان بگذارم و خودم هم در نهایت به ایران برگردم."
 نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی ایران خانواده‌های روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران تبعیدی را برای تحمیل خواسته‌های خود تهدید می‌کند. استیو کورن، مدیر رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی و آرمان مستوفی، مدیر رادیو فردا در تاریخ ١٠ خرداد اعلام کردند " اعمال فشار بر نزدیکان کارکنان رادیو فردا بیش از یک سال است که آغاز شده  است و تا کنون در مجموع ۱۰ خانواده درگیر آن بوده‌اند. خانواده‌های را تهدید کرده‌ و خواسته‌اند تا ارتباط خود را با نزدیکانشان در رادیو فردا قطع کنند و در مواردی نیز از خانواده‌ها خواسته‌اند تا به نزدیکانشان در رادیو فردا بگویند از همکاری با این رسانه دست بکشند و به ایران بازگردند "
 در مهر ماه سال گذشته  پیتر هاروکس در پی پخش مستندی از بی بی سی فارسی در باره زندگی ایت‌الله خامنه‌ای " ماموران دولت ایران به بازداشت، بازجویی و ارعاب خویشاوندان کارکنان ایرانی بی بی سی دست زده‌اند (..) گذرنامه‌هایی توقیف و خانه هایی تفتیش شده و افرادی هدف ارعاب و تهدید قرار گرفته‌اند و از خویشان کارکنان ما خواسته شده است که از کارکنان بی بی سی بخواهند از حضور در برنامه‌های تلویزیون بی بی سی فارسی خودداری کنند، به ایران بازگردند و یا به طور مخفیانه، اطلاعاتی را در مورد بی بی سی در اختیار ماموران دولت ایران قرار دهند . " در همین زمان  یکی از  روزنامه‌نگاران شبکه فارسی بی بی سی که خواهرش در ایران بازداشت شده بود، از سوی بازجویان وزارت اطلاعات از طریق اینترنت بازجویی شده بود.، مدیر سرویس جهانی بی بی سی اعلام کرده بود که
  گزارش‌گران بدون مرز در این باره اعلام می کند: " دین‌سالاری حاکم بر ایران غرق در فساد و بحران، همه‌ی درها را بر روی آزادی عقیده و بیان بسته است، به بهانه‌ی " توهین به مقدسات اسلامی"  مذهب را به ابزاری برای سرکوب هر بحث و انتقاد تبدیل کرده است.
« گزارش‌گران بدون مرز از روش‌های ناسنجیده و حقیر به‌کار گرفته شده از سوی رژیم تهران، برای اعمال فشار بر رسانه‌ها و اینترنت در ایران و همچنین خارج از کشور، را تکان دهنده می‌داند و محکوم می‌کند. امروز حتا آنهایی که از سرکوب‌های کور جمهوری اسلامی ایران به کشورهای دمکراتیک گریخته‌اند در امان نیستند.
جامعه جهانی باید به این رویدادها واکنش نشان دهد. ما از ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهیم به شکل علنی آدم ربایی و  گروگان گیری خودسرانه‌ و اعمال فشار بر خانواده و نزدیکان معترضان را بعنوان جنایت ارتکاب شده از سوی دولت ایران محکوم کند. »
Read more

۱۳۹۱ خرداد ۲۲, دوشنبه

گزارش کمپین سفارت سبز به پیشگاه ملت بزرگ ایران در آستانه سومین سالگرد قیام ملی 25 خرداد

احتراما باستحضار هموطنان میرساند:
نگاهی به سه سال مبارزه بی امان مردم ایران علیه دیکتاتوری مطلقا مفسده مذهبی حاکم بر ایران،حاکی از یک شبه طی کردن راه صد ساله ایست که از فریاد رأی من کو؟ آغاز و با عبور از مرگ بر روسیه و چین، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، بالاخص پس از فرمان قتل عام مردم توسط دیکتاتور بزرگ در نماز جمعه 29 خرداد و کشتار بعدی دهها نفر از بهترین فرزندان این مرز و بوم ، به فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر خامنه ای منتهی شد.اگر محسن ها،سهراب ها،رامین ها، کیانوش ها و نداها با مرگ سرخ شان در بستر خیابان،یا هلوکاست کهریزک و هزاران اعدامی و کشتارهای روزانه مخفی ،اعم از تصادفات عمدی ،به خودکشی وادار کردن ها و...مسمومیت و سکته های قلبی ،مغزی ،سرطان پیشرفته و تومور مغزی کردن های ناشی از بخورد زندانی دادن مواد آلوده اتمی در زندان و غیره و نیز هزاران زندانی ،همچون مجبد توکلی ها،نوری زادها ،نرگس محمدی ها ،نسرین ستوده ها ،ارژنگ داودی ها ،احمد زید آبادی ها ،جعفر پناهی ها ،هیلا صدیقی ها الگوئی برای محمدالبو عزیزی ها در تونس،یمن،مصر،لیبی و سوریه در بهار عربی گردید ،که سونامی دیکتاتور زدائی در منطقه را در پی داشت.تداوم مقاومت مثبت بصورت حضور علنی در 18 تیرها،عاشوراها،25 بهمن ها،چهارشنبه سوری ها و مقاومت منفی و عدم حضور در تحریم یکپارچه انتخابات 12 اسفند مجلس انتصابی و...آتش مبارزه را تا اعماق جامعه و دور ترین نقاط کشور تعمیق داده در کوره حوادث مبارزه فولاد آبدیده شده ،سبک و سیاق خاص نیاکانش در جنک با دشمنان این مرز و بوم یعنی حمله،گریز،حمله بموقع را رقم زده آنچنان ضرباتی بر پیکر منحوس دیکتاتور و اعوانش زده که با توجه به عدم مشروعیت مطلق خود در داخل کشور،ابتدا مجبور به سازش اتمی و خوردن جام زهر دوم و سپس در پی ریزش عناصر حاکمیت قرون وسطائی خود در اعتراض به مخارج و خسارات ناشی از برنامه غیر ضروری اتمی، بار دیگر وادار به چانه زنی و باز گشت به سبک و سیاق معمول دهه اخیرش مبنی بر خرید زمان در مذاکرات اتمی نموده است.اکنون که پس از سه سال مبارزه و اتحاد سراسری همه نیروها و کسب تجارب مهم ،جنبش سبز، تبدیل به جنبش رنگین کمان ملت ایران گردیده ،این قیام ملی ،زمینه را برای تحولی ژرف و عمیق ،بعنوان بزرگترین حادثه قرن فراهم نموده است.وقتی تغییر خواسته ها از رأی من کو؟ به مطالباتی چون سکولاریسم و دموکراسی مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر منتهی میگردد،یعنی آغاز  رفورم و رنسانسی بزرگ در دین،فرهنگ و طرز معیشتی مردم ایران،که با تحقق آن در ایران ما ،موجی از رفاه ،بهزیستی،این جهانی و خوشبختی مردمان منطقه را در پی داشته بهار عربی تگرگ و بید زده از سوی عناصر افراطی را ،به تابستان پر محصولی از آزادی دموکراسی و سکولاریسم رهنمون خواهد نمود.آنچه مسلم است مردم ایران تصمیم قطعی بر تغییر حاکمیت و طرز زیست و اداره خود دارند و این قصد خود را با اراده و مقاومت های مدنی منفی یا مثبت از جمله اعتصابات عمومی و ندادن بهای قبوض آب و برق و گاز و تلفن و نافرمانی های مدنی چون نهضت کراوات زنی عمومی  و عدم رعایت حجاب و... تا سرنگونی جمهوری اسلامی ادامه خواهند داد.اطمینان دارد در بستر جهانی نیز زمینه برای حمایت از مقاومت مردمی ایران-سوریه در برابر دیکتاتوری خون آشام قرن فراهم گردیده است.ملت ایران در حال معرفی سخنگوی واقعی خود با یک پروسه کاملا دموکراتیک و انتخابی در مقابل هر نوع مذاکره دول و ملل دیگر با ملت ایران است.اکنون آغاز پایان حاکمیت اسلامی و مرگ پروسه صدور تروریسم بین الملل رقم خورده و میرود که با تداوم مبارزات مدنی ،مردم ایران حاکم بر سرنوشت خویش باشند. این پیروزی بزرگ و رنسانس تاریخ ساز به هموطنان ،مردمان منطقه و جهانیان بشر دوست و عدالت خواه مبارکباد.پاینده ایران و پیروز باد شجاعان و قهرمانان ایرانزمین.
 
کمپین سفارت سبز
دفتر مرکزی-اسلو
نروژ
دوشنبه 22 خرداد مصادف با سالروز کودتای 1388
یازدهم ژوئن 2012
Read more

۱۳۹۱ خرداد ۹, سه‌شنبه

بیانیه کمپین سفارت سبز در خصوص آنچه که هم اکنون در ایران می گذرد


یک-در آستانه تعامل با غرب و در صدر آن آمریکا،در ماجرای سازش اتمی،باتوجه به دکترین رهبر مبنی بر داشتن دشمن فرضی در پی حذف آمریکا از لیست دشمن ،کماکان برای آماده باش نگهداشتن نیروهای ارزشی نظام و اینکه خللی در سیاست النصر بالرعب رهبر در سرکوب مردم پیش نیاید،وی دستور داد طی تحرکات عمدی؛اعراب خلیج فارس ،حتی تا مرحله برخورد نظامی،جایگزین آمریکا گردد ،که هوشیاری نیروهای اپوزیسیون و افشاگری علیه دام گستری رژیم در ابوموسی،بحرین،خلیج فارس وو..این توطئه را نقش بر آب نمود.
دو-مسکو در آستانه اجلاس بغداد بمنظور تقویت مواضع تهران،پذیرش پیشنهاد تهران مبنی بر آمادگی برای انعقاد پیمان استراتژیک(امنیتی-نظامی)با تهران را مطرح نمود، تا غرب در سبد مذاکرات خود با اعطای امتیاز به تهران ،عدم پیوستن تهران به پیمان مزبور را یکی از شروط تعامل فیمابین اعلام نماید.اما اظهارات امیدوار کننده(تشویق کننده)آمانو رئیس آژانس اتمی ،پس از بازگشت از تهران،این ارزیابی غلط روسیه را در پی داشت ،که تنش اتمی تهران با غرب رو به پایان است.در نتیجه ضمن حمایت ازین سازش تهران،هدف نهایی خود را طی بیانیه ای کوتاه این چنین اعلام نمود : اکنون که محقق میشود تهران بمب اتمی ندارد در نتیجه پیمان دفاع موشکی اروپا و تاسیسات سپر موشکی مربوطه که به بهانه خطر اتمی تهران سامان یافته، در فقدان این خطر باید برچیده شود.
سه-فعال شدن نماینده مسکو در اجلاس بغداد بعد از شکست مذاکرات و گفتگو با طرفین و مجاب کردن غرب به پذیرش تشکیل اجلاس آتی در مسکو (با غرب: اجلاس بعدی اگر مسکو باشد با توجه به روابط و حرف شنوئی تهران از مسکو،سعی میکند مسئله تصویب پروتکل الحاقی در مجلس جدید رژیم را باضافه توقف تولید اورانیوم 20 در صدی و خروج آنچه که تاکنون تولید شده را به تهران بقبولاند..(با تهران : گرچه فتوا دادید اما تقیه هم دارید واین یک حق وتوی رهبر است.در ثانی اکنون اگر بخاطر لغو تحریم ها پروتکل الحاقی را پذیرفتید همانطور که قبلا هم انجام دادید، مجلس بعدا از تصویب آن خودداری میکند ،شما میگوئید این تصمیم نمایندگان ملت بوده و دولت و رهبر بی تقصیرند و غرب طرفدار دموکراسی، باید باین تصمیم پارلمان ایران احترام بگذارد.
با توجه بمراتب فوق باستحضار هموطنان میرساند:
یک- یکی از علل عمده شکست مذاکرات 53 گانه تهران با 5 بعلاوه یک حذف مسئله نقض حقوق بشر توسط نظام حاکم بر ایران در سبد 6 کشور طی مذاکرات اتمی بوده است.وقتی تهران برای تعامل اتمی با غرب مسائل غیر اتمی چون بحرین و سوریه و غیره را در سبد مذاکرات می گذارد ،به چه دلیل در سبد مذاکرات شش کشور با تهران ،مسئله نقض فاحش حقوق بشر شامل اعدام های جمعی و روزانه زنان کودکان بیگناهان و مخالفین به بهانه قاچاق و تبدیل ایران به یک زندان بزرگ اعم از شهروندان عادی تا دانشجویان، اساتید دانشگاه ،وکلای دادگستری ،روزنامه نگاران کارگران، کشاورزان ،بازاریان ،روحانیت مستقل ،پیروان مذاهب دیگر ،غایب بوده و تهران مورد بازخواست حقوق بشری قرار نمی گیرد.چرا تاکنون شش قطعنامه شامل چهار قطعنامه تحریم اقتصادی در شورای امنیت بتصویب رسیده ،اما حتی یک قطعنامه تحریم سیاسی ،بخاطر نقض فاحش حقوق بشر درین شورا بتصویب نرسیده است ؟ تا با تصویب فقط یک قطعنامه سیاسی که پاشنه آشیل رژیم است ،تهران را به اجابت خواسته های جامعه جهانی وادار  نماید ،تا مردم با حذف حمایت خارجی و از دست دادن مشروعیت حاکمیت اسلامی، تکلیف خود را بصورت مدنی با این رژیم ناقض حقوق بشر روشن نمایند
دو- انعقاد پیمان استراتژیک تهران-مسکو ،اگر تحقق یابد یعنی اجابت وصیتنامه تزار قرن 18 روسیه پطر ،برای رسیدن روسیه به آبهای گرم از طریق مستعمره شدن ایران که علیرغم مسائل و مشکلاتی که دولت های وقت پیشین در طی دو قرن گذشته اعم از جنگ جهانی اول و دوم و خیانت ها و جنگ های منطقه ای داشته اند، هرگز چنین ذلت و بدنامی را گریبانگیر مردم ایران ننموده اند. این پیمان موجب خواهد شد به بهانه دفاع از رژیم تهران ،تمام ناوگان جنگی اتمی مسکو ،که در قطب شمال و آبهای یخ زده اطراف سیبری ،بعد از فروپاشی شوروی ،در حال زنگ زدن و فسیل شدن است ،در آبهای ایران در خلیج فارس خوش نشین گردیده ،خطر انفجارات اتمی و جنگ اتمی را بمنطقه بیآورد.مسکو با تحقق این پیمان استراتژیک حرف اول و آخر در مورد انرژی نفت و گاز در دنیا را با تصاحب رسمی ذخایر نفتی ایران در شمال و جنوب خواهد زد و شاهرگ حیاتی جهان متمدن را با بالا بردن قیمت ها در دست خواهد گرفت. و این در حالی است که رژیم قبلا قرارداد های اسارت بار و ترکمانچای وار دیگری با چین در خلیج فارس و روسیه در دریای مازندران منعقد نموده است.باین ترتیب رهبر رژیم اسلامی که زمانی با برگ جمهوریخواهان علیه دموکراتها و بالعکس بازی میکرد، این بار با برگ سوم دیگری یعنی با رژیم مافیا نظامی پوتین که قصد احیای امپراطوری تزار های روسیه در قرون گذشته در روسیه فعلی را دارد،بازی می کند.وی بخاطر سازش اتمی با آمریکا و حذف واشینگتن از لیست دشمن فرضی حتی تا مرحله ایجاد جنگ در خلیج فارس پیش میرود .وی با ترفند ها ی معمول خود، زمان می خرد تا وصیت رهبر انقلاب را اجرا کند: داشتن بمب اتمی بهر شکل ممکن ، بمنظور تضمین حیات نظام اسلامی و سرانجام تحویل این بمب به امام زمان برای فتح جهان.باین ترتیب فقط یک راه برای نجات ایران ازین وضعیت نکبت بار و خطرناک باقی میماند که آنهم اتحاد فوری رنگین کمان ملت ایران تحت خواسته های حداقلی مشترک و جلب پشتیبانی جامعه جهانی ازین اتحاد با روی میز گذاشتن پرونده نقض حقوق بشر طی مذاکرات اتمی با رژیم است ،که متاسفانه با ترفندهای بیشمار جمهوری اسلامی اعم از خرج میلیونها دلار نفتی برای پاشیدن بذر نفاق ،دامن زدن به اختلافات، تقویت خودخواهی ها ،خود محوری ها ،قوم گرائی ها ،فدرالیسم بازی ها،آدرس عوضی دادن ،دنبال نخود سیاه فرستادن و شلیک بمب های خبری در آستانه هر اتفاق مهم ،همچون مسئله ابوموسی ،خلیج فارس ،فتوای ارتداد و برخی مسائل ملی میهنی دیگر و نیز تشدید اعدام  ها ،زندانی کردن ها ،شرح و بسط دادن ها در مورد شکنجه های وحشتناک ،بزرگنمایی مسئله حجاب ،سنگسار، طرح مجدد 28 مرداد و کشتار سال 67 و ملا نقطی و لاک پشتی رفتار کردنها ،و نفوذ عوامل خود ،در پروسه اتحاد اپوزیسیون ،تا حد مقدس شماری  بوروکراسی اداری برای تصویب متنی، بیانیه ای  و  غیره ،از سوی مجامع اپوزیسیون تمام وقت و انرژی و خشم اپوزیسیون و جوانان مملکت را صرف سر و کله زدن با مسائلی که در حال حاضر مطرح شدنش آب به آسیاب رژیم اسلامی ریختن است ،مانع از پیشرفت در اجماع نهایی اپوزیسیون شده است .در حالیکه اول شایسته است کشور از دست این دشمن خانه زاد بدر آید سپس در فرصت مقتضی این مسائل حل و فصل گردد.پیامی که عمدتا از سوی جوانان مبارز داخل کشور میرسد این است: نسل فعلی چون همه چیزش را بعلت اشتباه پدران خود از دست داده و چیزی ندارد که از دست بدهد ،در نتیجه نسل طلائی و نترسی است و رژیم از دستش در رفته و متوجه نشو ونمای چنین نسل زیبا و دانایی که اکثریت جامعه ایران را تشکیل میدهد نشده است، و تنها شانس ملت ایران برای رهایی از وضع خطرناک فعلی ،این نسل استثنائی و شجاع است. این نسل خواستار اتحاد اپوزیسیون ملی در دو شکل است: اول اتحاد رهبران سیاسی و فعالان حقوق بشری در چهار چوب شورای ملی بمنظور انتخاب سخنگوی ملت ایران .دوم تشکیل یک رسانه متحد ملی بمنظور ارسال و مبادله پیام بین سخنگوی مقیم خارج و مردم داخل کشور برای دعوت به مبارزه با اقدامات رهایی بخش مدنی.این جوانان میگویند رسانه های مختلف اخبار و تفسیر های مختلف ارائه میدهند جوانان گیج میشوند و تکلیف نهایی فراموش میگردد.اما رسانه واحد قدرت نفوذ در داخل می یابد و در پی بمب اول(انتخاب سخنگوی ملت ایران بصورت دموکراتیک) تبدیل به بمب اطلاع رسانی بمردم علیه رژیم اسلامی میگردد و اینکه تمام ترفندها و بمب های خبری رژیم طی ششماه گذشته بمنظور ممانعت از تدارک برای سالگرد کودتای 22 خرداد بوده است .در 25 خرداد بنا به اعتراف شهردار تهران تنها در تهران بیش از 3 میلیون نفر تظاهرات ضد حکومتی نمودند و رنسانسی را در ایران پایه گذاری کردند که امواج آن موجبات رهایی ملت های تحت ستم منطقه را فراهم نمود. آیا این ملت شایسته آن نیست که هرچه زودتر سخنگوی خود را به جهانیان معرفی نموده و در اجرای مصوبات شورای ملی دستور العمل های مبارزه ملی را باستحضار هموطنان برساند. با توجه به این پیام ها اولین اقدامی که در حال حاضر در سبد ایرانیان حائز اهمیت بوده و اولویت دارد تدارک از هم اکنون برای برگزاری هر چه شکوهمند سالگرد رستاخیز و قیام ملی مردم ایران در ماه خرداد بخصوص در سالگرد 25 خرداد در داخل و خارج از کشور می باشد..رژیم در آستانه فروپاشی است ،شرایط هیچگاه تا این حد علیه رژیم متحول نبوده است .اکنون با یک  جرقه ( سیلی زدن به بانویی در مرکز تهران توسط مامورین امنیتی یا توهین به جوانانی که یقه پیراهنشان بسته نیست و..) آتش زیر خاکستر ملت ایران شعله ور خواهد شد.آتش زیر خاکستر جنبش ملی 22 خرداد اکنون تهیدستان جامعه ایران را که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل میدهند ،در کنار خود دارد.قساوت نان در کنار مطالبات سیاسی تکلیف پیروزی نهایی و رنسانس بزرگ ملت ایران را قریب الوقوع نموده است.هم وطن بیائید من و تو ،ما بشویم مشتهایمان را گره زده رویهم بگذاریم ،خشم و بغض 33 ساله جمعی خود را یکجا و همزمان بر فرق این رژیم ضد ایرانی عصر حجری فرود آورده طرحی نو در ایران در اندازیم.
کمپین سفارت سبز
دفتر مرکزی نروژ-اسلو
29.5.2012

Read more