۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۳, جمعه

سقوط دیکتاتور سوریه، سقوط حکومت سلطانی ودیکتاتوری ولی فقیه در ایران است

بیش از 32 سال است که ثروت ملت ایران بپای حکومت دیکتاتوری سوریه ریخته می شود چند هفته است که ملت
مسلمان سوریه علیه ظلم و دیکتاتوری قیام کرده اند که با بدترین روش ممکن توسط حکومت سوریه سرکوب می
گردند. شهرهایی از سوریه در آتش و خون می سوزند بیش از 600 نفر کشته شده اند و نزدیک به 2000 نفر مجروح و
تعداد زیادی شکنجه و زندانی شده اند سوریه دوست ایران که در آدم کشی و جنایت درس خود را از حکومت جنایتکار
ولی فقیه گرفته است با تانک و زره پوش به ملت بی پناه حمله کرده و مو به مو خواسته سران فاسد و سفاک
.جمهوری اسلمی را اجرا می نماید
مرد شماره یک در سرکوب و جنایت آقای رادان دو هفته پیش در سوریه بود تا آخرین راهکارهای سرکوب و کشتار
.ملت سوریه را برای مقامات آدم کش سوری توضیح دهد
طبق شواهد تمامی موارد سرکوب در سوریه، دستور و اطلعات از ایران گرفته شده است و تمامی تجربیات سرکوب
خود را دربست و کامل به سوریه صادر نموده اند. صادرات جمهوری اسلمی به جهان جز،سلح، خشم، نفرت، کینه،
اختلف، تبعیض، کشتار، تجاوز، شکنجه، قصاص، سنگسار، تحفه دیگری ندارند که به مردم جهان هدیه دهند. بر هر
زن و مرد ایرانی در ایران و جهان است که حکومت این فتنه گران بی دین را پایان دهند تا بلکه جهان روی آسایش و
.آرامش بخود بیند
کشتار ملت بیگناه و مسلمان سوریه در حالی ادامه دارد که هنوز یک نفر از روحانیون و مراجع و سران نظام شیطانی
ولی فقیه در خصوص وقایع و کشتار سوریه هیچ گونه اظهار نظری نکرده بلکه گفته اند که مقامات سوریه کم کشته
اند و ضد انقلب فتنه گر را بایستی شدیدتر سرکوب نمایند که آنها دستور از خارج می گیرند. یا همان اراجیف و
.جفنگیاتی که به مردم و جنبش سبز ایران نسبت دادند در خصوص حرکت مردمی سوریه تکرار کرده اند
حیرت آور است در حالیکه روحانیون ایران در خصوص کشتار در یمن و بحرین موضع گیری نمودند ولی با توجه به
کشتار وحشیانه و سنگین سوریه که بیشتر از 600 نفر تاکنون به بدترین شکل جان خود را ازدست داده اند کلمی از
.این ملت مظلوم حمایت ننموده اند
سوریه و حکومت ولی فقیه ایران دو روی یک سکه اند. بطور حتم سقوط دیکتاتوری بشار اسد، سقوط دومی را
بدنبال خواهد داشت که آن حکومت سلطانی ولی فقیهی است که دستشان تا مرفق به جنایت و خونریزی آلوده شده
است. سانسور اخبار سوریه در رسانه های ایران و حمایت سران جمهوری اسلمی از خونریزی و کشتار مردم سوریه
.نشان از پیوند این دو دیکتاتور دارد
بر تمام ایرانیان و بالخص جنبش سبز ظلم ستیز است که ضمن حمایت قاطع از جنبش و قیام ملت سوریه در مراسم
و اعتصاب سراسری دانشجویان در 25 اردیبهشت ماه ، یادی نیز از ملت بپا خواسته سوریه بعمل آوریم. مطمئنا بدانیم
که نابودی و سقوط دولت اسد آنچنان ضربه محکمی به سران دیکتاتور ایران وارد می نماید که شکست آنها، بطور
قطع شکست نظام ظالم ایران است نظامی که با سرنیزه و گلوله بر گلوی ملت ایران چند صباح دیگری قادر است به
اعمال وحشیانه و ضد انسانی خود ادامه دهد، لکن سرانجام و بالجبار دیکتاتور ایران و سوریه باید به پایان سلم
.کنند
شروع اعتصاب دانشجویان در 25 اردیبهشت ماه آغاز نهضت و جنبشی جدید علیه حکومت ظالمانه ولی فقیه است که
بیش از سه دهه است خون ملت ایران را به شیشه کرده و دیگر کشورها را تشویق به اعمال خشونت آمیز و سرکوب
.ملتشان می نماید
جهانیان بدانند تا زمانی که حکومتی مثل ایران پابرجاست جهان روی خوش بخود نخواهد دید و هر روز در گوشه و
کنار دنیا آنان فتنه ای بپا می کنند زیرا در وجود سران نظام اسلمی ایران جز خشم و نفرت و کینه و کشتار و شکنجه،
.چیز دیگری یافت نمی شود
بعنوان مثال اگر در وجود جنتی، احمدخاتمی، خامنه ای، خزعلی، یزدی، مصباح یزدی و ..... فقط یک جو عشق خدا
بود هر گز راضی نمی شدند برای دو روز ریاست که بقول امام اول شیعیان از آب دهان بز بی ارزش تر است، دست
به چنین جنایات و کشتار و شکنجه و تجاوز ملت بزنند و ایران را تبدیل به یک زندان بزرگ که هر روز جرائم و حوادث
.بیشماری در آن روی می دهد و این آقایان افتخار کنند که مسئول آن باشند
امیدواریم با استقامت و ادامه قیام ، بزودی ملت مظلوم سوریه پیروز گردند و ظالمان دیکتاتور را به سرجایشان
بنشانند جمعه آینده ملت سوریه قرار است به صحنه بیایند مسئولین و ولی فقیه ظالم ایران بدانند هر خونی که در
سوریه ریخته شود مسئول مستقیم آن حکوت دیکتاتور سوریه و حمایت مسئولین ایران است که در ریختن خون این
عزیزان شریک می باشند اطلع رسانی کنیم و در تمام حرکت ها و تظاهرات از ملت مظلوم بپا خواسته سوریه
.حمایت نمائیم
اردیبهشت ماه ضمن شرکت فراگیر در اعتصاب و تظاهرات دانشجویان ایران بر علیه استبداد ولی فقیه در ایران و 25
حمایت از ملت مظلوم سوریه، به مردم سوریه پیام بدهیم که جنبش سبز ملت ایران با شماست و تا شکست دو
.دیکتاتور ایران و سوریه از پای نخواهند نشست
احمد ملکی دیپلمات پیشین وعضو کمپین سفارت سبز
Read more

اخطار کمپین سفارت سبز در خصوص حرکات اخیر اصلاح طلبان حکومتی برای بازگشت دوباره از حاشیه به متن قدرت

همانطور که هموطنان استحضار دارند: پروژه مدودف - پوتین، در رابطه با جایگزینی مشائی بجای احمدی نژاد، در انتخابات آینده ،با چیدمان زود هنگام مشائی، برای یکدست ساختن مجلس آینده از طرفداران خود، کلید می خورد ،که گزارش وزیر اطلاعات به خامنه ای، مستند به شنود از تحرکات پشت پرده این اقدام، باعث انفجار بمب خبری جدید، در آستانه روز جهانی کارگر ،مبنی بر اختلاف رئیس جمهور با رهبر، بخاطر حکم حکومتی ابقای مصلحی در کابینه گردید. گرچه بخاطر آنچه که رهبر آنرا مصلحت نظام نام برد، فتیله این آتش در کمتر از دو هفته پایین کشیده شد، اما اصلاح طلبان حکومتی قهر و کینه رهبر درین ماجرا را ،بنفع خود برداشت نموده، دست به تحرکاتی زدند، که کیهان شریعتمداری آنرا ،حضور نام اصلاح طلبان، در فهرست انتخاباتی طیف مشائی نام برد.

دیدار دوستانه حسن خمینی با رهبر و از سر گیری دیدار هفتگی هاشمی رفسنجانی با وی و اظهارات محمد رضا تابش دبیر فراکسیون اصلاح طلب مجلس، مبنی بر اینکه سید محمد خاتمی نیز درین شکاف تمایل به رهبری دارد، عملا چراغ سبزی بود که از سوی اصلاح طلبان حکومتی به رهبری نشان داده شد. نمایندگان اصلاح طلب حکومتی در خارج نیز، با دعوت از مردم به سکوت و تنها شاهد دعوای دو طرف بودن و کاری نکردن و منتظر نتیجه دعوا شدن،زمینه را برای نوعی تفاهم با رهبر تدارک دیده و سرانجام در آستانه تدارک سراسری دانشجویان کشور برای اعتصاب یکروزه در 25 اردیبهشت ،تنها برای عرض اندام و عقب نماندن از قافله، ضمن هشدار های قبلی مبنی براینکه هر نوع تحرک جنبش سبز در مقطع فعلی، باعث اتحاد مجدد طیف رئیس جمهور و رهبر میگردد، مبادرت به صدور یک بیانیه نیم بند و محافظه کارانه نمودند. بدین ترتیب اصلاح طلبان حکومتی، موقعیت را بار دیگر برای وارد شدن از حاشیه به متن قدرت مناسب دیدند.

آنچه که مثل همیشه مغفول ماند مردم ایران بود و هست.این گروه برای تحقق خواسته های ضد مردمی خود، با اغتنام از این فرصت ها، با خیانت به آرمانهای مردم و وادار ساختن آنها به انحراف از هدف اصلی، با سرلوحه تولید اپوزیسیون مجازی و نابودی اپوزیسیون واقعی، با آدرس عوضی دادن، نهایت سعی و تلاش خود را بکار بردند تا، مردم را از حالت فعال به انفعال واداشته، روند رو به جلو مبارزه مردم در خصوص براندازی رژیم را منحرف،گاه با ترساندن مردم از جنگ و گاه تجزیه و این بار سکوت و خنثی بودن در مقابل دعوای رییس جمهور و رهبر و بازداشتن مردم از رادیکال شدن و یا دفاع از خود هنگام تهاجم اراذل و اوباش حکومتی،سرانجام مسیر حوادث را به سمتی ببرند که خود را به عنوان تنها آلترناتیو ممکن به خورد مردم بدهند. سکوت در مقابل مبارزات مردم سوریه، برای رهایی خود از شر اسد و خامنه ای نیز از همین مقوله بوده است.

این در حالی است که جنبش سبز تاکنون دو پیروزی مهم را پشت سر گذاشته است: شکست پروژه خلافت در خاندان خامنه ای و لو رفتن پروژه ریاست جمهوری مشایی. اکنون این جنبش با اراده محکم و استوار، انسجام و وحدت و همبستگی، در آستانه پیروزی بر سومین و آخرین خواسته خود برای حصول به آزادی و دموکراسی و جامعه مبتنی بر حقوق بشر و جدایی دین از سیاست در میهن خود ایران است. زلزله ای هم که در منطقه بجان دیکتاتورهای تک حزبی و تمامیت خواه افتاده، زمینه روانی و خارجی این اقدام نهایی را، فراهم ساخته است. جنبش مردم ایران، بی نیاز به رهبر، همچون جنبش های پیروز اخیر در مصر و تونس که بطور خودجوش دو رهبر خودکامه را به زیر کشیدند و در حال به زیر کشیدن قذافی و بشار اسد هم هستند، با یک گام دیگر خواهد توانست شعار محوری: مبارک بن علی نوبت سید علی، در تظاهرات میلیونی 25 بهمن سال گذشته را تحقق به بخشد.خوشبختانه شرایط بمراتب از دو سال پیش برای یک تحول دموکراتیک در ایران، بشکل بسیار مناسبی فراهم شده است. در جامعه ای که هرم قدرت بخاطر تقسیم غنایم کودتای 22 خرداد و نیز بیعرضگی در حل مشکلات معیشتی مردم دو شقه شده و تنها نیروی باقی مانده حکومتی، بشکل آلترناتیو دولتی نیز به دریوزگی به دو راس مشتق شده قدرت رفته است. هرگونه مبارزه مدنی اعم از اعتصابات تا تظاهرات خیابانی، از سوی مردم، موجب پیوستن نیروهای مایوس، دودل، پشیمان از سرکوب مردم بخاطر چنین رهبران نالایقی، ناراضی از شرایط روز و ترسان از آینده خود و در نتیجه ریزش انفجاری این نیروها به طرفداری از مردم خواهد شد. منطقه و جهان نیز این بار با سرعت از جنبش مردم ایران پشتیبانی خواهند نمود. همراهی، پشتیبانی وپیوستن مردم به تظاهرات دانشجویی 25 اردیبهشت زمینه را برای خیزش عمومی جنبش، در سالگرد کودتای 22 خرداد، بیش از پیش فراهم خواهد نمود. کمپین سفارت سبز اطمینان دارد صبح سحر و در آغوش گرفتن نوید پیروزی برای جنبش مردم ایران بسیار نزدیک است.

کمپین سفارت سبز
دفتر مرکزی اسلو
نروژ

Read more