۱۳۸۹ اسفند ۱۷, سه‌شنبه

آقای طائب ، کور خواندی ! جنبش سبز با موسوی یا بدون او کار خود را ادامه می دهد در پی "افشای مشکوک" سخنان حسین طائب در خصوص اختلاف افکنی در میان مردم

در پی "افشای مشکوک" سخنان حسین طائب در خصوص اختلاف افکنی در میان هواداران جنبش سبز و مطرح کردن این موضوع که به عده ای در خارج کشور پول داده اند تا با راه اندازی وبسایت و ... نقش مهندس موسوی را در جریان اعدامهای سال 67 زیر سؤال برده و به این وسیله او را در موقعیت خطرناکی قرار دهند ، باید بگویم ( البته اگر این سخنان صحت داشته باشد و افشای آن نیز تعمدی نباشد ) که همانگونه که انتظار داشتم ، این آقایان از شعور هیچ بهره ای نبرده اند ! شاهد این مدعا نیز همین سخن است چرا که این آقایان نه تنها هنوز نمی فهمند بلکه با همه ذکاوت ادعایی شان به این باور ساده نیز نرسیده اند که جنبش سبز ساخته و پرداخته یک انتخابات نیست ! جنبش سبز طغیان خشم مردمی است که در طول سی و دو سال حاکمیت دیکتاتوری جمهوری اسلامی از پله انتخابات تنها بعنوان یک نقطه شروع استفاده کردند. این مردم ، امروز ، فریاد مرگ بر دیکتاتور سر می دهند ، فریادی که بزودی این نظام جهنمی را با امثال طائب به زباله دان تاریخ خواهد فرستاد . آقایان مهندس موسوی و کروبی ، چنانکه بارها نیز اعلام کرده اند ، تنها همراهانی در کنار این جنبش هستند . در واقع این آنها هستند که به جنبش وابسته اند نه جنبش به آنها !
تازه ! گیرم که مهندس موسوی حتا از اعدامهایی که توسط امثال همین آقای طائب و به فرمان خمینی انجام شده است خبر نیز داشته باشد ، 20 سال سکوت معنادار ایشان نشانه خوبی است که پی ببریم که او هرگز با این رویه موافق نبوده و نیست . او یک هنرمند است و یک هنرمند - بر عکس یک روحانی نمای جلاد و ابله - هرگز طرفدار اعدام و مرگ و خشونت نبوده و نخواهد بود . آثار مهندس موسوی نشاندهنده طبیعت او منش اوست . این را هر کس و نا کسی می داند . به هر حال ما کماکان جمهوری اسلامی و خمینی و عوامل پیدا و پنهان او را به خاطر آن اعدامهای دسته جمعی برای همیشه تاریخ زیر سوال خواهیم برد . برای این کار هم نه نیازی به پول جمهوری اسلامی داریم و نه نقطه هدفمان را گم می کنیم . آنقدر هم بصیرت داریم که بدانیم اگر قرار باشد کسی به خاطر آن اعدامها زیر سؤال برود قطعاً آن شخص مهندس موسوی نخواهد بود .
جنبش سبز قائم به فرد نیست . این جنبش چه با همراهی آقایان مهندس موسوی و کروبی و - دردمندانه - چه بدون ایشان راه خود را تا سپیده دم آزادی و برقرای یک حکومت صددرصد مردمی و سکولار ( بمعنای عدم دخالت دین در دولت ) ادامه خواهد داد و برگزاری اولین انتخابات صددرصد آزاد در ایران گواه این مدعا خواهد بود .
زنده باد آزادی
پاینده باد ایران
برقرار باد جنبش سبز آزادیخواهی و حق طلبی ایرانیان
سرنگون باد تمامی اشکال دیکاتوری در سرتاسر جهان

Read more