۱۳۸۹ بهمن ۲۸, پنجشنبه

بیانیه کمپین سفارت سبز مورخ بیست وهشتم بهمن ماه 1389


بیست پنج بهمن بازخروش جنبش سبز
بیست و پنج بهمن خون تازه ای بود در رگ های جنبش سبز تا دلبستگان
آن دوباره قدرت خود را به رخ کشیده و منکران آن به رأی العین ببینند که جنبش نمرده است. حسین شریعتمدار یکبار به طعنه گفت : چه کسی از سر لشگر موسوی و کروبی بی لشگر می ترسد؟ او و بزرگ تر از او اینک لشگر سبز را در خیابان ها دیده و از ترس هراسیده اند که برای لاپوشی خون دوباره ای که از جنبش ریخته اند، اینبار بدتر از رأی دزدی ، مبادرت به شهید دزدی کرده اند تا شهید سبزمان صانع ژاله را به برچسب ناچسب بسیجی بودن متصف کنند بلکه نیازمند توجیهاتی از قبیل مننژیت و ...غیره نباشند
پس از دوسال سرکوب بی امان گویی خیزش ملت ایران را سر باز ایستادن نیست. شگفتا این یاوه گویان برای مستبدان عرب نسخه ی گوش دادن به آراء ملتشان را می پیچند ولی در ایران میلیون ها معترض را نادیده می انگارند. طرفه اینکه اینان جنبش سبز را فتنه و مفتی عربستان نیز خیزش جهان عرب را فتنه می نامند. با این تقارن می توان یافت که ارباب منبر و فتوا را فرقی نیست چه در عربستان و چه ایران با یک فرق و آن اینکه مفتی عربستان مبرا از بیماری مالیخولیا خود را ولی امر مسلمین جهان و نائب بر حق امام زمان نمی شمارد
خودکامگان صاحب منبر و فتوا بدانند، رهبران در حبس خانگی، فعالان در زندان، مطبوعات در محاق توقبف و سلاح های برهنه هیچ یک نمی تواند جنبشی را در قرون وسطا از پای درآورد چه رسد به عصر ارتباطات. رهبر خودکامه ایران اگر نشنید، جهانیان شنیدند فریادی که از حلقوم مردم آزادیخواهی ایران برخاست: مبارک ، بن علی... نوبت سید علی

بازخروش جنبش سبز خجسته باد

کمپین سفارت سبز/ 28 بهمن 89

www.sefaratesabz.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر