آشنائی با محمدرضا حیدری کنسول سابق ایران


محمّد رضا حیدری کنسول سابق ایران در اسلو است که در ژانویه ۲۰۱۰ در اقدامی علیه دولت کشور متبوعش، از پست خود استعفا داد.
او کارشناس حقوق و روابط کنسولی از مرکز روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران است و مدت ۲۰ سال در دولت ایران مشغول به خدمت بوده است. او در کشورهای گرجستان، آلمان و ۳ سال اخیر در اسلو فعّالیّت داشته است.
 پست‌های قبلی وی کارشناس ارشد دردفتر اداره کل کنسولی وزارت امور خارجه، کنسول ایران در گرجستان، کارشناس ارشد اداره سجلات واحوال شخصیه، کنسول ایران در آلمان(فرانکفورت)،کارشناس ارشد در دفتر اداره گذرنامه وروادید مستغر درفرودگاه مهرآباد و امام خمینی، کنسول ایران در نروژ (اسلو) می باشد.
حیدری ۷ ژانویه استعفای خود را جهت عدم همکاری با دولت ایران اعلام کرد و دلیلش برای این کار را اعتراضش به برخورد حاکمیّت با درگیریهای پس از انتخابات در ایران بیان کرد. او در تلاش بود که باقی دیپلماتهای ایران را متقاعد کند که به او بپیوندند. پس از آن که سفارت جمهوری اسلامی ایران در نروژ خبر استعفای سرکنسول خود را شایعه دانسته و اعلام نمود که مأموریّت او به پایان رسیده و جانشین او نیز از دو هفته پیش رسیده بوده است، حیدری این ادّعا را تکذیب کرده و تأکید کرد که استعفا نموده است.
واکنش وزارت امور خارجه 
منوچهر متّکی، وزیر امور خارجه ایران خبر استعفای حیدری را تأیید کرد امّا اعلام داشت که وزارت امور خارجه ایران آن را نپذیرفته است. با این همه حیدری عدم پذیرش استعفایش را جدّی نگرفته است.
حمایت از جنبش سبز و میر حسین موسوی
او ۱۳ روز بعد از استعفایش یعنی در ۲۰ ژانویه تقاضای پناهندگی سیاسی برای خود و خانواده اش از دولت نروژ نمود که در ۱۷ فوریه مورد پذیرش واقع شد. محمّد رضا حیدری مصاحبه هایی داشته که در آنها از میرحسین موسوی و جنبش سبز ایران اعلام حمایت کرده است. مردم ایران با شعارهای خود از او به عنوان سفیر سبز ایران یاد می کنند.
تأسیس کمپین سفارت سبز 
حیدری پس از استعفاء، اقدام به تأسیس کمپین سفارت سبز نمود و از سایر دیپلماتهای ایران و کارکنان وزارت امور خارجه در تهران خواست به آن ملحق شوند و بجای آنکه نماینده آنچه آن را دولت کودتا خواند باشند، سفیر صدای به زعم وی حق طلبانه ملّت خود باشند.
Read more