۱۳۹۲ خرداد ۱۲, یکشنبه

متن سخنرانی محمد رضا حیدری سخنگوی کمپین سفارت سبز و عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران در سمینار شورای ملی در تورنتو-کانادا

با درود امروز پس از گذشت چهار سال از ماجرای انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 حکومت اسلامی کاملاً ملت ایران را در داخل کشور به گروگان گرفته و می خواهد با اقدامات سرکوبگرانه خود (رعب و وحشت ) و با ایجاد یاس و نامیدی دردل مردم از برقراری دموکراسی در ایران جلوگیری نماید .
همچنین با پیگیری برنامه های مشکوک هسته ای و جاه طلبانه کشور ما ایران را در آستانه یک جنگ دیگر قرار دهد .
لذا وظیفه تک تک ما ایرانیان در خارج از کشور ، این است که به مردم داخل ایران امید داده و با حمایت و اتحاد خود در قالب شورای ملی ایران به کمک آنها آمده تا پتانسیل نهفته در مردم کشور که همانند آتش زیر خاکستر می باشد دوباره زبانه کشد .
در اینجا باید تاکید کنم که اصل اول مورد توجه دوستان ما در کمپین سفارت سبز در فراخوان شورای ملی، موضوع آشتی ملی می باشد. تا براساس آن بتوان تمام نیروهای مخالف حکومت اسلامی را در داخل کشور به سوی فراخوان منشور شورای ملی حرکت داده و باایجاد یک امنیت روحی ،از آنها در پروسه رهائی ملت ایران از حکومت استبدادی اسلامی بهره مند شویم .
همچنین دول دموکراتیک دنیای امروز نیز می توانند با انجام تحریم سیاسی حکومت اسلامی همانگونه که دولت کانادا در این امر پیش قدم بوده ، این امید را به ملت ایران داده که جامعه جهانی حاضر به مماشات با جمهوری اسلامی در خصوص مسائل مهمی چون نقض حقوق بشر و دموکراسی نمی باشد .
لذا آنها باید حکومت اسلامی را مانند حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی و رژیم یان اسمیت در  رودزیا با تحریم سیاسی خود ،مجبور به گفتگو با اپوزیسیون واقعی ملت ایران برای انجام انتخابات آزاد در چارچوب میثاق های بین المللی و سازمان ملل وادار نمایند .
با تشکر
دفترسیاسی شورای ملی ایران
دوشنبه سیزدهم خرداد ۱۳۹۲ ه‍. ش.
  
Read more