۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۰, سه‌شنبه

تبریک به مناسبت تشکیل شورای ملی ایران


باوجود کارشکنیها و توطئه فراوان, اولین گام بزرگ در جهت وحدت ملی و طبیعتا استقرار حاکمیت ملی برداشته شد. گام دشواری که رضایت خاطر ایرانیان دلنگران بیشماری را تامین نموده و لذا تحقق این ارمان بزرگ و اصلی در راستای وحدت ملی را گرامی داریم.دستاورد مقدماتی این ارگان واحده , دلگرم شدن توده های مردمی , امیدواری بیشتر انها به پایان شب سیاه و جدی گرفته شدن ملییون ایرانی در عرصه سیاست جهانیست.
هیچ راه دیگری جز اتحاد و همبستگی پیش روی ایرانیان نبوده و نیست.
وظیفه ملی ایرانیان شرافتمند و متعهد, با هر گرایشی که دارند اینست که در راه انسجام هرچه بیشتر ان بکوشند. بیش ازین اجازه ندهند که مزدوران حکومت اسلامی مرتجع انها را چون لشکری تار و مار و بی هدف بجان یکدیگر بیفکنند! 
هرچند نغمه شوم تفرقه افکنان رسوا رفته رفته به خاموشی خواهد گرائید, ولی مخالفت و دسایس عناصر حکومتی فزونی میگیرند. 
بر جوانان ایرانی است که با مشارکت فعال درین امر خطیر, سرنوشت سیاسی و رقم زدن اینده خود و فرزندانشان و نسل های اتی ایرانی را در دست گیرند.کمپین سفارت سبز

نروژـ اسلو
۲۰۱۳/۰۴/۳۰
Read more