۱۳۹۱ اسفند ۱, سه‌شنبه

هشدار کمپین سفارت سبز در خصوص زخمی شدن رژیم و سیاست تهاجمی جدید،علیه مردم ایران اعم از داخل و خارج.

اطلاعات واصله از وزارت امور خارجه،سفارت خانه ها و کنسولگری های ایران حاکی است در پی شکست های  پشت سر همی که رژیم اسلامی یکی بعد از دیگری ، در همه ی عرصه های داخلی و خارجی ، دچار آن گردیده، نهاد های امنیتی اعم از اطلاعات و سپاه قدس ، بار دیگر عملیات درون و برون مرزی خود را ، تشدید نموده اند تا فعالان سیاسی و ایرانیان خارج از کشور و بستگان و نزدیکان آنان در داخل،بخصوص اعضا،خانواده ها و همکاران کمپین سفارت سبز و روزنامه نگاران را ،شدیدا تحت فشار قرار داده ،مانع از تداوم مبارزات آنان ،برای رهایی ایران از نکبت جمهوی اسلامی گردند.حرکات اخیر و بیانیه وزارت اطلاعات در خصوص اتهام کذب ارتباط روزنامه نگاران و ارباب جراید، با رسانه های خارج، اعم از رادیو فرانسه،فردا،آلمان، صدای آمریکا و بی بی سی و... موّید حرکت تهاجمی رژیم ،برای ایجاد جو رعب و وحشت در جامعه، بخصوص محدود کردن اطلاع رسانی شفاف به مردم ،جهت تداوم تحمیق و نا آگاهی جامعه، در خطری که تمامیت ارضی و منافع ملی را ،بخاطر حفظ منافع نظام تهدید می کند ، می باشد. رسیدن مسئله اتمی رژیم به مرحله نهایی و نود دقیقه، باخت - باخت و تدارک و آمادگی جهت سرنوشت سازترین و مهمترین انتخابات حکومت اسلامی ،طی 33 سال گذشته و کسب مشروعیتی که  رژیم از آن انتظار دارد،بزعم رهبر رژیم ،باید همه نیروهای خالص نظام با آمادگی مطلق، زمینه را برای عبور سالم و قدرتمند، از مهمترین و حیاتی ترین پیچ و گردنه تاریخی نظام ،فراهم نمایند.در نتیجه بگفته وی ،مراقبت بیشتر از ترفندهای دشمن و نیز تحت کنترل بیشتر قراردادن مردم ایران و خدیم و خنثی کردن فعالیت های مبارزاتی آنان ولو با گروگان گرفتن اعضای خانواده و ایجاد جو رعب و وحشت در جامعه، تا حد عملی شدن این خواسته بصورت دستور فتوایی،توسط رهبر توصیه گردیده است.عدم همکاری و ارتباط مردم با اپوزیسیون،منفعل ساختن و مرعوب کردن،ایجاد تله های امنیتی،نشر اکاذیب و اخبار دروعین فرافکنانه ،از جمله این دستور العمل شیطانی می باشد.در نتیجه این کمپین ،به هموطنان اعم از مقیمین داخل و خارج از کشور، از هر قشر و طرز فکر و تلقی که هستند، توصیه می نماید. با هوشیاری و چشمان بازتر و با دقتی ریاضی ،مسائل حول و حوش خود ،اطرافیان و اعضای خانواده خود را نگریسته ،در دام وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی رژیم نیافتند.در خصوص ارتباطات امنیتی رژیم (مستقیم،غیر مستقیم) دقت لازم بعمل آورند.درین شرایط نهادهای امنیتی کشورهای دیگر، در حال رصد نمودن نهادهای امنیتی رژیم هستند.بدیهی است درین تقابل امنیتی هوشیاری،دقت و مراقبت های امنیتی عوامل رژیم ،تشدید گردیده،مامورین،لابی های رژیم در آمریکا،اروپاو آسیا بمراتب فعال تر شده اند.تماس با ایرانیان بخصوص آنهایی که وضع مالی عالی دارند و ایرانیانی که صاحب کرسی و منصب اند و ایرانیانی که می توانند برای رژیم مفید یا موٍثر باشند(هم له و هم علیه رژیم) از جمله این دستورالعمل بوده و این عزیزان ،تحت نظر برای به تله افتادن در دام های امنیتی رژیم اند.باید اتحاد خود را حفظ و مانع از تفرقه اندازی ،از سوی عوامل رژیم باشیم.هشدار این کمپین به هموطنان مقیم خارج این است ،در آستانه انتخابات پیش روی حکومت اسلامی ،در خرداد ماه آتی ،بیداری ملی،انسجام ملی، هماهنگی و وحدت ملی ، توام با هوشیاری ملی، برای رسیدن به آن نقطه جوشان و انفجاری که سالها منتظرش بودیم، فرا رسیده و سه ماه آینده آبستن حوادثی است که برای پیروزی نهایی ،دست در دست همدیگر ،حداکثر استفاده را باید بعمل آوریم.

کمپین سفارت سبز 
دفتر مرکزی-اسلو
نروژ
اسفندماه 1391
فوریه 2013
Read more