۱۳۹۳ آذر ۲۰, پنجشنبه

شروع عملیات برنامه اقتصاد مقاومتی رهبر جمهوری اسلامی با گرانی نان ؟

به گفته رسانه های جمهوری اسلامی گرانی بیش از حد انواع نان که قوت اصلی مردم فقیر کشور است از نقاط مختلف کشور به گوش می‌رسد! تنوع نرخ‌های نانوائی ها به حدی است که برخی مسئولان نظام اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها، میزان افزایش قیمت نان را که قرار بود حداکثر ۳۰ درصد باشد، به طور میانگین ۳۰ تا ۳۵ درصد دانسته و البته شواهد ‌حکایت از دست کم ۴۰ درصد دارد . 
شاید خبر گران شدن نان برای بخشی از مردم فقط شنیدن آمار و ارقام باشد و یا حتی بخش دیگری که ۶ میلیون ثروتمند وابسته مستقیم و غیر مستقیم به مراکز قدرت نظام هستند اصلاً چنین اخباری را نه دنبال می کنند و نه برایشان مهم است ،اما برای میلیونها نفری که زیر خط فقر هستند ( به گفته مقامات جمهوری اسلامی ۷ میلیون نفر در شرایط فقر شدید بسر می برند که در آینده‌ای نزدیک میزان آن به ۱۰ میلیون نفر افزایش خواهد یافت ) آنقدر اوضاع اسفناکتر خواهد شد که از گرسنگی و بدبختی حتی توان اعتراض هم ندارند.
طبق آمار دولتی حداقل فقط تهران ۱۵۰۰۰ کارتن خواب دارد که این آمار نشان از آن دارد که صدها هزار کارتن خواب و بی خانمان که سهم آنها از ثروت کشور فقط یک کارتن یا یک چادر یا حلبی است چه بر سرشان خواهد آمد وکودکان کار و خیابان, کپر نشینان و زاعه نشینان و حلبی آباد و بی کاران و کارگران و خانواده های بی سرپرست و...
آنکه غم نان دارد اما قدرت اعتراض ندارد و آنکه قدرت اعتراض دارد اما غم نان ندارد. ظاهرا مردم ایران منتظرند ،اما هموطن سر در گریبان بردن و نشستن و منتظر معجزه ای ماندن تا فردی ظهور کند یا فلان قدرتی به داد ما برسد،این درد بزرگ را درمان نمی کند. دوای این درد ،ما مردم ایران هستیم ،که باید با درایت این سکوت و خمودگی و بی عملی را بشکنیم و با انجام اقدامات مرتبط با مبارزات بدون خشنونت و سازماندهی نیروها در ایجاد برنامه های نافرمانی مدنی حرکت دموکراسی خواهانه ملت ایران را سازمان و شکل دهیم، زیرا آنچه مسلم است ، تمام جناح های رژیم اعم ازاصلاح طلبان حکومتی و اصولگرایان فقط در صدد حفظ منافع عالی رژیم و رعایت حقوق ولایت مطلقه فقیه هستند . 
پس هموطن ، آنچه منافع ملی ما ایرانیان را تامین می کند خود ما مردم ایران هستیم. بی توجهی و سکوت ما درین مقطع حساس موجب خرابی و بربادی و تجزیه کشورمان می شود .نباید بگذاریم که با عدم اقدام مناسب و بی تفاوتی ما ،نسل های بعدی با نفرت و به بدی ازنسل ما یاد کنند. دشمن اصلی ما مردم ایران و منطقه، نظام جمهوری اسلامی است با حذف این حکومت ،ایران و منطقه و جهان نفس راحتی خواهند کشید.

کمپین سفارت سبز
Read more