۱۳۸۹ اسفند ۲۷, جمعه

تبریک عید نوروز نور و خرد سبزی و خرمی بر جهل و جنون سیاهی و تباهی به همکاران و همدلان و همرزمان کمپین سفارت سبز در مرکز و نمایندگیهای خارج

Read more

تبریک سال نو و اعلام این سال به عنوان سال پایان فتنه ولی فقیه توسط قهر و خشم ملی ایران

Read more

پیام همــــدردی کمپیـــن سفارت سبــــز با مردم انساندوست ژاپــــــــن

Read more