۱۳۸۹ دی ۴, شنبه

علی اکبر صالحی سرپرست وزارت امورخارجه : فرار مغزها يک حقيقت است، برخی اساتيد را نبايد به کشور بازگردانيم، ايلنا

پس از سرکوب صدای ملت در داخل کشور توسط دولت استبدادی احمدی نژاد ، اینک عوامل رژیم جهت ایرانیان مقیم خارج از کشور اقدام به طرح ریزی برنامه های جدید به منظور شناسائی و سرکوب صدای ملت که اینک از خارج ازمرزهابگوش می رسد در حال تدارک برنامه هستند به سخنان جانشین متکی کمی دقت کنید که این مطالب را پس از هماهنگی با وزیر اطلاعات دولت کودتا عنوان کرده است .

علی اکبر صالحی سرپرست وزارت امورخارجه دراولين نشست تخصصی بررسی دستاوردهای دومين همايش ايرانيان خارج از کشوربه مساله فرار مغزها اشاره کردو گفت: اگربه اين مساله را به عنوان يک حقيقت بپنداريم ،بحث اين خواهد بود که چگونه بايد اين سرمايه را به بهره مندی از اين مغزها تبديل کنيم.

سرپرست وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد : اگر به آنها به ديده اندوخته‌های خود نگاه کنيم شايد يک راه همراهی برای انتقال علم و تکنولوژی برای کشور به وجود بيايد.صالحی با بيان اينکه ايران کشوری آزاد بوده و مساله مهاجرت يک امر ارادی است که نمی‌توان مقابل آن را گرفت اظهار کرد: مسائل اجتماعی، سياسی و فرهنگی از موجبات مهاجرت انسان است و اساس مهاجرت يک امر سلبی نيست.

صالحی در ادامه افزود :‌ هرچند در سالهای اخير پيشرفتهای علمی در ايران صورت گرفته است اما اگر استادی را در دانشگاه بين المللی از جمله هاروارد داريم ، چرا بايد او را به ايران بياوريم ؟ اگر بگوييم امکانات و شرايط تحصيلاتی آمريکا را در ايران داريم ، قطعا به گزاف و غلو سخن گفته ايم .
وی سپس باطرح اين پرسش که چگونه می‌توانيم از فرار مغزها بهره برداری لازم را کنيم ، گفت: در زمانی که در وزارت علوم بودم در خصوص اساتيد ايرانی خارج ازکشور طرحی ارائه و حتی اجرا شد و بر اين اساس اساتيد که در دانشگاه‌های خارجی مشغول به تدريس هستند طی ضوابطی ساليانه يک ماه الی دو ماه به کشور آمده و در داخل از آنها استفاده کنيم.

رييس کارگروه کنسولی بر طبقه بندی ايرانيان خارج ازکشور تاکيدکرد و گفت: اگر ايرانيان خارج از کشور رابه صورت اساتيد، ‌دانش آموزان، تجار، هنرمندان و جوانان طبقه بندی کنيم می‌توانيم شيوه‌هايی را برای آنها اتخاذ کنيم و يا پيشنهاداتی را مقابل آنها بگذاريم تا اتصال آنها به کشور بيشتر شود که در اين صورت ما برنده هستيم.

ایشان از شناسايی و جذب نخبگان ايرانی در خارج از کشور ومعرفی آنها به نهادهای زير بط، ايجاد مجتمع قضايی ويژه ايرانيان خارج از کشور، برگزاری ۲۶ همايش در نقاط مختلف جهان، ايجادتسهيلات ويژه دانشجويان برای سفر به کشور را ازخدمات وزارت خارجه در ارتباط با ايرانيان خارج ازکشورعنوان کرد.

وی در ادامه به حضور هنرمندان ايرانی در خارج از کشور اشاره کرد و گفت: هنرمندان ايرانی در خارج ازکشور وجود دارد استعدادهای بالای خدادادی دارند اما از ديدگاه ما رها هستند. اگر بتوانيم شيوه‌هايی را بيانديشيم که طبقه هنرمند خارج ازکشور را به صورت مطلوب و عقلانی مديريت کنيم رسما در اين زمينه می‌توانيم بهره‌های بسياری ببريم.

صالحی خاطرنشان کرد: در سال‌های اوليه بعد از انقلاب تصور اين بود که کسانی که به خارج از کشورکردند شايد همه آنها همراه انقلاب نباشند اما در سال‌های اخير تصور خوبی از اين قشر در داخل کشور به وجود آمده است.

وی تاکيد کرد: مقابل دگرگونی وتحول را نمی‌توان گرفت اما بايد از اين مسائل چنان پيش افتاد که چالش‌های بين‌المللی را مديريت وآنها را به فرصت تبديل کنيم.

صالحی در پايان گفت: وزات خارجه در حد وزارت خود در ارتباط با ايرانيان خارج از کشور همه وظيفه و هم تکليف دارد و اميدوارم در آينده به طرح‌هايی بيانديشيم تا با عملياتی کردن آنها بتوانيم علاقه آنان را نسبت به گذشته بيشتر کنيم.


Read more

دستورالعمل جدید وزارت اطلاعات برای جذب ایرانیان خارج از کشورو استفاده از توانائی آنان برای مهار جنبش سبز

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، حيدر مصلحي وزیر اطلاعات روز شنبه در نشست تخصصي دستاوردهاي ايرانيان خارج از كشور در سالن همايش هاي دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به فتنه سال 88 اظهار داشت: انديشمندان ما در وزارت اطلاعات به خوبي با دشمنان برخورد كردند.

مصلحي با بيان اين كه در آن زمان ايميل ها بهترين ابزار براي ارتباط بيگانگان با داخل كشور بود اظهار داشت: تسلط دستگاه اطلاعاتي جمهوري اسلامي ايران به اين ايميل ها استكبار را با مشكل مواجه كرد.

وي گفت: فردي در مصاحبه اي اعلام كرده بود كه جمهوري اسلامي ايران به ايميل ها تسلط دارد ظرف 24 سال ايميل هاي بيگانگان به افراد نفوذيشان فرستاده مي‌شود توسط آنان كد و رمزگذاري شد ولي به همت وزارت اطلاعات ظرف 48 ساعت اين كد و رمزگذاري ها باز شد و اين شكست ديگري براي آنان بود.

وزير اطلاعات در ادامه با تاكيد بر اين كه دشمنان به دنبال يارگيري از ميان ايرانيان مقيم خارج از كشور هستند گفت: ما بايد جلوي رسيدن دشمنان به اين نيت را بگيريم.

وي افزود: ايرانيان خارج از كشور را بايد به عنوان نيروي بالقوه اي كه در صورت جذب و ساماندهي عمق استراتژي و ضريب امنيت كشور را افزايش مي‌دهند در نظر گرفت.
مصلحي با بيان اين كه مهاجران در تمام دنيا براي كشورشان فرصت فراگير هستند اظهار داشت: متاسفانه فقدان برنامه ريزي هدفمند براي ايرانيان خارج از كشور آنان را به كانون توجه بيگانگان تبديل مي‌كند و در برخي اوقات بيگانگان از اين افراد عضوگيري مي‌كنند.

وزير اطلاعات در ادامه گفت: البته اين عضوگيري شامل همه ايرانيان خارج از كشور نمي‌شود و بخش عمده اي از آنان در مقابل بيگانگان ايستاده اند.

وي سپس به اعتمادسازي متقابل اشاره كرد و گفت: ارتباط آنان با داخل هر چه مداومتر و كارآمدتر باشد اعتماد متقابل بيشتر مي‌شود.
مصلحي با تاكيد بر اين كه بايد به اشتراكات ميان دو طرف تاكيد بسزايي شود گفت: ارزش هاي ملي، هويت مشترك، تعلقات ديني، ايراني بودن، تعلقات تاريخي، مواريث مشترك از جمله اشتراكات مشترك ميان ايرانيان داخل و خارج از كشور است كه همواره بايد به آن تاكيد شود.
وي در ادامه ميل به پيشرفت و سربلندي را از ديگر موارد مشترك ميان ايرانيان خارج و داخل كشور دانست كه مي‌تواند باعث ارتباط دو طرف شود.
مصلحي افزود: نسل هاي جديد ايرانيان مقيم خارج از كشور نبايد با زبان و هويت خود بيگانه باشند و دستگاه هاي مختلف بايد با تعريف دقيق امكان حضور ايرانيان در داخل را تسهيل كنند.
وي با بيان اين كه در كارگروه‌هاي ايرانيان خارج از كشور لازم است تمهيدات امنيتي شكل گيرد گفت: با توجه به اين كه بعضي از ايرانيان در كشورهايي هستند كه سرويس‌هاي اطلاعاتي قوي در آنجا حكمفرماست بايد در كارگروه ها تمهيداتي امنيتي بيانديشيم.

وزير اطلاعات با تاكيد بر اين كه ايرانيان مقيم خارج از كشور نيازمند حمايت عاطفي، حقوقي و اجتماعي هستند اظهار داشت: جذب و حفظ ارتباط با ايرانيان مقيم خارج از كشور امروز براي ما تبديل به يك ضرورت شده است.

وي با بيان اين كه دشمنان به دنبال يارگيري از ايرانيان مقيم خارج از كشور هستند گفت: سرويس هاي اطلاعاتي آنان به دنبال ايجاد ارتباط با ايرانياني هستند كه به هر نحوي به كشورهاي ديگر مهاجرت مي‌كنند.

وزير اطلاعات اظهار داشت: ما در اطلاعاتي كه داشتيم به برنامه هاي ده ساله آنها رسيده ايم كه آنها با ايجاد هسته‌ها، مراكز و پژوهشكده هاي علمي به دنبال جذب نخبگان ايراني هستند و بعد از پنج يا شش سال از اين ايرانيان به عنوان جاسوس استفاده مي‌كنند.

وي افزود: رويكرد ما بايد فرصت طلبانه باشد زيرا رويكرد تهديد محور براي نظام هزينه هاي زيادي را در بردارد.

وزير اطلاعات با بيان اين كه سه چهارم ايرانيان خارج از كشور اپوزوسيون نيستند گفت: بسياري از ايرانيان مقيم خارج از كشور احساس مسووليت مي‌كنند و تنها عده كمي از آنها اپوزوسيون هستند.

مصلحي با بيان اين كه سرويس هاي بيگانگان امكانات سنگيني را در اختيار اپوزوسيون قرار مي‌دهند گفت: آنها عده قليلي هستند ولي پژواك صداي آنان سنگين است.
وي در ادامه با بيان اين كه نگاه به ايرانيان خارج كشور بايد نگاهي ايراني اسلامي باشد گفت: براي رسيدن به ساختار مناسب ضرورت دارد بعد زبان فارسي و هويت ايراني اسلامي حفظ شود و ما با جديت از زبان فارسي محافظت كنيم.

Read more