تشکیل کمپین سفارت سبزکمپین سفارت سبز
درخواست از کلیه کارمندان سفارتخانه ها و سر کنسولگری های ایران
برای پیوستن به "کمپین سفارت سبز"
دوستان و همکاران گرامی!
کشور ما روزهای دشواری را تجربه می کند، امروز مقاومت در برابر تهاجم آشکار به حقوق ملت، اعتراض علیه نقض آشکار حقوق شهروندان و منزوی نمودن دولت کودتا و حامیان آن به یک وظیفه ملی و میهنی برای همه تبدیل شده است.
بیائید به جای نمایندگی دولت کودتا، سفیر صدای آزادیخواهی جنبش سبز مردم ایران باشیم. با تشکیل سفارت سبز مردم ایران افکار عمومی جهانیان را متوجه ستمی بسازیم که بر کشور و مردم آن می رود و فاجعه نقض حقوق بشر علیه هموطنانمان را افشا کنیم.
اهداف کمپین ما :
· اعلام همبستگی دیپلمات های ایران، با جنبش سبز آزادیخواهانه مردم ایران و ترک سفارتخانه های جمهوری اسلامی.
· انعکاس مطالب مردم ایران و رساندن صدای حق طلبانه آنان به سراسر جهان.
· دفاع از حقوق بشر و افشای نقض فاجعه بار آن در کشورمان توسط حاکمیت.
· به رسمیت شناختن حق مردم در تعیین سرنوشت خودشان و دفاع از خواست انتخاب آزاد.
· ایجاد تسهیلات و امکانات لازم بمنظور کمک به ملحق شدن دیپلمات ها به آغوش ملت.
· جدائی دین از سیاست.
از کلیه احزاب و سازمانهای سیاسی، نهادها و کمیته های مدافع حقوق بشر، جنبش ها و تشکلات مدافع جنبش سبزمی خواهیم با ما همراه شوند و با انتشار اطلاعیه ، حمایت خود را از این کمین اعلام نمایند.
تا بتوانیم همگام و هماهنگ با مبارزات مردم کشورمان کمپین دیگری را علیه دولت جمهوری اسلامی سازمان دهیم. برای تحقق اهداف این کمپین پیشاپیش ازهرگونه پیشنهاد استقبال می کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر و همفکری با ما تماس حاصل فرمائید.
محمد رضا حیدری
کمپین سفارت سبز – نروژ
پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸ - ۲۸ ژانويه ۲۰۱۰
شماره تلفن دفتر مرکزی: 004741287232
mohammedr.heydari@gmail.com

Read more