۱۳۹۲ آذر ۲۹, جمعه

بازی جدید آمریکا و نقش جمهوری اسلامی !

باراک اوباما رئیس جمهورآمریکا در سخنرانی پایان سال ۲۰۱۳ خودگفت: تحریم‌های جدیدعلیه جمهوری اسلامی درزمان حاضرضرورتی ندارندوتوافق هسته‌ای اخیردر ژنوفرصتی برای حل مشکلی است که دهه‌ها بر جای بوده است وباید این فرصت را به آزمون گذاشت وحال باید ببینیم آیا جمهوری اسلامی می‌تواند ازمسیری قابل قبول با جامعه جهانی همکاری کندونگرانی‌ها را درباره برنامه هسته‌ای خود برطرف سازد یا نه.همچنین درهمین راستا رئیس جمهورآمریکا در سخنانی در ششم دسامبر نیزگفته بود که می‌تواند توافق جامعی را با جمهوری اسلامی تصور کند که شامل یک مکانیسم تایید و بازرسی‌های گسترده است اما درعین حال به تهران اجازه می‌دهد ازانرژی صلح‌آمیز هسته‌ای بهره‌مند شود. این در حالی است که تعریف انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای یکی ازسخت‌ترین چالش‌های پیش رو به شمار می‌رود زیرا مقامات مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسلامی براین نکته پافشاری دارندکه نمی‌خواهد از غنی‌سازی با خلوص پایین در خاک ایران دست بکشند. 
البته آقای اوباما نیز می‌گوید اینکه از ایران خواسته شود از تمامی برنامه‌های غنی‌سازی خود دست بکشد، واقع‌بینانه نیست وایران می‌تواند ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم محدود را تحت نظارت دقیق در اختیار داشته باشد.

شایان ذکر است که بیت آقای خامنه ای که از ابتدا به این مذاکرت خوشبین نبوده و به آمریکا و غرب بی اعتماد است به این سخنان آقای اوباما هیچ واکنش جدی نشان نداده است، اما آقای هاشمی رفسنجانی معتقد است که تا همین جا هم خطربرزگی ازسر نظام اسلامی با این توافق رفع شده است وآینده را برخلاف آقای خامنه ای مثبت می بیند و با اشاره به مکالمه تلفنی آقای ظریف با جان کری می گوید : وقتی وزیرخارجه آمریکا به وزیر خارجه ما می‌گوید خلف وعده خود را جبران می‌کنیم و مذاکرات باید ادامه یابد؛ یعنی عزم قدرت‌های غربی برای گفت‌‌وگوهای دوستانه با ما جدی است.
البته غربی ها امیدوارند درمباحث نهائی درتوافق ژنو جمهوری اسلامی تعداد سانتریفیوژهای خود را کاهش دهد تا از این طریق زمان مورد نیاز برای تولید موادی که می‌تواند در ساخت سلاح هسته‌ای کارایی داشته باشد، افزایش یابد. حال انکه فرماندهان ارشد سپاه پاسداران وبرخی ازمقامات امنیتی جمهوری اسلامی می‌خواهند تیم مذاکره کننده موضع قاطع خود را پای میزمذاکره حفظ کنند وبرادامه فعالیت سایت فوردو و راکتور آب سنگین اراک تاکید کنند موضوعی که برخی از کارشناسان معتقد هستند امکانپذیرنخواهد بود وپا فشاری بیش از حد روی آن از سوی جمهوری اسلامی  می تواند این مذاکرات با شکست مواجه نماید . 
اعضای کمپین سفارت سبز معتقدند با توجه به چالشی که آمریکا در منطقه خاورمیانه با آن روبرو گردیده و تغییرنگرش مقامات تصمیم گیرنده درآمریکا  به مسائل منطقه ، باعث خواهد شد تا نهایتاً جمهوری اسلامی و برنامه هسته ای آن در مسیر دیگری برای انجام برخی توافقات سیاسی از جمله موضوع تروریسم بین الملل و بحران سوریه ... و همچنین آینده نظام اسلامی تغییر گفتمانی دهد . موضوعی که با توجه به مذاکرات سری و پنهانی صورت گرفته میان آمریکا و جمهوری اسلامی روی آن از سوی دو طرف تاکید گردیده و برخی ازمطالب  آن پس از افشا باعث دلنگرانی مقامات کشورهای حوزه خلیج فارس شده است .  

Read more