۱۳۹۳ فروردین ۴, دوشنبه

آیا تاریخ دوباره تکرار خواهد شد ؟

در حالیکه الحاق کریمه به روسیه از سوی پوتین حکایت از نقشه های پر طول و دراز سران روسیه برای احیای روسیه تزاری و اشغال گام به کام مناطق استراتژیک اروپا- آسیا از روی طرح و برنامه ریزی دقیق جهت حصول به آبهای گرم و تحقق وصیتنامه پطر کبیر تزار روسی را دارد، بزرگترین دغدغه رهبر رژیم اسلامی برای سال جدید طی دو کلمه رمز فرهنگ و اقتصاد مستتر گردیده که در مورد اول بستن فضای فرهنگی و تشویق اصولگرایان به تعمیق و تحکیم سیاست النصر بلرعب است که پی آمدهای آن تشدید جو خفقان با اعدام و زندان و ترور و تصادفات و قتل های عمدی و.. می باشد. در مورد دوم(اقتصاد) یعنی ترفند دولت جدید بریاست شیخ حسن روحانی بمنظورخرید  زمان و گشایش مالی برای خیزش های بعدی در چهارچوب پیشرفتهای هسته ای و تحکیم و تداوم رژیم و خلاصی از بحران مشروعیتی که بالاخص از کودتای انتخاباتی خرداد 88 نظام حاکم بدان مبتلا شده است.
آنچه در این میان همچون 34 سال گذشته کماکان مغفول مانده تحقق خواسته های مردم برای یک زندگی متعارف و معمولی و حفظ منافع ملی است.وقتی معاون وزیر خارجه روسیه پیوستن کریمه به روسیه را به توافقات اخیر هسته ای ربط میدهد و تهدید می کند در صورت عدم پذیرش وضع موجود در آنچه در کریمه رخ داد،می تواند این توافقات را با اخلال مواجه سازد،نوعی به صدا در آوردن زنگ های خطری است که از زمان قاجاریه از سوی روس ها گریبانگیر ملت ایران و منافع ملی ما گردیده و تیم پوتین با اغتنام از فرصت حاکمیت رهبران نالایق در ایران جهت حصول به خواسته ها و نیات خود منافع ملی مردم ایران را در معامله با حریف مورد مخاطره قرار داده و مصادره به مطلوب نماید.
با توجه به این تحولات سئوال اینجاست که آیا رژیم نالایق ولی فقیه همچون اجداد و سلف نالایقشان در دوران قاجار قصد تکرار تاریخ در تحمیل قراردادهای ایران و ایرانی بر باد دهی چون ترکمانچای و گلستان در بازی روسیه با غرب همچون توافقات بریتانیا و روسیه تزاری علیه ناپلئون با قربانی کردن ایران،یا توافق غرب با استالین در جنگ جهانی دوم جهت اشغال ایران با قربانی کردن مردم ایران و... به قیمت تضمین تداوم حاکمیت ولی فقیه در ایران علیه مردم ایران و منافع ملی ایرانیان را دارند؟ وقتی خامنه ای با ترفند در باغ سبز نشان دادن به اوباما قربان صدقه های اوباما و تعریف و تمجید اش از رژیم اسلامی و مذهب شیعه را می بیند باین نتیجه میرسد که علیرغم شکست های بیشمار اوباما در سیاست خارجی تنها دستاورد وی در تمام دوران ریاست جمهوری اش توافقات ژنو بوده و در نتیجه اطمینان دارد اوباما هرگز اجازه نخواهد داد این تنها امتیاز دوران ریاست جمهوری اش را از دست بدهد و روسها نیز با توجه به این نقطه ضعف اوباما هست که کریمه را گرفته و قصد جهانگشایی در مناطق دیگر را دارند.
بنظر میرسد در حالیکه غرب و در راس آن آمریکا بفکر منافع ملی خود بوده اند ،رژیم تهران و مسکو خواه در مذاکرات مستقیم رژیم با آمریکا در عمان و خواه مذاکرات طولانی اتمی بهمراه نماینده روسیه با غرب به نقاط ضعف آمریکا و سایر دول غربی و کمبودها ، نقصانهای آنها پی برده و نتیجه این بررسی ،حوادثی است که هم اکنون در کریمه می گذرد و فرداهای دیگر در سایر مناطق مورد نظر روسها تکرار خواهد شد و امتیازات بیشتری است که از آمریکا و غرب در خصوص توافقت اتمی مطالبه میگردد.
اشتباه غرب و در راس آن آمریکا این بود که بجای حمایت از نیروهای دموکراسی خواه یعنی اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران ،گروه اقلیتی بنام هیات حاکمه در ایران را شناسایی و تضمین نموده که نتیجه آن تداوم تروریسم و آشوب در منطقه و جهان به نفع رژیم های تهران-مسکو و استفاده ازین اقدامات و گل آلود کردن آب ها توسط این دو رژیم علیه منافع مردم جهان و صلح بین المللی و در آستانه جنگ بزرگ قرار گرفتن بشریت باضافه بالا رفتن قیمت انرژی بخاطر این بحران و در نتیجه تداوم رکود اقتصادی در غرب و قربانی شدن مردم ایران و سایر نقاط جهان بوده است.
با توجه بمراتب فوق بمصداق کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من از انجاییکه غرب در حالتی شبیه به اشغال اروپا توسط ناپلئون و هیتلر در پی اشتباهات عدیده خود و در راس آن آمریکائیان قرار گرفته و فردی چون پوتین نقشه های دقیقی برای جهانگشایی با استفاده از گوشت قربانی ایران و رژیم نالایق حاکم بر آن را تدارک دیده و از آنجاییکه در گذشته ایران و ایرانی قربانی مطامع دیگران و این نوع برخوردهای بین المللی واقع گردیده اند. شایسته است هموطنان تلاش های مبارزاتی خود را در سال جدید در حول و حوش اتحاد حول محور های اساسی خواسته های ملی یعنی آزادی ایران ،بهبود حقوق بشر و رفاه اقتصادی و اولویت منافع ملی و وحدت و یکپارچگی کشورمان متمرکز نموده ،در سر لوحه کارهایمان در سال جدید ، آزادی کشورمان از دست دشمنی که بنام جمهوری اسلامی به رهبری ولی فقیه حاکم بر آن ،تیشه به ریشه فرهنگ و اقتصاد و تمامیت ایران می زند،مطمح نظر جمیع ما ایرانیان باشد.
کمپین سفارت سبز
دفتر مرکزی اسلو-نروژ
فروردین 1393 مارس 2014
 Show message history

Read more