۱۳۹۲ فروردین ۲۶, دوشنبه

اقدامات فریبکارانه جمهوری اسلامی برای بازیافت مشروعیت ازدست رفته!


بخشی از اقدامات عوامل حکومت اسلامی برای پرنشاط کردن انتخابات نمایشی ریاست جمهوری به منظورفریب افکار عمومی در داخل و کسب مشروعیت از دست رفته در خارج ازکشور :
- بازی تبلیغاتی هاشمی رفسنجانی و محمدخاتمی وطیف های وابسته به انها ( ازجمله اصلاح طلبان حکومتی ) نوعی حرکت سیاسی برای نشان دادن تحرک در جامعه وبالا بردن نشاط انتخاباتی است تابلکه ازسقوط نظام اسلامی بتوانند جلوگیری نمایند.
- جمهوری اسلامی کوشش می کند با بالا بردن حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان آنها را به پای صندوق رای بیاورد و همچنین حذف یارانه ها که با نام هدفمندی یارانه و پرداخت اندکی پول نقد به قصد فریب وحضور مردم انجام شده، بدلیل فقر شدید مردم که نتیجه سیاستهای احمدی نژاد و با تائید رهبرجمهوری اسلامی بوده است.
- بخش مهمی از تبلیغات جمهوری اسلامی در نمایش انتخابات  بصورت  شایعهها انجام می گیرد. مثلا شایع شده که  قرار است مشائی شعار"حجاب اختیاری" را مطرح کند البته شاید این شعار  بتواند در میان بخشی از زنان مورد استقبال قرار بگیرد.
- همه مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از تحریمهای بین المللی  مطرح می کنند لذا مقابله با تحریمها و رفع آنها یکی از مهم ترین شعارها و وعده های کاندیداهای حفظ نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.
 شاید تاکنون هیچگاه مسئله سیاست خارجی  و ارتباط با آمریکا اینقدر به مسئله مورد توجه مردم و تاثیر گذار در سیاست داخلی  نبوده است.
- هم جریان انحرافی  وهمچنین  اصولگریان  در میان مردم شایع کرده اند که مشکل ارتباط با آمریکا و تحریم ها را پس از انتخابات حل خواهند کرد. هواداران احمدی نژاد صراحتا قول ایجاد رابطه خوب با امریکا را در میان مردم شایع می کنند.
  لشگرفدائیان رهبرجمهوری اسلامی که سرنخ آنها دست سردار نقدی و مهدی طائب برادر حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه است تبلیغ می کنند که رهبری فقط منتظر یک دولت متعدلاست  و پس از آن مسئله تحریم ها با درایت رهبری حل خواهد شد.

- شعار "مکتب ایرانی" توسط مُشائی و تبلیغاتی که با توجه به  حس ملی و ایران دوستی جوانان کرده اند و نفرتی که نسل جوان از ایدئولوژی مذهبی سختگیرانه و مغایر با سنن ملی و ایرانی ما دارد، بی تاثیر در بخشی از جوانان نیست. این تاثیر چنان است که  خامنه ای نیز برای جلب نظر مردم در سخنرانی نوروز خود در مشهد یکباره طرفدار ملی گرائی و تاریخ باستان ایران شد!
- احمدی نژاد و جناح وابسته به او تاکنون سعی کرده اند با احتیاط و بصورت ظریفی چهره ضد رهبری به خود بگیرند. این چهره و نقاب کاملا برنامه ریزی شده و آگاهانه بر اساس نفرتی که از رهبرجمهوری اسلامی در جامعه و بخصوص طبقات متوسط وجود دارد، باعث حضور مردم در انتخابات حکومتی خواهد شد.
- آنهاهمچنین  شایع می کنند که مخالف ادامه حصر خانگی موسوی و کروبی و خواهان آزادی و شرکت آنان در انتخاباتهستند و این تنها رهبرجمهوری اسلامی است که در برابر خواست مردم ایستاده است. هدف این است که بخشی ازبدنه جنبش سبز را نیز از این طریق به پای صندوق های رای بکشانند.
Read more