۱۳۸۹ دی ۴, شنبه

دستورالعمل جدید وزارت اطلاعات برای جذب ایرانیان خارج از کشورو استفاده از توانائی آنان برای مهار جنبش سبز

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، حيدر مصلحي وزیر اطلاعات روز شنبه در نشست تخصصي دستاوردهاي ايرانيان خارج از كشور در سالن همايش هاي دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به فتنه سال 88 اظهار داشت: انديشمندان ما در وزارت اطلاعات به خوبي با دشمنان برخورد كردند.

مصلحي با بيان اين كه در آن زمان ايميل ها بهترين ابزار براي ارتباط بيگانگان با داخل كشور بود اظهار داشت: تسلط دستگاه اطلاعاتي جمهوري اسلامي ايران به اين ايميل ها استكبار را با مشكل مواجه كرد.

وي گفت: فردي در مصاحبه اي اعلام كرده بود كه جمهوري اسلامي ايران به ايميل ها تسلط دارد ظرف 24 سال ايميل هاي بيگانگان به افراد نفوذيشان فرستاده مي‌شود توسط آنان كد و رمزگذاري شد ولي به همت وزارت اطلاعات ظرف 48 ساعت اين كد و رمزگذاري ها باز شد و اين شكست ديگري براي آنان بود.

وزير اطلاعات در ادامه با تاكيد بر اين كه دشمنان به دنبال يارگيري از ميان ايرانيان مقيم خارج از كشور هستند گفت: ما بايد جلوي رسيدن دشمنان به اين نيت را بگيريم.

وي افزود: ايرانيان خارج از كشور را بايد به عنوان نيروي بالقوه اي كه در صورت جذب و ساماندهي عمق استراتژي و ضريب امنيت كشور را افزايش مي‌دهند در نظر گرفت.
مصلحي با بيان اين كه مهاجران در تمام دنيا براي كشورشان فرصت فراگير هستند اظهار داشت: متاسفانه فقدان برنامه ريزي هدفمند براي ايرانيان خارج از كشور آنان را به كانون توجه بيگانگان تبديل مي‌كند و در برخي اوقات بيگانگان از اين افراد عضوگيري مي‌كنند.

وزير اطلاعات در ادامه گفت: البته اين عضوگيري شامل همه ايرانيان خارج از كشور نمي‌شود و بخش عمده اي از آنان در مقابل بيگانگان ايستاده اند.

وي سپس به اعتمادسازي متقابل اشاره كرد و گفت: ارتباط آنان با داخل هر چه مداومتر و كارآمدتر باشد اعتماد متقابل بيشتر مي‌شود.
مصلحي با تاكيد بر اين كه بايد به اشتراكات ميان دو طرف تاكيد بسزايي شود گفت: ارزش هاي ملي، هويت مشترك، تعلقات ديني، ايراني بودن، تعلقات تاريخي، مواريث مشترك از جمله اشتراكات مشترك ميان ايرانيان داخل و خارج از كشور است كه همواره بايد به آن تاكيد شود.
وي در ادامه ميل به پيشرفت و سربلندي را از ديگر موارد مشترك ميان ايرانيان خارج و داخل كشور دانست كه مي‌تواند باعث ارتباط دو طرف شود.
مصلحي افزود: نسل هاي جديد ايرانيان مقيم خارج از كشور نبايد با زبان و هويت خود بيگانه باشند و دستگاه هاي مختلف بايد با تعريف دقيق امكان حضور ايرانيان در داخل را تسهيل كنند.
وي با بيان اين كه در كارگروه‌هاي ايرانيان خارج از كشور لازم است تمهيدات امنيتي شكل گيرد گفت: با توجه به اين كه بعضي از ايرانيان در كشورهايي هستند كه سرويس‌هاي اطلاعاتي قوي در آنجا حكمفرماست بايد در كارگروه ها تمهيداتي امنيتي بيانديشيم.

وزير اطلاعات با تاكيد بر اين كه ايرانيان مقيم خارج از كشور نيازمند حمايت عاطفي، حقوقي و اجتماعي هستند اظهار داشت: جذب و حفظ ارتباط با ايرانيان مقيم خارج از كشور امروز براي ما تبديل به يك ضرورت شده است.

وي با بيان اين كه دشمنان به دنبال يارگيري از ايرانيان مقيم خارج از كشور هستند گفت: سرويس هاي اطلاعاتي آنان به دنبال ايجاد ارتباط با ايرانياني هستند كه به هر نحوي به كشورهاي ديگر مهاجرت مي‌كنند.

وزير اطلاعات اظهار داشت: ما در اطلاعاتي كه داشتيم به برنامه هاي ده ساله آنها رسيده ايم كه آنها با ايجاد هسته‌ها، مراكز و پژوهشكده هاي علمي به دنبال جذب نخبگان ايراني هستند و بعد از پنج يا شش سال از اين ايرانيان به عنوان جاسوس استفاده مي‌كنند.

وي افزود: رويكرد ما بايد فرصت طلبانه باشد زيرا رويكرد تهديد محور براي نظام هزينه هاي زيادي را در بردارد.

وزير اطلاعات با بيان اين كه سه چهارم ايرانيان خارج از كشور اپوزوسيون نيستند گفت: بسياري از ايرانيان مقيم خارج از كشور احساس مسووليت مي‌كنند و تنها عده كمي از آنها اپوزوسيون هستند.

مصلحي با بيان اين كه سرويس هاي بيگانگان امكانات سنگيني را در اختيار اپوزوسيون قرار مي‌دهند گفت: آنها عده قليلي هستند ولي پژواك صداي آنان سنگين است.
وي در ادامه با بيان اين كه نگاه به ايرانيان خارج كشور بايد نگاهي ايراني اسلامي باشد گفت: براي رسيدن به ساختار مناسب ضرورت دارد بعد زبان فارسي و هويت ايراني اسلامي حفظ شود و ما با جديت از زبان فارسي محافظت كنيم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر