۱۳۸۹ دی ۳, جمعه

محکــــومیت اقدام ضــــد بشــــری رژیم در صـــــدور حکم شیطانــــی علیـــــه آقای جعفـــــر پناهـــــی هنرمنـــــد فرهیختـــــه ، بلنـــــــد آوازه

در 27 آذر در پی یک دادگاه پنج دقیقه ای که نشان دهنده دادگاههای پنج دقیقه ای نظامی در جهان و در عصر بربریت بود.جعفر پناهی کارگردان برجسته سینمای مردمی ایران به شش سال حبس و بیست سال محرومیت از حقوق اجتماعی شامل ممنوعیت ساخت فیلم ،نوشتن فیلمنامه ،مسافرت به خارج، ومصاحبه با رسانه ها و مطبوعات داخلی و خارجی محکوم گردید.اتهام ایشان فکر و تصمیم به ساخت فیلمی در مورد کودتای 88 عنوان شده است.به قول شاملو:دهانت را می بویند مباذا که گفته باشی دوستت دارم.با این حکم مردم ایران ،چه پاسبان ،چه هنرمند وچه سیاستمدار و چه عاشق ،باید مراقب فکر و اندیشه خود باشند .چون بزعم گزمه های قرون وسطایی و عصر حجری و توحش، برهبری و زعامت ولی فقیه ،همه گناهکارند ،مگر آنکه خلافش ثابت شود.وقتی در مملکتی دادستانش تفاوت اتهام و جرم را نمی داند و اصل متمددانه برائت را که بنیاد دادگستری و قضا بران استوار است را انکار میکند و در حضور خبرنگاران همین دیروز اول دیماه رهبران فتنه(بخوانید موسوی و کروبی) را مجرم اعلام می کند ،که باید محاکمه شوند،سرنوشت انسان های فرهیخته ای چون هنرمند گرامی جعفر پناهی از پیش معلوم است .
اعضای کمپین سفارت سبز همچون همه ی انسانهای روی زمین که اینروزها شاهد جنایات رژیم علیه بشریت در ایران و جهان است،این اقدام ضدبشری رژیم جمهوری اسلامی را اقدام علیه کل بشریت،همه هنرمندان،همه کارگران،همه خلاقان آثار هنری و در مجموع همه انسانهایی ،که فکر می کنند ،می اندیشند، یا همچون لوتر کینگ رویایی دارند ،دانسته، نظر باینکه یکی از اهداف اساسی کمپین سفارت سبز، حمایت از حرکت های آزادیخواهانه تمام اقشار مردم ایران اعم از هنرمند،دانشجو،زن و مرد و پیر و جوان و سبز و سفید و سرخ و ..میباشد،بدینوسیله این حکم شیطانی و غیرانسانی را بشدت محکوم نموده ،آنرا نشانه ای از غرق شدن بساط ولی فقیه در فساد مطلق و اینکه از کوزه همان تراود که دراوست می داند.
کمپین سفارت سبز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر