۱۳۸۹ دی ۴, شنبه

علی اکبر صالحی سرپرست وزارت امورخارجه : فرار مغزها يک حقيقت است، برخی اساتيد را نبايد به کشور بازگردانيم، ايلنا

پس از سرکوب صدای ملت در داخل کشور توسط دولت استبدادی احمدی نژاد ، اینک عوامل رژیم جهت ایرانیان مقیم خارج از کشور اقدام به طرح ریزی برنامه های جدید به منظور شناسائی و سرکوب صدای ملت که اینک از خارج ازمرزهابگوش می رسد در حال تدارک برنامه هستند به سخنان جانشین متکی کمی دقت کنید که این مطالب را پس از هماهنگی با وزیر اطلاعات دولت کودتا عنوان کرده است .

علی اکبر صالحی سرپرست وزارت امورخارجه دراولين نشست تخصصی بررسی دستاوردهای دومين همايش ايرانيان خارج از کشوربه مساله فرار مغزها اشاره کردو گفت: اگربه اين مساله را به عنوان يک حقيقت بپنداريم ،بحث اين خواهد بود که چگونه بايد اين سرمايه را به بهره مندی از اين مغزها تبديل کنيم.

سرپرست وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد : اگر به آنها به ديده اندوخته‌های خود نگاه کنيم شايد يک راه همراهی برای انتقال علم و تکنولوژی برای کشور به وجود بيايد.صالحی با بيان اينکه ايران کشوری آزاد بوده و مساله مهاجرت يک امر ارادی است که نمی‌توان مقابل آن را گرفت اظهار کرد: مسائل اجتماعی، سياسی و فرهنگی از موجبات مهاجرت انسان است و اساس مهاجرت يک امر سلبی نيست.

صالحی در ادامه افزود :‌ هرچند در سالهای اخير پيشرفتهای علمی در ايران صورت گرفته است اما اگر استادی را در دانشگاه بين المللی از جمله هاروارد داريم ، چرا بايد او را به ايران بياوريم ؟ اگر بگوييم امکانات و شرايط تحصيلاتی آمريکا را در ايران داريم ، قطعا به گزاف و غلو سخن گفته ايم .
وی سپس باطرح اين پرسش که چگونه می‌توانيم از فرار مغزها بهره برداری لازم را کنيم ، گفت: در زمانی که در وزارت علوم بودم در خصوص اساتيد ايرانی خارج ازکشور طرحی ارائه و حتی اجرا شد و بر اين اساس اساتيد که در دانشگاه‌های خارجی مشغول به تدريس هستند طی ضوابطی ساليانه يک ماه الی دو ماه به کشور آمده و در داخل از آنها استفاده کنيم.

رييس کارگروه کنسولی بر طبقه بندی ايرانيان خارج ازکشور تاکيدکرد و گفت: اگر ايرانيان خارج از کشور رابه صورت اساتيد، ‌دانش آموزان، تجار، هنرمندان و جوانان طبقه بندی کنيم می‌توانيم شيوه‌هايی را برای آنها اتخاذ کنيم و يا پيشنهاداتی را مقابل آنها بگذاريم تا اتصال آنها به کشور بيشتر شود که در اين صورت ما برنده هستيم.

ایشان از شناسايی و جذب نخبگان ايرانی در خارج از کشور ومعرفی آنها به نهادهای زير بط، ايجاد مجتمع قضايی ويژه ايرانيان خارج از کشور، برگزاری ۲۶ همايش در نقاط مختلف جهان، ايجادتسهيلات ويژه دانشجويان برای سفر به کشور را ازخدمات وزارت خارجه در ارتباط با ايرانيان خارج ازکشورعنوان کرد.

وی در ادامه به حضور هنرمندان ايرانی در خارج از کشور اشاره کرد و گفت: هنرمندان ايرانی در خارج ازکشور وجود دارد استعدادهای بالای خدادادی دارند اما از ديدگاه ما رها هستند. اگر بتوانيم شيوه‌هايی را بيانديشيم که طبقه هنرمند خارج ازکشور را به صورت مطلوب و عقلانی مديريت کنيم رسما در اين زمينه می‌توانيم بهره‌های بسياری ببريم.

صالحی خاطرنشان کرد: در سال‌های اوليه بعد از انقلاب تصور اين بود که کسانی که به خارج از کشورکردند شايد همه آنها همراه انقلاب نباشند اما در سال‌های اخير تصور خوبی از اين قشر در داخل کشور به وجود آمده است.

وی تاکيد کرد: مقابل دگرگونی وتحول را نمی‌توان گرفت اما بايد از اين مسائل چنان پيش افتاد که چالش‌های بين‌المللی را مديريت وآنها را به فرصت تبديل کنيم.

صالحی در پايان گفت: وزات خارجه در حد وزارت خود در ارتباط با ايرانيان خارج از کشور همه وظيفه و هم تکليف دارد و اميدوارم در آينده به طرح‌هايی بيانديشيم تا با عملياتی کردن آنها بتوانيم علاقه آنان را نسبت به گذشته بيشتر کنيم.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر