۱۳۹۰ مرداد ۲۰, پنجشنبه

بی شرمی و وقاحت مسئولان جنایتکار ایران در جهان معاصر و گذشته بی سابقه و بی نظیر است .به قلم احمدملکی دیپلمات پیشین وعضوکمپین سفارت سبز

در هیچ کشوری از جهان تاکنون سابقه نداشته است که مسئولان آن بی شرمی و جنایت را چنین گستاخانه با دروغ و خفقان بر ملتی تحمیل نمایند که البته ما مردم نیز در رفتن زیر بار زور و ذلت نشان داده ایم که حاضریم برای دو روز زندگی تن به هر گونه ذلت و خواری تن دهیم و برای رسیدن به سعادت و آزادی هیچ گونه هزینه ای نپردازیم ولی از طرفی هر سال جمع کثیری از انسان ها به نابودی کشانده شوند و کشور ایران هر روز عقب تر از همسایه های خود در پیشرفت و آبادی باز بماند.
اما در این میان موضع گیری مقامات سرتاپا خیانت و جنایت سلطنت مطلقه سراسر فساد و دروغ خامنه ای در مورد آشوب اراذل و اوباشی لندن، گروهی که فقط برای یورش به مغازه و دزدی اقدام نموده بودند و قصد و نیت آنها آتش زدن و دزدی و سرقت و غارت از بازار بود و نه اعتراض برای بدست آوردن آزادی و دمکراسی، که در این میان یک نفرنیز متاسفانه کشته می شود.
حکومت ظالمانه و رو به سقوط خامنه ای، آسمان و ریسمان را به هم بافته و با سوء استفاد با نیرنگ و حقه 33 ساله حکومت، فرا افکنی نموده و مقایسه نموده که در غرب آزادی نیست و سرکوب است. گویا می خواهند با این جفنگیات و خزعبلات؛ مردم ساده و عوام را فریب داده که ببینید آنجا بدتر از اینجاست و ما واقعا وصل به امام زمان هستیم و حکومت ما با سرنیزه و تفنگ نیست با گل و بلبل است.
جالب توجه اینکه این اراذل و اوباش شهر لندن را به آتش کشانده اند و فقط یک

نفر در این میان از دزدان کشته شده است حکومت فرعونی ایران، دهان خود را چاک داده است که ببینید ایها الناس آنجا نیز می کشند و می برند و غارت می کنند و فریاد و فغان که در شورای امنیت مطرح شود و غیرو...

جای سوال اساسی از این حکومت سراسر فریب و جنایتکار ایران این است که باید پرسید. شما چطور 5 ماه است که بیش از دوهزار نفر از مردم مظلوم و مسلمان سوریه به دست دژخیم بشار اسد به خاک و خون کشیده شدند چند هزار مجروح شده اند خانه و کاشانه های بسیار ویران شده است زندانهای سوریه پر از بیگناهان شده با تانک و زره پوش به ملت دست خالی حمله می کنند شما سکوت کرده اید

آن وقت دلسوزی برای یک انگلیسی دزد که کشته شده است می کنید آخر در کجای دنیا در بی شرمی و دریوزگی به اندازه حکومت گران ایران دیده اید چرا علمای ما ساکتند. چرا نخبگان ایران ساکتند چرا روحانیون ایران ساکتند چرا پزشکان، معلمان، کارگران، اندیشمندان، اصلاحات چی ها، و و و .... چرا اساسا ایرانی ها در مقابل این همه ظلم و جنایت سکوت کرده اند پس منتظر روزی باشیم که عذابی سخت در مقابل این سکوت باید هزینه کنیم .

دیکتاتور اسد که بدستور و راهنمایی خامنه ای در چاه افتاده است هر روز جان انسان های بسیاری را می گیرد و خون بیگناهان را بر زمین می ریزد و مردم ایران نیز در سکوت همراه با مقامات خود هستند که شریک این آدم کشی ها می باشند.صدایی بر نمی آورند بلکه با سکوت خود از اسد این خونریز قرن بیستم حمایت غیر مستقیم می نمایند.

حقیقتا اگر هر ایرانی ذره ای شرافت و وجدان داشته باشد جای دارد مرگ را انتخاب نموده و لحظه ای حاکمیت این جنایتکاران بدتر از چنگیز و مغول را نپذیرند. در صورتی که ملت ایران با بی تفاوتی و یاس، و با این ذهنیت که انقلاب دیگر فایده ندارد فرصت خون ریزی و جنایت بیشتر را به آنان می دهند که فردا همه باید پاسخگو باشند.

با سکوت و سازش ما مجوز به حاکمیت می دهیم باید بدانیم آنان علاوه بر اینکه خاک ایران را به اجانب خواهند فروخت ذره ذره جان تمام ایرانیان در خطر بوده و سالانه بیش از صدها هزار نفر در تصادفات، بیماری های سرطانی، خشونت و نفرت جامعه، مردابی ساخته اند که به گرفتاری ملت و بدبختی ملت افزوده اند.بیش از سی میلیون نفر افسرده، و صدها ناهنجاری دیگر، مرگ تدریجی برای ایرانیان ارمغانی است که تدوام این حکومت برای مردم خواهد داشت.

ضروری است مخالفین حکومت ظالمانه ایران، و مردم ایران نگاهی به مردم غیور و شجاع سوریه داشته باشند که حاضرند مرگ با عزت را بپذیرند ولی ذلت و ظلم دیکتاتور را نمی پذیرند و همین اندیشه و عمل سرانجام پیروزی به د نبال خواهد داشت و رسوایی و بد نامی برای مسئولان حکومت فقیه جنایتکار خواهد بود که علاوه بر سرکوب ملت ایران به کمک دیگر جلادان و جنایتکاران می شتابند.

در این میان هر کس که با این رژیم همکاری کند علاوه بر شریک در خون هزاران انسانی است که در ایران به طرق مختلف کشته می شوند.

شریک خون هایی است که چند ماه است در سوریه با حمایت حکومت گران ایران، کشتار وحشتناکی را شروع کرده اند که متاسفانه سازمان های بین المللی و دیگر کشورها هنوز یک اقدام قاطعنانه و پیشگیرانه که جلو اسد را بگیرند انجام نداده اند.

در صورت تداوم این کشتار عواقب وخیمی منتظر مردم ما و منطقه و کشورهایی که سکوت کرده اند و از ظالمان و خونریزان حمایت می کنند باید باشیم.

با اتحاد خود ضربه های محکم و کاری را بر دو دیکتاتور وارد نمائیم که سقوط ظالمان نزدیک است و به امید خدا بزودی شاهد پیروزی ملت شجاع و با شرف سوریه خواهیم بود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر