۱۳۹۲ اسفند ۱۷, شنبه

حضور بیش از حد عناصر امنیتی در دولت تدبیر و امید شیخ حسن روحانی ؟

یکی از ویژگی های مهم دولت تدبیر و امید استفاده از نیروهای بسیاری با سابقه های نظامی و امنیتی است که همین مسئله باعث شده است که بسیاری از منتقدان جمهوری اسلامی ، کابینه شیخ حسن روحانی را یک کابینه امنیتی بنامند.

آقای روحانی در روز رای اعتماد مجلس به دولت اعلام کرد که به امنیتی بودن کابینه خود افتخار می کند چون داشتن فهم امنیتی یک حسن است.
شایان ذکر است برخی از سفرا و مدیران ارشد وزرات امورخارجه نیز از نهادهای امنیتی انتخاب شدهاند.
حال این سئوال مطرح است که شیخ حسن روحانی چگونه می خواست این شعار انتخاباتی خود را که گفته بود <  جو امنیتی حاکم برکشورباید برطرف گردد >  را تحقق بخشد !
البته همگان می دانند که این شعاری بیش نبوده زیرا سالهاست که جمهوری اسلامی در شرایط امنیتی و با ایجاد رعب و وحشت و سرکوب ملت ایران به حکومت خود ادامه داده است . 
وزرا و استانداران نظامی و امنیتی دولت شیخ حسن روحانی :

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر