۱۳۹۲ دی ۲۶, پنجشنبه

بازی خطرناک با کارت افراط گرائی اسلامی توسط بیت رهبری و شیخ نشینان خلیج فارس

شخص آقای خامنه ای برای بقای خود و خانواده اش و وابستگان بیت رهبری ، کشور را به تاراج گذاشته و زمینه ساز آنست که ولو یکپارچگی ملی و تمامیت ارضی ایران بخطر افتاده و مورد تعرض قرار بگیرد، کماکان در قدرت بماند. حتی به نقل از وی آمده است : هرگز نخواهد گذاشت سرنوشت خانواده آقای خمینی در مورد وی تکرار شود و تا آخرین لحظه وحتی به قیمت نابودی همه چیز میماند و برای این بقای نفس حاضر است ایران را نابود کند. 
بازی خطرناکی که از سوی خامنه ای از چند وقت پیش با مدیریت سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس از طریق نفوذ عوامل القاعده خود ساخته و خود پرداخته و خود پرورده در منطقه بمنظور نجات رژیم بشار اسد در سوریه و انتخاب مجدد نوری المالکی در عراق و تحت فشار قراردادن کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق ایجاد بحران درلبنان ، یمن ،عمان، بحرین وعراق به منظورزدن حرف اول و آخر در منطقه و تبدیل شدن به ژاندارم منطقه در حال اجراست . زمینه را بتدریج جهت تنگ تر شدن حلقه محاصره سرزمین ما توسط دول خشمگین و ملل ناراضی منطقه فراهم می سازد.
جمهوری اسلامی مخصوصاً با توجه به درگیری کشورروسیه با مسلمانان منطقه قفقاز ،روسها را نیز تحریک می کنند که در مسائل منطقه دخالت نموده و در مقابل حرکت تحت امر عربستان سعودی بیایستد که در ابتدای امر و آغاز این سناریو، موجب عکس العمل آمریکا و دول غرب بشود تا خود بتواند ازین چالش ها استفاده نموده امتیاز بگیرد.
ضمنا القاعده رژیم ساخته بطور غیر مستقیم اما تعمداً روی این ایجاد اختلاف و جلب نظر پوتین کار می کند.تحرکات این مزدوران که دارای گرایشات و تعصبات تند اسلامی هستند ، در غایت امر بضرر منطقه و به اسم کشور عربستان سعودی تمام میشود .در نتیجه قصد نهایی و سناریوی آخر این است که سرانجام آمریکا و روسیه در مقابل عربستان بایستند. بدیهی است عربستان و متحدین منطقه ای آن ساکت ننشسته در کنشی متقابل با استفاده از سلفی ها و تحریک افراطی گری در مرزهای جنوبی و جنوبغربی کشور،گرایشات تجزیه طلبانه را با نیت جنگ داخلی و ایجاد مشکل و در گل ماندن وسرگرم مسائل داخلی شدن حکومت اسلامی تشدید می نمایند.
کما اینکه هم اکنون ،اخبار واصله حاکی است عربستان بمنظور مقابله با القاعده رژیم تهران ، دست به اقدام متقابل زده که گرچه این اقدام بمنظور مقابله با دخالت های رژیم در منطقه بوده ،اما نتیجه آن بضرر مردم و تمامیت ارضی ایران تمام خواهد شد . هشدارهای دیروز و امروز روحانیون مستقل در قم مبنی بر خطر ورود سلفی های تندرو به کشور، از همین رو بوده است.
در حالیکه دولت شیخ حسن روحانی در صدد گشایش مالی بمنظور نجات حکومت اسلامی و ممانعت از شورش گرسنگان است ، بیت رهبری و سپاه قدس دامنه فرقه گرایی را به داخل ایران می کشانند که مثل شان مثل همان کسی است که، در خانه شیشه ای نشسته بسوی دیگران سنگ می اندازد.
باتوجه بمراتب فوق ،اکنون وقت آن رسیده ،عقلای قوم ایرانی و اندیشمندان و مردم غیور و وطن دوست ایران با شکست سکوت خود و اقدامی در خور و شایسته در مقابل این قبیل تحرکات ضد ایرانی رژیم اسلامی،همبستگی ملی و تمامیت ارضی کشورمان را تضمین نمایند.
بر خیزیم که نه از تاک ،نشان می ماند و نه از،تاکنشان 

کمپین سفار سبز
دفتر مرکزی اسلو- نروژ
ژانویه 2014 برابر با دیماه 1392

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر