۱۳۹۲ تیر ۲, یکشنبه

فجایع زندان رجایی شهر ونقض مکرر حقوق بشر درزندانهای حکومت اسلامی

 حاکمیت اسلامی ،زندان  مخوف رجایی شهررا ،که توسط عده ای بیمار روانی سادیستی و شکنجه گر اداره میشود تبدیل به قتلگاه آزادگان ایران نموده است.
بموجب اخبار واصله از داخل کشور تاکنون بیش ازیکصدوشانزده نفراززندانیان سیاسی این زندان مخوف ، یا در سلول انفرادی یا زیر شکنجه و یا در سالن های زندان و یا چند روز یا ماه قبل از موعد آزادی یا بعد از آزادی بدلایل گوناگون از جمله سکته قلبی یا مغزی و غیره فوت نموده ،یا در واقع به قتل رسیده اند.
آخرین مورد این بقول مبارز بزرگ راه آزادی منصور اصانلو،قتل ساکت و بی صدا و خاموش،سکته قلبی برادرزنده یادشان افشین اصانلو،فعال                                                                                  

کارگری و زندانی سیاسی در سالن 12 بند 4 این زندان بوده است. این قتل ها همه مشکوک بوده و آگاهان معتقدند حاکمیت برای خلاصی از تداوم مبارزات فعالان سیاسی و تعمیق یک جامعه تک صدایی در ایران ،بهترین فرزندان این مرز و بوم را بعد از به بند کشیدن  آنان درین زندان مخوف ،آنها را چیز خور مواد سمی و مرگ های تدریجی و ناگهانی نموده است.
کمپین سفارت سبز ازدکتر احمد شهید  گزارشگر ویژه شورای حقوق بشردر مسائل ایران تقاضا دارد به شکایت این کمپین و خانواده این قربانیان  رسیدگی نموده ،هیاتی را برای بازدید ازین زندان مخوف قرن 21 عازم ایران نمایند.
در عین حال این کمپین از هموطنان تقاضا دارد منتظر نباشند آبدارچی جدید رهبر نظام ،قدمی برای اجابت مطالبات انباشت شده آنان بردارد،وی برای نجات رهبر از بن بست فعلی روی کار آمده است و نه اجابت مطالبات انباشت شده شما ،لذا همانطور که مردم ترکیه با قطع چند درخت در میدانی در ترکیه و مردم برزیل با افزوده شده تنها چند در صد ناچیز به قیمت بلیط های حمل و نقل شهری با خیزش های خیابانی دنیا را بر سر حاکمان خود خراب و آنان را وادرار به تسلیم خواسته های خود و عقب نشینی نمودند ،ما نیز  به مصداق کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، چاره ای جز  تشدید مبارزات نافرمانی مدنی ، از جمله خیزش های جمعی برای آزادی زندانیان خود ،اعم از آیت الله بروجردی و سایر فرزندان راستین ایران که در زندان های مخوفی چون رجایی شهر و اوین و ...،اسیر و گرفتار دژخیمان روانی حاکمیت قرون وسطایی اسلامی هستند،نداریم و برای انجام این مطالبات باید گامی ولو اندک بر داریم.


کمپین سفارت سبز
دفتر مرکزی اسلو- نروژ

تیرماه ۱۳۹۲ ه‍. ش.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر