۱۳۹۱ دی ۱۵, جمعه

استراتژی جمهوری اسلامی، درخصوص حل توأمان مسئله هسته ای وبحران سوریه

رهبری نظام اسلامی ایران تاکید دارد : باید همانطور که با تدابیر ویژه و مهم و کارآمد و تأثیر بخش ،میوه چین مسائل جنگ غرب با افغانستان طالبانی و عراق صدام حسینی شدیم،این بار نیز با تدابیر خاص و شرط گذاشتن به غرب ،که ما مسائل اتم و سوریه را، یکجا باید مذاکره و حل و فصل نمائیم ،بنحو احس به نفع خود درین موارد نیز، مدیریت و بهره گیری کنیم.برای این کار، بودجه لازم فراهم گردیده، هرچقدر لازم باشد باید خرج شود . دوستان روسی ما، مثل همیشه در کنار ما هستند و با ما همکاری می کنند .دوستان نظام در غرب ومقامات سابق حکومت که در آمریکا و اروپا، فعلاً حضور دارند، نیز باید طی مقالات، گردهایی ها ،گفتارها، پیشنهادات خود را درین زمینه آرام و ملایم ،در اختیار افکار عمومی گذاشته،زمینه را برای مجاب کردن رهبران غرب ،بخصوص 5 بعلاوه 1 فراهم نمایند.وقتی هر دو مسئله قرار باشد ،یکجا مطرح و حل و فصل شود، با امتیازی اندک در اولی، موضوع دوم را بنفع نظام مصادره میکنیم و بالعکس . مثلا ، شرط امتیاز دهی در مسائل اتمی را، موکول به امتیاز گیری در داشتن حضوری موثر، در تحولات آتی سوریه ، نموده و امتیاز دهی در خصوص مسائل سوریه را، موکول به شناسائی رسمی قدرت اتمی خود نماییم.
با توجه بمراتب فوق باستحضار هموطنان میرساند:
اگر وقایع گذشته ،از فاجعه ضد بشری 11 سپتامبر به بعد را ، مروری دوباره نمائیم . باین نتیجه میرسیم ،که رژیم تهران، در پی جنگ آمریکا با طالبان ،ابتدا با وعده همکاری به آمریکا ،علیه طالبان و سپس دخالت مستقیم در کشتار نیروهای غرب، از جمله کمک های سرّی، به بخشی از طالبان و تروریست های مربوطه ، با بمب گذاری های جاده ای، یا عملیات تروریستی دیگر، آنچنان در مسائل افغانستان، موثر و صاحب نظر گردید، که در مذاکرات بعدی، به یکی از طرف های اصلی حل و فصل مسائل افغانستان ، مبدل شده و امتیازات دیگری، در مقاطع دیگر، از جمله چشم پوشی غرب از برخی فرافکنی های رژیم در منطقه ،یا پیشرفت های برنامه های اتمی خود ، بدست آورد و اکنون نیز یکی از طرف های اصلی مسائل افغانستان، همین دخالت های پنهان و آشکار رژیم اسلامی، در مسائل افغانستان است.
در خصوص عراق و برکناری رژیم صدام حسین نیز، برنده اصلی ،رژیم جمهوری اسلامی بود و توانست با دخالت های پنهان و آشکار و کمک به طرفین دعوا و بمب گذاری های جاده ای و عملیات تروریستی و فشارهای دیگر، یک حاکمیت طرفدار خود، در بغداد را، بر سرکار آورد و هنوز هم حرف اول و آخر در مسائل عراق را، رژیم جمهوری اسلامی، میزند و برنده جنگ غرب ،با دو رژیم طالبان و صدام ، در واقع ،رژیم جمهوری اسلامی، بوده است.
هدف خامنه ای، ازین دستورالعمل ،مصادره به مطلوب کردن مسائل سوریه، بنفع خود و متحّدین منطقه ای اش، منجمله حزب الله لبنان ،می باشد . خامنه ای، با این دستور العمل، قصد آن دارد که ، ابتدا از طریق برخی روزنامه نگاران مزدور و یا دولتمردان سابقی که باستخدام مخفی رژیم تهران در آمده اند ،ابتدا افکار عمومی دنیا را ،برای این هدف رژیم ،آماده نموده و سپس در عمل ،وارد بازی برد ،برد به نفع خود ،همچون مسائل افغانستان و عراق گردد . برای این کار، رژیم قصد دارد، از غرب بخواهد، اگر خواهان امتیاز گیری در مسائل اتمی از سوی نظام هستند، در مورد سوریه و حضور قابل اثر گذاری تهران ، در حاکمیت آینده سوریه، قول و وعده مناسب و عملی به رژیم بدهند.بالعکس اگرمیخواهند ،نظام در خصوص مسائل سوریه، امتیاز داده و نیروهای خود را خارج و به حداقل حضور و نفوذ در مسائل آتی سوریه قانع و راضی گردد ،باید در خصوص مسئله اتمی نظام تا حد شناسائی آن بعنوان قدرت اتمی امتیاز بدهند، و اینکه با قبول این شرایط از سوی غرب، با خونریزی و فرافکنی کمتری در سوریه ،مواجه خواهند شد.
باین ترتیب کمپین سفارت سبز، با افشای این توطئه ،از جامعه جهانی انتظار دارد، مسائل حکومت اسلامی ، در خصوص دخالت هایش در کشتار مردم سوریه و حمایت تا آخرین لحظه از رژیم بشار اسد را ،جدای از مسائل اتمی و نقض حقوق بشر از سوی این رژیم، مورد بحث و بررسی قرار داده، نگذارند همچون مسائل افغانستان و عراق، برنده واقعی مبارزات مردم سوریه ،در مقابل خون آشامترین دیکتاتور منطقه یعنی بشار اسد،بار دیگر رژیم جمهوری اسلامی باشد . باید این دو مسئله ،کاملا و جدا و مستقل از همدیگر، مورد بررسی و حل و فصل جامعه صلح دوست و بشر دوست بین الملل قرار گیرد.

کمپین سفارت سبز
دفتر مرکزی اسلو- نروژ
ژانویه 2013
دیماه 1391

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر