۱۳۹۰ بهمن ۱۷, دوشنبه

بیانیه کمپین سفارت سبز در محکومیت سوء استفاده از حق وتو توسط دولتین چین و روسیه و آثار جنگ افروزانه و ضد بشری این اقدام

اطلاعات واصله از بیت رهبری،حاکی از امدادهای غیبی تلقی شدن وتوی قطعنامه صلح در سوریه توسط دولتین چین و روسیه و اعلام مستقیم رهبری بر تداوم با نشاط سیاست الّنصر بالّرعب در داخل و بستن شمشیرها از رو ،در قبال جامعه جهانی ،راجع به مسئله اتم و حقوق بشر می باشد.خامنه ای ضمن تاکید براظهارات صالحی وزیر خارجه مبنی بر اینکه (بر سر برنامه اتمی خود برای هرگونه رویاروئی احتمالی با غرب آماده ایم) برنامه اتمی را همانند نهضت ملی شدن صنعت نفت نام برده و تداوم و نهایی ساختن آنرا جهاد اسلامی برای حفظ کیان رژیم و ناموس اسلام نام برده است. درین دیدار اضطراری دستاوردها و عواقب و احتمالات حول محور وتوی مزبور و نیز آثار داخلی و خارجی آن از جمله معامله احتمالی غرب با روسیه و چین برای تصدی امور سوریه توسط این دو دولت در قبال حمله نظامی به ایران (که هم مردم ایران کشته شوند و هم مردم سوریه اما دولتها به توافق برسند)مورد مداقّه قرار گرفته و بررسی شده است

با توجه به مراتب فوق به استحضار هموطنان میرساند:
الف-وتوی مزبور در راستای منافع ملّی چین و روسیه و علیه صلح جهانی (تداوم فروش اسلحه به ایران و سوریه همزمان با تداوم کشتار مردمان این دو کشور )و بسان نفتی بود که روی آتش جنگ و نیز تشدید کشتار مردم در سوریه ریخته شد و پروسه صلح را موکول به محال نمود(دیگر از طریق سازمان ملل نمیتوان دول ضد صلح را مهار نمود).این کار از طرف جناحهایی که جنگ افروز بوده و ایجاد بحران در منطقه به نفع شان هست ،انجام گرفته و پشتیبانی میشود که باین ترتیب گستاخی رژیم های دیکتاتوری در قبال جامعه جهانی را تشدید می نماید

ب-این وتو پیامی به دیکتاتور های منطقه و جهان و مجوزی رسمی بود که در سایه حمایت و پشتیبانی دولتین روسیه و چین ،گستاخانه و با خیال راحت، هر بلایی خواستند بتوانند بر سر مردمان خود بیاورند و لو نوعی هلوکاست در قرن 21 تلقی شود و اینکه این دو دولت اقدام جمعی علیه مرتکبین این کشتار را خنثی می نمایند
پ-رهبر رژیم اسلامی با این وتو مجوز لازم برای فشار بیشتر به فعالان حقوق بشر و دموکراسی خواهان و مردم آزادی خواه ایران را دریافت و خیالش راحت گردید که چین و روسیه در رابطه با این فشارها و نقض حقوق بشر در ایران  از حق وتو استفاده خواهند نمود .بخاطر همین هم هست که همزمان با تشدید کشتارها در سوریه برنامه بگیر و به بند، زندان و شکنجه و اعدام در ایران نیز بمراتب تشدید گردیده است.  باین ترتیب پیروزی و سرنوشت نهایی مردم ایران و خامنه ای گره خورده است به پیروزی و سرنوشت نهایی مردم سوریه و رژیم بشار اسد که تبدیل به دو روی یک سکّه گردیده ،سقوط یا پیروزی یکی از این دو دیکتاتور، سقوط یا پیروزی دیگری و پیروزی مردم سوریه بر رژیم دمشق،پیروزی نهایی مردم ایران و بالعکس پیروزی مردم ایران پیروزی مردم سوریه را در پی خواهد داشت
ث-با وتوی مزبور جامعه جهانی بار دیگر با این معضل بزرگ بین المللی مواجه گردید که دیگر از طریق شورای امنیت نمی توان دول ضد صلح را مهار نمود
در نتیجه کمپین سفارت سبز مخالف حق انحصاری وتو توسط پنج قدرت بزرگ بوده و اعطای چنین حقی را خارج از قاعده و عرف سیاسی و حقوق بین الملل و اصول صلح آمیز روابط بین الملل جدید در عصر دیجیتال،شاهراه جهانی اینترنت و دهکده جهانی و نیز علت وجودی سازمان ملل می داند.این حق ،بایستی به ملت ها داده می شد . اگر دیوان دادگستری لاهه از همان ابتدای تاسیس از انحصار دولت ها خارج و در اختیار ملل دنیا (نمایندگان پارلمان یا نهادهای غیر دولتی و بیطرف و حقوق بشر ) گذاشته میشد، جهانیان شاهد کشتارهای بزرگ و ظهور دیکتاتوری های بزرگ نبوده ،بشریت با جهانی بهتر ،سالم تر و صلح امیز تر و انسانی تری ،مواجه می گردید. بمنظور حصول به صلح و ممانعت از تحمیل جنگی دیگر در منطقه (که هدف اصلی قطعنامه وتو شده مزبور بوده) بنظر میرسد همزمان با تحریم سیاسی (بستن سفارتخانه ها و منزوی کردن این رژیم ها ) توسط دول صلح دوست جهان ،دو اقدام مردمی بطور همزمان می تواند شکل بگیرد، که شامل تظاهرات اعتراضی مردم صلح دوست جهان در مقابل سفارتخانه های روس و چین و نیز تشکیل ائتلاف ملل جهان، علیه رژیم های دیکتاتوری مزبور (به همان شکلی که در زمان دیکتاتوری فرانکو در اسپانیا به تجربه در آمد) می گردد
کمپین سفارت سبز ضمن محکوم نمودن این اقدام کاسبکارانه وتو ،یعنی معامله خون و کشتار مردم با تجارت اسلحه در سوریه و ایران توسط چین و روسیه ،اطمینان دارد که ملل محروم جهان همچون مردم مظلوم و بی پناه سوریه و ایران، در آینده تکلیف خود را با این دو رژیم ضد مردمی و ضد صلح جهانی یعنی چین و روسیه ،تا مرحله قطع روابط روشن خواهند نمود
کمپین سفارت سبز
دفتر مرکزی-اسلو
نروژ
هفتم فوریه 2012

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر