۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۳, جمعه

سقوط دیکتاتور سوریه، سقوط حکومت سلطانی ودیکتاتوری ولی فقیه در ایران است

بیش از 32 سال است که ثروت ملت ایران بپای حکومت دیکتاتوری سوریه ریخته می شود چند هفته است که ملت
مسلمان سوریه علیه ظلم و دیکتاتوری قیام کرده اند که با بدترین روش ممکن توسط حکومت سوریه سرکوب می
گردند. شهرهایی از سوریه در آتش و خون می سوزند بیش از 600 نفر کشته شده اند و نزدیک به 2000 نفر مجروح و
تعداد زیادی شکنجه و زندانی شده اند سوریه دوست ایران که در آدم کشی و جنایت درس خود را از حکومت جنایتکار
ولی فقیه گرفته است با تانک و زره پوش به ملت بی پناه حمله کرده و مو به مو خواسته سران فاسد و سفاک
.جمهوری اسلمی را اجرا می نماید
مرد شماره یک در سرکوب و جنایت آقای رادان دو هفته پیش در سوریه بود تا آخرین راهکارهای سرکوب و کشتار
.ملت سوریه را برای مقامات آدم کش سوری توضیح دهد
طبق شواهد تمامی موارد سرکوب در سوریه، دستور و اطلعات از ایران گرفته شده است و تمامی تجربیات سرکوب
خود را دربست و کامل به سوریه صادر نموده اند. صادرات جمهوری اسلمی به جهان جز،سلح، خشم، نفرت، کینه،
اختلف، تبعیض، کشتار، تجاوز، شکنجه، قصاص، سنگسار، تحفه دیگری ندارند که به مردم جهان هدیه دهند. بر هر
زن و مرد ایرانی در ایران و جهان است که حکومت این فتنه گران بی دین را پایان دهند تا بلکه جهان روی آسایش و
.آرامش بخود بیند
کشتار ملت بیگناه و مسلمان سوریه در حالی ادامه دارد که هنوز یک نفر از روحانیون و مراجع و سران نظام شیطانی
ولی فقیه در خصوص وقایع و کشتار سوریه هیچ گونه اظهار نظری نکرده بلکه گفته اند که مقامات سوریه کم کشته
اند و ضد انقلب فتنه گر را بایستی شدیدتر سرکوب نمایند که آنها دستور از خارج می گیرند. یا همان اراجیف و
.جفنگیاتی که به مردم و جنبش سبز ایران نسبت دادند در خصوص حرکت مردمی سوریه تکرار کرده اند
حیرت آور است در حالیکه روحانیون ایران در خصوص کشتار در یمن و بحرین موضع گیری نمودند ولی با توجه به
کشتار وحشیانه و سنگین سوریه که بیشتر از 600 نفر تاکنون به بدترین شکل جان خود را ازدست داده اند کلمی از
.این ملت مظلوم حمایت ننموده اند
سوریه و حکومت ولی فقیه ایران دو روی یک سکه اند. بطور حتم سقوط دیکتاتوری بشار اسد، سقوط دومی را
بدنبال خواهد داشت که آن حکومت سلطانی ولی فقیهی است که دستشان تا مرفق به جنایت و خونریزی آلوده شده
است. سانسور اخبار سوریه در رسانه های ایران و حمایت سران جمهوری اسلمی از خونریزی و کشتار مردم سوریه
.نشان از پیوند این دو دیکتاتور دارد
بر تمام ایرانیان و بالخص جنبش سبز ظلم ستیز است که ضمن حمایت قاطع از جنبش و قیام ملت سوریه در مراسم
و اعتصاب سراسری دانشجویان در 25 اردیبهشت ماه ، یادی نیز از ملت بپا خواسته سوریه بعمل آوریم. مطمئنا بدانیم
که نابودی و سقوط دولت اسد آنچنان ضربه محکمی به سران دیکتاتور ایران وارد می نماید که شکست آنها، بطور
قطع شکست نظام ظالم ایران است نظامی که با سرنیزه و گلوله بر گلوی ملت ایران چند صباح دیگری قادر است به
اعمال وحشیانه و ضد انسانی خود ادامه دهد، لکن سرانجام و بالجبار دیکتاتور ایران و سوریه باید به پایان سلم
.کنند
شروع اعتصاب دانشجویان در 25 اردیبهشت ماه آغاز نهضت و جنبشی جدید علیه حکومت ظالمانه ولی فقیه است که
بیش از سه دهه است خون ملت ایران را به شیشه کرده و دیگر کشورها را تشویق به اعمال خشونت آمیز و سرکوب
.ملتشان می نماید
جهانیان بدانند تا زمانی که حکومتی مثل ایران پابرجاست جهان روی خوش بخود نخواهد دید و هر روز در گوشه و
کنار دنیا آنان فتنه ای بپا می کنند زیرا در وجود سران نظام اسلمی ایران جز خشم و نفرت و کینه و کشتار و شکنجه،
.چیز دیگری یافت نمی شود
بعنوان مثال اگر در وجود جنتی، احمدخاتمی، خامنه ای، خزعلی، یزدی، مصباح یزدی و ..... فقط یک جو عشق خدا
بود هر گز راضی نمی شدند برای دو روز ریاست که بقول امام اول شیعیان از آب دهان بز بی ارزش تر است، دست
به چنین جنایات و کشتار و شکنجه و تجاوز ملت بزنند و ایران را تبدیل به یک زندان بزرگ که هر روز جرائم و حوادث
.بیشماری در آن روی می دهد و این آقایان افتخار کنند که مسئول آن باشند
امیدواریم با استقامت و ادامه قیام ، بزودی ملت مظلوم سوریه پیروز گردند و ظالمان دیکتاتور را به سرجایشان
بنشانند جمعه آینده ملت سوریه قرار است به صحنه بیایند مسئولین و ولی فقیه ظالم ایران بدانند هر خونی که در
سوریه ریخته شود مسئول مستقیم آن حکوت دیکتاتور سوریه و حمایت مسئولین ایران است که در ریختن خون این
عزیزان شریک می باشند اطلع رسانی کنیم و در تمام حرکت ها و تظاهرات از ملت مظلوم بپا خواسته سوریه
.حمایت نمائیم
اردیبهشت ماه ضمن شرکت فراگیر در اعتصاب و تظاهرات دانشجویان ایران بر علیه استبداد ولی فقیه در ایران و 25
حمایت از ملت مظلوم سوریه، به مردم سوریه پیام بدهیم که جنبش سبز ملت ایران با شماست و تا شکست دو
.دیکتاتور ایران و سوریه از پای نخواهند نشست
احمد ملکی دیپلمات پیشین وعضو کمپین سفارت سبز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر