۱۳۹۰ تیر ۱۲, یکشنبه

آقای خاتمی – آیا آقای خامنه ای، گوشه چشمی نشانت داده؟ شما بهتر از هر کس میدانی او دیکتاتوری اصلاح ناپذیر است

آقای خاتمی هنوز خون شهیدان جنبش سبز خشک نشده است که شما چنین شتابان در پی استحکام پایه های در حال ویران این سلطنت مطلقه با نام اصلاحات می باشید. بهتر از همه می دانی که آب از سرچشمه گل آلود است و شخص خامنه ای اصلاح ناپذیرترین ریاست طلب جهان است و این عروس هزار چهره پیر آنچنان او را در شهوت ریاست غرق کرده است که فقط مرگ او لحظه بیداری اش است و بس.

آقای خاتمی هنوز درد و رنج مادرانی که فرزندانشان در زندانها به آنان تجاوز شده است پایان نیافته، که شما بی تابانه در تلاش هستید تا رهبر دیکتاتور ایران که روی چنگیز و مغول را سفید کرد را در حمام اصلاحات خود شستشو دهید و خون ها و جنایات های این ظالم را پاک نمائی.

مگر ملت ایران وحشیانه ترین سرکوب در تاریخ ایران را فراموش می کنند که چگونه اراذل و اوباش این رهبر کوته بین با رعب و درنده خوئی ملتی را پس از تجاوز به فرزندان آنان با وحشیانه ترین برخوردها سرکوب نمودند و ایران را تبدیل به آتشی درزیر خاکستر کردند در این دوزخ که ساخته او و اعوانش است جوانان را در سرخوردگی و وحشت رها کرده اند و با پراکندن ترس و رعب بردگی و ذلت را حتی در خانه مراجع کاشته اند. جوانانی فرار را بر ماندن در این دوزخ ترجیح داده تا زد ست این اشقیاء و حرامیان آوارده غربت گردند آتش خشم و خشونت زبانه می کشد امید و نشاط را نابود کردند.

آقای خاتمی تا کی می خواهی از گفتن حقایق صرف نظر کنی و تنور این حکومت در سقوط را گرم نمائی. مجیز گویان قدرت و به یغما برندگان ثروت ملت آنچنان زیادند که مجالی برای شما قرار نخواهند داد. مردی مثل سید علی خامنه ای که چنان مدهوش شهوت ریاست شده است که حاضر است برای حفظ آن کشوری را فدای عقده های فرو خفته خود کند و سرانجام سرنوشتش را با طناب دار گره بزند. کسی که نشان داد در اعمال ضد انسانی و شقاوت سرآمد عصر خود و سلف خویش است تن به اصلاح نخواهد داد.

آقای خاتمی هنوز رهبران عزیز جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی در بند زندان اسیرند و تو دم از مماشات و سازش با آقای خامنه ای را می زنی. اگر می خواهی از مظلوم حمایت کنی بسم الله، اما نه اینکه رهبری که در تله و باتلاقی که با دستان خودش ساخته گرفتار است را بخواهی رها سازی.

آقای خاتمی پنبه ها را از گوشت بیرون کن و اگر گوشت، گوش است و نه شفتالو پس بشنو:

آگر آنروز که ملت ایران در دوره ریاست جمهوری به تو امید بست و با تمام قوا پشتیبانی ات نمود و آن مرد بزرگ آبت الله منتظری به شما گفتند که از آراء ملت صیانت کن و به آقای خامنه ای بفهمان که ملت به من رای داده اند تا خواست آنان را اجرا کنم اما تو با ندانم کاری و ترسی که داشتی پس از 8 سال که قدرت در دست داشتی گفتی من یک تدارکچی بیش نبودم و بهترین فرصت ها را سوزاندی و سوای خدماتی که کردی اما اشتباهات بزرگی مرتکب شدی زیرا نخواستی به آن رهبر بی خردت بفهمانی که تن به خواست ملت بدهد و دست از خودکامگی بردارد.

اکنون اشتباه گذشته را تکرار مکن. آقای خامنه ای رهبریست که دستانش به خون و تجاوز آلوده شده است و ملت بیدار ایران، مراجع بیدار، روحانیون بیدار، اندیشمندان بیدار، سیاسیون بیدار، و اقشار مختلف مردم که بیدار شده اند خواستار تغییر بنیادین و اساسی سیستم دیکتاتوری ایران هستند و اولین خواسته آنها بر کناری فرعون ایران که با سلطنت مطلقه ولی فقیه خون ملت را در شیشه کرده و با رعب و سرنیزه حاکم شده است.

آقای خاتمی اگر گوش شنوا داری همگام با مردم بیدار بدنبال این خواسته بحق باش که 33 سال است این ملت خون میدهد اما به آزادی و دمکراسی نمی رسد و بیش از 150 سال در پی حاکمیت بر سرنوشت خود است اما اصلاح طلبانی فرصت طلب که بیش از اصلاح به قدرت می اندیشند عاقبت دست به سرقت حقیقت زده و ظلم ظالمین را عین عدل نشان داده و جنایت آنان را کمرنگ نشان داده و با حمام اصلاحات خون های بناحق ریخته شده را از دامان این دیکتاتوران خیانت کار پاک می نمایند.

اگر حقیقتا اصلاح طلب هستید اول باید رهبر خطاکار را سر جایش می نشاندید و حقیقت را فدای مصلحت نمی کردید.

آقای خاتمی مسئول تمام این جنایات ها و آدم کشی ها شخص اول مملکت آقای خامنه ای است تا کی می خواهی بفهمی اوست که بر این روال پافشاری می کند و بر ظلم و خونریزی استمرار می بخشد چرا افسون قدرت چشمانمان را از دیدن حقیقت کور کرده است.

آقای خاتمی بیش از این خود را خرج این رهبر قاتل و شکنجه گر مکن و حرمت و اعتبار خود را برای اصلاح او به حراج مگذار. هر انسانی که ذره ای شرف و وجدان داشته باشد همگام با ملت، با شهامت و شجاعت به آقای خامنه ای می فهمانند تا دیر نشده است حاکمیت ملت را بخودشان بسپارد.

برای آزادی زندانیان سیاسی و رهبران جنبش سبز، شخص خامنه ای را مورد خطاب قرار بده، و اشتباهات این رهبری که تاکنون جز خودکامگی و دیکتاتوری چیز دیگری در چنته نداشته بر مردم آشکار کن.

بحمدالله این نظام الهی مسئولینی تربیت کرده است که نمونه های آن در تاریخ جهان نادر است. رفسنجانی مرد شماره دو ایران که بارها دختر او را به لجن رکیک ترین فحش های ناموسی و تا هرزه گی و فاحشه خواندند اما این مرد شیفته و تشنه شهوت ریاست حتی کلامی در حمایت از ناموس خود بر زبان نیاورد. اینها اعوان این فرعون هستند.

در تاریخ ایران شندیده بودیم که حاکمان ولایات برای استحکام قدرت و منصب خود دخترانشان را پیشکش شاهان و درباریان می کردند اما با چشم خود آن را ندیده بودیم که در عصر حاضر دو نمونه آن که ذکر شد چشم و گوشمان را باز کرد که تاریخ تکرار می شود.

نمونه دوم آن فرزند آقای روح الامینی بود که به دستور شقی ترین آدم آقای خامنه ای در حوادث اعتراضی تهران دستگیر و به همراه چند تن دیگر بدنش را آن چنان شکنجه داده بودند که آش و لاش شده بود و با درد و رنج تمام به شهادت رسید. آقای روح الامینی با بی شرمی تمام چند روز بعد به دیدار دستور دهنده شکنجه فرزندش رفت و به تکریم و دعای او پرداخت. آیا پستی و رذالت از این بیشتر درجهان سراغ دارید بی غیرتی و بی شرفی تا کجا می تواند برسد.

آقای خاتمی مسئولین این نظام امام زمان اسوه و الگوی رذالت و پستی هستند اگر بقدر ذره ای شرف و آبرو و وجدان داشتند حداقل از حریم خانواده خود دفاع می کردند چگونه دل بسته ای اینان اصلاح شوند مگر اینکه خود تمنا و تشنه شهوت ریاست باشی و به بهانه آن چند صباح دیگر بر گرده ملت ایران بخواهی سوار شوی.

در تونس بخاطر خودسوزی یک انسان انقلابی بپا شد و به فرار رهبر آن منتهی گردید. اما در نظام امام زمان و الهی ایران از کشته ها پشته ساختند، از تجاوزات به کبیر و صغیر رحم نکردند، در سرکوب و وحشی گری سرآمد دنیا شدند از زندانها شکنجه گاهها ساختند و آب از آب تکان نخورد.

ماشاءالله بر غیرت ایران و ایرانی و مسئولین آن. از ماست که برماست.

و حسن ختام بار دیگر تکرار می کنم آقای خاتمی :

خامنه ای در باتلاق اعمال ستمکارانه اش هر لحظه بیشتر غرق می گردد حتی مراجع سنتی نیز از او دست شسته اند هر کس نزدیک وی گردد دچار سرنوشت او شود شما چرا می خواهید با اصلاحات او را نجات دهید هوشیار باش که همراه او غرق نشوی.....

به قلم احمد ملکی عضو کمپین سفارت سبز

۱ نظر:

 1. آدرس صفحه شما در “زنجیره سبز” ثبت شد
  در صورت عدم تمایل ، به ما اطلاع دهید تا آدرس شما از لیست پاک شود. شما به مدت یک هفته مهلت دارید که برای پاک کردن آدرس خود از لیست ما اقدام کنید ، در غیر این صورت عدم اقدام شما به معنای رضایت شما برای عضویت در زنجیره سبز می باشد.
  زنجیره سبز با هدف خدمت به کاربران و در راستای شعار گسترش آگاهی ها فعالیت می کند ، لذا از شما خواهشمندیم با ثبت آدرس ما در وبلاگ خود ما را در دستیابی به این هدف کمک کنید.
  http://linkesabz.blogspot.com
  اگر برای چند بار این پیام را دریافت میکنید از شما پوزش می خواهیم.

  پاسخحذف