۱۳۹۰ خرداد ۱۹, پنجشنبه

اتحاد و وحدت بین همه نیروها و گروههای مخالف حکومت ظالمانه و دیکتاتور ایران، جهت تغییرات اساسی و ریشه ای، تنها راه پیروزی سریع ملت ایران است.

قریب 33 سال از عمر حکومتی فاسد و دیکتاتور می گذرد. سران امروز و دیروز انقلاب ملت ایران را بسرقت بردند و از همان روزهای نخستین پیروزی انقلاب سعی در فریب دادن ملت با تهمت و دروغ بودند. از همان روزهای اول انقلاب بزرگ مردی مثل آیت الله طالقانی را در تنگنا قرار دادند و آن مرد بزرگ آینده سخت و رنج آوری را می دید. از همان مجلس اول خبرگان که مرحوم آیت الله طالقانی و مرد جلیل قدر دکتر گلزاده غفوری از اعضای مجلس خبرگان، با بند قانون اساسی در خصوص ولایت فقیه مخالفت نمودند. آنان می دانستند با ولایت فقیه استبداد و دیکتاتوری بدتر از شاه در کشور حاکم خواهد شد و چنین شد که دیدیدم.
رژیم سرتاسر دروغ و جنایت در این سه دهه هزاران نفر از بهترین جوانان این کشور را در زندانهای مخوف با بدترین شکنجه ها محکوم به مرگ نموده است و روزی نیست که این چوبه های دار در گوشه ای از خاک کشورمان بر پا نباشد.گویی شالوده این رژیم را با خون و مرگ ساخته اند و حقیقتا نیز چنین است. از خشم و نفرت، از ظلم و جنایت، از بیدادگری و خیانت ، پایه های این حکومت بر خون و شکنجه استوار است. از خلخالی گرفته تا احمد خاتمی و جنتی و یزدی، خامنه ای، احمدی نژاد و.... دیگر سران آدم کش این نظام هر سلول بدنشان از خشم و نفرت، خون و آدم کشی، وجنایت علیه ملت ایران لبریز است گویی اینها آمده اند تا همچون آیت الله خمینی انتقام پدر خود را از ملت ایران بگیرد همچنان که دیدیدم از روزی که این حکومت شروع بکار کرد با ریختن خون و کشتن ایرانیان دستانش را به جنایت علیه بشریت آلوده ساخت. و اعلام نفرت و جنگ به جهان همه را دشمن ایران کردند و آنان انتقام گذشته خویش را از ملت ایران گرفتند و تا امروز نیز این کشتار و شکنجه ادامه دارد.کدام حکومتی در دنیا به نام خدا و پیامبر اینهمه جوانان ایران را در زندانها به مرگ محکوم نموده است. بیش از هزاران نفر در بدترین شرایط زندانهای ایران از صحنه روزگار حذف شده اند این حکومت از روز شروع کارش برای ملت مرگ و نیستی را به ارمغان آورد قبرستان ها را آباد کردند و شهرها را خراب، فرهنگ معنویت را نابود نمودند و چنین شد که رحمت و نعمت از این کشور رخت بر بست. و ویرانی و جغدها بر خرابه های کشور لانه گزیدند. نزدیک به 33 سال است که این رژیم هر اصلاحگر و منتقدی را با بی رحمی تمام به سلاخ خانه برده و علاوه بر کشتن افراد آبرو و حیثیت آنان را نیز بر باد داده است. زیرا این سیستم حکومت معتقد است که باید ریشه مخالف را خشکاند. و برای نابودی مخالف از بدترین و جنایتکارانه ترین طریق های ممکن دست به حذف آنان دارد. حکومت فرعونی همیشه با تهمت و خفقان و ایجاد ترس و رعب در ملت سعی در خفه کردن هر نطفه ای حق و آزادیخواهی را دارد.

مورد توجه برادران اصلاحات است که بدانید چنین حکومتی هرگز حتی یک درصد نیز اصلاح پذیر نبوده بلکه تا قوت و جانی بگیرد هر روز بیشتر و بدتر از گذشته دست به وقیح ترین و فجیع ترین اعمال ضد بشری دست خواهد زد همانگونه که تجاوز به زندانیان و بی آبرو کردن خانواده و زندانی از شیوه های همیشگی این حکومت فاشیستی بوده است. همگان می دانند آب از سرچشمه گل آلود است، ریشه این درخت خراب است و بایستی این درخت را از ریشه در آورد. این دندان را باید از ریشه کند و دور انداخت. اینان گرگانی هستند که رحم و مروت در وجودشان نیست. اصلاح آنان، بذر کاشتن بر روی سنگ، به هدر رفتن نیروی انسانی ملت است و آب در هاون کوبیدن. دستان زمامداران این حکومت از آهن است و قلبهایشان همچون سنگ.

اگر غیر از این بود مگر ممکن است انسانی ذره ای شرف و وجدان داشته باشد و با ملتی که در تظاهرات سکومت شرکت نمودند چنین بی رحمانه و وحشیانه دست به وقیح ترین و شنیع ترین عمل غیر انسانی بزند. و سران جنبش سبز ملت ایران را آقایان موسوی و کروبی را در زندان حبس نماید.

نزدیک به چهار ماه است که آنان در بند گرفتارند و دوستان اصلاحات و مخالفین و دیگر زمامداران کشورهای دنیا و حقوق بشری هیچگونه اقدامی جهت رهایی زندانیان سیاسی ایران انجام نگرفته است. بنابراین وظیفه ما بیش از گذشته سنگین است که با اتحاد و همدلی رهایی تمامی زندانیان سیاسی و ملت ایران هر روز بر اتحاد خود بیفزائیم و یکصدا علیه جرثومه ظلم و فساد در ایران باشیم.

هر روزی که این حکومت ادامه دارد دستانش به جنایت و ریختن خون جوانان بیشتری آلوده می گردد و در زندانهای سراسر کشور اعمال فجیعی در حال رخ دادن است.

هر جوانی که که جانش ستانده می شود من و تو مسئولیم جوانان این کشور به جرم اعتیاد و قاچاق هر روز به مرگ محکوم می شوند چه کسی مسئول آنان می باشد حکومت است که ثروت این ملت را به باد می دهد و در سراسر دنیا دست به اعمال فتنه و آشوب می زند. سپس جوانان بیکاری که از بدبختی و جهل و ظلمتی که این حکومت ایجاد نموده آنان را در تله گرفتار می نماید. مسئول تمام این نابسامانی ها، زمام داران نالایق و دیوانه ایران است. مخالفین ظالم به هوش باشید و هوشیار، مسئولیت شما سنگین است.

بر تمامی گروهها است که یکبار برای همیشه دست از منیت و خودخواهی بر داشته و دستان خود را در دست هم قرار داده و در کنار هم با یک نظر مشترک، که ایران به تغییرات اساسی نیازمند است در راه پیروزی قدمهای بزرگتری را بر دارند. چرا که تمام تلاشی حکومت دیکتاتور ایران است تا به هر شکل ممکن در صفوف مخالفین اختلاف انداخته و در این مسیر همیشه دست به نیرنگ و فریب زده و لحظه ای غفلت نخواهد کرد.

آنان هزینه های بسیار می کنند تا مخالفین این حکومت نتوانند دور هم جمع شوند و در یک نظر مشترک گفتگو نمایند. اگر خوب به اخبار و رویدادهای کشور از جمله معرکه گیری و دیگر بازیهایی که هر روز مرتکب می شوند دقت نمائیم متوجه می شویم نهایت تلاش آنان است تا در صفوف مخالفین اختلاف بیاندازند و با تهمت و دروغ و ایجاد جنگ درونی گروهها و هرز دادن انرژی و توان آنان با هم به نقشه اصلی حکومت کمک گردد.

هر گروه مخالفی که می خواهد جهت بر پایی حکومت مردم بر مردم قدمی بر دارد و برای رهایی و آزادی کشور از یوغ این ستمگران که ثروت ملت را به یغما می برند و هویت و فرهنگ معنوی امان را نابود کرده اند. برای استقرار یک نظام دمکراسی در ایران و پایان دادن به این همه ظلم و جنایت بیائید دست اتحاد به هم داده و کفه مطالبات خود را در استقرار دمکراسی و تغییرات ریشه ای نزدیک نموده و سریعتر به خواست ملت که همان پیروزی بر ظالمین است نزدیک گردیم.

تمامی گروهها و ایرانیان مخالف این حکومت ظالمانه توجه داشته باشند اگر می خواهید قدمی جهت بر پایی حکومت آزاد و مردمی در ایران اقدام نمائید دست از اختلاف برداشته و تمام توان خود را جهت این خواست بزرگ بکار گیرید. هر کس غیر این اقدامی کند آب به آسیاب دشمن ریخته و دقیقا در جهت خواست آنان که ایجاد جنگ بین نیروهای مخالف است اقدام نموده است. این حکومت از طریق رسانه های مختلف سعی در اعمال اختلاف در بین همه نیروها را دارد تلاش همگی ما این باشد که این حیله و نیرنگ این حکومت مکاره را نقش بر آب کنیم. و جز با اتحاد و وحدت بین هم و رسیدن به یک نقطه مشترک که ایجاد دمکراسی، و انتخابات آزاد است راهی دیگر نمی باشد .

در آستانه 22 خرداد تمامی تلاش مضاعف حکومت غاصب و دیکتاتور ایران سعی در برنامه اختلاف بین گروههای مخالف را دارد که بر همه نیروهای آزادیخواه است که این حیله های شناخته شده حکومت را از بین ببریم و به هدف اصلی خود که حذف ولایت مطلقه ظللم و ستم در ایران است کمک نمائیم.

از قیام ملت سوریه درس گرفته و هوشیاری مخالفین حکومت سوریه ، سرمشق ما باشد که چند ماهی از قیام ملت نگذشته سران کلیه مخالفین و گروههای بشار اسد درکنار هم قرار گرفته و علیه حکومت خودشان دست به اقداماتی بزرگی زدند که امیدواریم با پیروزی ملت سوریه بر حکومت ظالمانه بشار اسد، توان و انرژی ملت ما را دو چندان نموده و درس عبرتی برای اتحاد ایرانیان باشد. بیستم خردادماه روز جمعه مردم سوریه بار دیگر به خیابانها خواهند آمد تا تکلیف رژیم خودکامه سوریه را یکسر کنند.

امیدواریم ملت ایران نیز در آستانه 22 خرداد باردیگر به سران این نظام فاسد نشان دهند که ما از پای نخواهیم نشست و تا پیروزی حق بر باطل علیه حکومت ظالم و مطلقه سراسر ظلم و فساد خامنه ای تا آخرین نفس راه حسین بن علی را خواهیم رفت و هر لحظه رقص کنان در این مسیر الهی و نورانی با نشاط و انرژی مضاعف لحظه ای از پای نخواهیم نشست. پیروزی نزدیک است اگر مردانه اراده و همت کنیم و همه با هم باشیم و در مسیر خود اتحاد و وحدت را حفظ نمائیم.

احمدملکی دیپلمات پیشین و عضو کمپین سفارت سبز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر