۱۳۹۰ فروردین ۱۸, پنجشنبه

گزارش کامل و فیلم جدیدی منتشر نشده ای از درگیری عوامل رژیم و فعالین سیاسی ایرانی در نروژ

فیلم زیر که توسط کمیته نروژی ایرانی حمایت از مبارزات مردم ایران تهیه گردیده یک نکته مهم را به وضوح نشان می دهد :
عدم آشنائی به قوانین و عرف دیپلماتیک توسط مامورین جدید اعزامی رژیم به سفارتخانه های آن می باشد که در ماههای اخیر پس از تصویب سیاست تهاجمی وزارت اطلاعات در قبال ایرانیان مقیم خارج از کشورانجام پذیرفته است و چنین گستاخانه به ایرانیان حمله
می کنند ، گویا کشور محل ماوریت خود را با ایران اشتباه گرفته و همانگونه که جوانان عزیر ایران را در شهرهای مختلف مورد ضرب وشتم قرار داده اند در مقابل درب سفارت ایران در شهر اسلو چنین بی مهابا در مقابل چشم پلیس به مردم حمله می کنند.
کمپین سفارت سبز ضمن محکوم کردن این اقدامات که خارج از عرف دیپلماتیک و قوانین کشور پذیرنده از سوی عوامل رژیم صورت گرفته است گزارشی تهیه و آن را جهت برخورد قانونی با کارگزاران حکومت اسلامی به مراجع بین المللی ارسال داشته تا آنها به عمق فعالیتهای رژیم اسلامی نسبت به ایرانیان مقیم خارج پی برده و اقدام عاجلی در خصوص مقابله با این فعالیتها بعمل آورند .
لینک گزارش کمپین سفارت سبز :

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر