۱۳۸۹ آذر ۳۰, سه‌شنبه

ايرانيان تبعيدی در نروژ انتظار دارند که وزير امور خارجه همراه و همصدا با آنان از آزادی نسرين ستوده دفاع کند.

گزارش خبرگزاری رسمی نروژ از تجمع ايرانيان برای آزادی نسرين ستوده در اسلو

روز دوشنبه ۲۰ دسامبر، جمعی از فعالان حقوق بشر و جنبش زنان از جمله خانم شيرين عبادی تحصن اعتراضی در مقابل در ورودی سازمان ملل متحد در ژنو برپا نمودند. هدف از اين تجمع دفاع از آزادی نسرين ستوده وکيل مدافع حقوق بشر و فعال حقوق زنان و ديگر زندانيان سياسی است.

ايرانيان تبعيدی در نروژ نيز، انتظار دارند که وزير امور خارجه عضوحزب سوسيال دمکرات، را با خود همراه و همصدا کنند تا از آزادی نسرين ستوده دفاع کند. کميته نروژی-ايرانی، با ارسال نامه ای سرگشاده به وزير امور خارجه خواهان آن شد که وی از خواست آنان مبنی بر آزادی نسرين ستوده و ديگر زندانيان سياسی حمايت کند.
در نامه سرگشاده کميته نروژی- ايرانی به وزير امورخارجه، آمده است: " آقای وزير ما ايرانيان نروژ، در انتظار شنيدن صدای اعتراض شما عليه رژيم جمهوری اسلامی و خواست شما مبنی برآزادی نسرين ستوده هستيم. "
نامه سرگشاده کميته نروژی - ايرانی، خبر از دستگيری يکی از سرشناس ترين و پيشروترين چهره های اپوزيسيون، اقتصادان و استاد دانشگاه فريبرز رئيس دانا را می دهد که در روز شنبه دستگير شده است.
روز دوشنبه، در حدود ۳۰ تن از اعضای کميته نروژی- ايرانی، در مقابل سفارت جمهوری اسلامی تجمع نمودند. رحمان ساکی سخنگوی اين کميته می گويد: امروزتعداد زيادی پليس از ساختمان سفارت و اطراف آن به شدت محافظت می کردند که مبادا تظاهر کنندگان وارد ساختمان سفارت شوند. وی به خبرگزاری کشور NTB گفت که: ما قصد داشتيم، دوعکس از نسرين ستوده و فريبرز رئيس دانا (که بر روی آن نوشته شوه بود، نسرين ستوده و فريبرز رئيس دانا را بيدرنگ آزاد کنيد ) را خودمان تحويل سفير جمهوری اسلامی بدهيم، اما بدليل حضور بسيار زياد پليس که راه های ورودی به سفارت را مسدود و اجازه عبور به ما ندادند، موفق به اينکار نشديم.

ترجمه گزارش: کميته نروژی - ايرانی حمايت از مبارزات مردم ايران
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر